Modern autentisering och Microsoft Teams-skrivbordsklienter

Om du är en Office 365-administratör och hanterar Microsoft Teams för organisationen, får du i det här avsnittet en kort översikt över hur modern autentisering stöder Microsoft Teams-skrivbordsklienter. Modern autentisering medför inloggningar baserat på Azure Active Directory-autentiseringsbibliotek (ADAL) till Microsoft Office-klientappar över plattformar. Den här funktionen är tillgänglig för alla Microsoft Teams-skrivbordsklienter.

Mer information och vägledning om villkorsbaserade åtkomstpolicyer för Azure Active Directory för de molntjänster som finns i klienten finns i Villkorsbaserad åtkomst i Azure Active Directory. Mer information om Azure Active Directory-token finns i Konfigurerbara livstider för token i Azure Active Directory.

Modern autentisering på Windows-klienter

Windows-klienter som använder Azure Active Directory (AAD)-anslutna domäner eller organisationsmoln har en mer smidig procedur för enkel inloggning (SSO) när Microsoft Teams skrivbordsprogrammet startas.

Användare som har loggat in i Windows med sina domänautentiseringsuppgifter eller sina AAD-molnautentiseringsuppgifter loggar in efter den första inloggningen och behöver inte ange sitt användarnamn och lösenord på nytt. Baserat på en organisations AAD-policyer kan användare med arbets- eller organisationskonton också logga in utan att ange sitt användarnamn och lösenord på nytt.

För inloggningar med flerfaktorautentisering krävs ett annat steg för användare i organisationer som kräver en ytterligare autentiseringsfaktor för alla beroende säkerhetsobjekt, till exempel SharePoint Online eller Microsoft Exchange Online. Användare måste bekräfta ett telefonsamtal, ett textmeddelande eller ett appmeddelande på sin smartphone efter att de har angett sitt lösenord korrekt. En användare kan bara logga in efter att den här andra autentiseringsfaktorn har uppfyllts.

Modern autentisering på OS X-klienter

När en användare startar Microsoft Teams på en Mac för första gången, visas en fråga om enskild autentisering eller flerfaktorautentisering för användaren (även detta är beroende av organisationens inställningar). Efter att användaren har fyllt i sina autentiseringsuppgifter behöver de inte fylla i dem igen. Efter detta startas Microsoft Teams automatiskt varje gång användaren arbetar på samma OS X-dator.

Obs!: Den Azure Active Directorymoderna autentiseringskomponenten för moderna autentiseringsklienter-autentiseringsbiblioteket (ADAL) stöder för närvarande inte enhetskompatibilitet för moderna autentiseringsklienter på OS X. Administratörer kan endast konfigurera enhetskompatibilitet för de plattformar som stöds, vilket är Windows, Windows Phone, iOS och Android.

Felsökning av kända problem

I följande tabell finns beskrivningar av fel som användare kan stöta på i Microsoft Teams och föreslagna felsökningsåtgärder som du kan vidta.

Felkod

Felbeskrivning

Felsökningsåtgärd

0xCAA20003

Beviljande av auktorisering misslyckades för den här kontrollen.

Kontrollera att datum och tid har ställts in korrekt på klienten. Om klientens datum eller tid överskrider en marginal går det inte att ansluta till säkra resurser, till exempel en säker webbplats (https).

0xCAA20004

Resursägaren eller auktoriseringsservern nekade begäran.

Kontrollera att Azure Active Directory-kompatibilitetspolicyn har konfigurerats korrekt.

0xCAA82EE2

Tidsgränsen för begäran har uppnåtts.

Kontrollera att användarens dator eller enhet är ansluten till Internet. Kontrollera att en brandväggskonfiguration inte förhindrar åtkomst. Kontrollera att användaren inte kör någon felsökningsprogramvara.

0xCAA82EE7

Det gick inte att lösa servernamnet.

Kontrollera att användarens dator eller enhet är ansluten till Internet. Kontrollera att en brandväggskonfiguration inte förhindrar åtkomst. Kontrollera att användaren inte kör någon felsökningsprogramvara.

0xCAA90018

Det gick inte att identifiera någon användarsfär.

Användaren har troligtvis loggat in med Windows-autentiseringsuppgifter som skiljer sig från Office 365-autentiseringsuppgifterna. Be användaren att logga in med korrekt UPN och lösenord för inloggning. Ge användaren ett exempel på ett User Principal Name (UPN), till exempel AnvändarNamn@Exempel.Microsoft.com.

inga

En återkommande popup som ber användaren att ange PIN-koden för sitt smartkort igen.

Om användaren använder ett fysiskt smartkort ber du dem att sätta i smartkortet på nytt. Kontrollera också att användarens smartkortscertifikat är giltigt och inte skadat.

Mer information finns i

Vanliga frågor och svar om Microsoft Teams – Administrationshjälp

Administratörsinställningar för Microsoft Teams

Kända problem för Microsoft Teams

Varför har jag problem med att logga in i Microsoft Teams?

Användarkontohantering

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×