Multiplicera tal

Anta att du vill räkna ut hur många vattenflaskor som behövs för en konferens (antal deltagare × 4 dagar × 3 flaskor per dag) eller ersättningen för resekostnader från en affärsresa (antal kilometer × 0,46). Du kan multiplicera tal på flera olika sätt.

Multiplicera tal i en cell

Du använder den aritmetiska operatorn * (asterisk) för att utföra den här åtgärden.

Om du till exempel skriver =5*10 i en cell visas resultatet, 50, i cellen.

Multiplicera en kolumn med tal med en konstant

Anta att du vill multiplicera värdena från varje cell i en kolumn med sju tal med ett tal som finns i en annan cell. I det här exemplet antar vi att du vill multiplicera med talet 3 som finns i cellen C2.

Multiplicera tal med en konstant
  1. Skriv =A2*$B$2 i en ny kolumn i kalkylbladet (i exemplet ovan används kolumn D). Se till att inkludera en $-symbol före B och 2 i formeln och tryck på RETUR.

    Obs!: När du använder symbolen $ talar du om för Excel att referensen till B2 är "absolut", vilket innebär att referensen alltid kommer att vara till cellen B2, även om du kopierar formeln till en annan cell. Om du inte använder symbolen $ i formeln och drar formeln till cellen B3 så ändras formeln automatiskt till =A3*C3, vilket inte fungerar eftersom det inte finns något värde i cellen B3.

  2. Dra formeln nedåt till de andra cellerna i kolumnen.

    Obs!: Cellerna fylls i automatiskt i Excel 2016.

Multiplicera tal i olika celler med hjälp av en formel

Du kan använda funktionen PRODUKT för att multiplicera tal, celler och områden.

Multiplicera tal med hjälp av funktionen PRODUKT

I funktionen PRODUKT kan du använda valfri kombination av upp till 255 tal eller cellreferenser. Exempel: Formeln =PRODUKT(A2;A4:A15;12;E3:E5;150;G4;H4:J6) multiplicerar två enstaka celler (A2 och G4) med två tal (12 och 150) och tre cellområden (A4:A15, E3:E5 och H4:J6).

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×