Minska storleken på bilder och bifogade filer

När du skickar ett meddelande som överskrider storleksgränsen för din eller mottagarens e-postserver returneras meddelandet till dig och levereras inte. Detta kallas ofta för att meddelandet "studsar".

Du kan optimera storleken på bilder och bifogade filer för e-post så att du undviker att överskrida den maxgräns som gäller för de flesta e-postkonton.

Obs!: Storleken på meddelandena växer medan de överförs via Internet, och överstiger den totala storleken för text, grafik, bilder och bifogade filer. Kodningen vid överföringen leder till att storleken ökar med ungefär en tredjedel. Om din Internetleverantör till exempel tillåter att du skickar meddelanden på upp till 10 MB och du bifogar en bilaga på 9 MB, överskrider du förmodligen maxgränsen för meddelandet.

Förutom maxgränsen för varje meddelande har många e-postkonton en lagringsgräns för postlådan. Stora bifogade filer kan inte bara fylla mottagarens postlåda utan även öka storleken på din egen Outlook-datafil och postlådan. En kopia av varje meddelande som du skickar sparas som standard i mappen Skickat i Outlook.

I den här artikeln:

Minska storleken på bifogade bilder

Bifogade bildfiler i Outlook

Bildfiler skickade från Utforskaren med funktionen Skicka till

Minska storleken på bildfiler genom att minska upplösningen på bifogade bilder

Minska storleken på bifogade filer

Metodtips för storlekshantering när du skickar bilder och bifogade filer

Minska storleken på bifogade bilder

Det finns två sätt att minska storleken på bilder som du bifogar i e-postmeddelanden i Outlook 2010:

 • Minska bildens dimensioner    Digitalkameror kan skapa mycket stora bilder med dimensioner som passar att visas med helskärmsläge på datorbildskärmar. Om du minskar bildens dimensioner kan det avsevärt minska filens storlek. Det här alternativet kan användas för bilder som bifogas, men inte för bilder som ingår i meddelandetexten.

 • Komprimera bildupplösningen    Genom att minska antalet punkter per tum (DPI) minskas filstorleken, men detta påverkar även bildkvaliteten. Bilder som ska visas på en datorbildskärm kräver färre DPI än bilder som ska skrivas ut. Om mottagaren inte behöver bilder med hög upplösning kan du välja en lägre inställning. Det här alternativet kan användas för bilder som visas i meddelandetexten.

Oavsett vilken metod du väljer påverkas inte originalbildfilen på hårddisken eller minnesenheten. Det är bara kopian av bilden som skickas som minskar i storlek.

Bifogade bildfiler i Outlook

När du bifogar bildfiler i Outlook kan du minska storleken på bifogade bilder för enskilda meddelanden. När du väljer att minska storleken på stora bilder minskas bifogade bilder till en maximal upplösning på 1024 × 768 bildpunkter.

Obs!:  Om du bäddar in bilden i meddelandetexten – så att bilden visas i meddelandet – med hjälp av kommandot Bild i gruppen Illustrationer är inte funktionen för att ändra storlek på bifogade bilder tillgänglig.

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande i Outlook.

 2. Klicka på Bifoga fil i gruppen Inkludera på fliken Infoga.

  Tips: Du kan också dra och släppa en bild från Utforskaren. Bildfilen bifogas till e-postmeddelandet.

 3. Klicka på fliken Arkiv i meddelandefönstret.

 4. Klicka på Ändra storlek på stora bilder när jag skickar det här meddelandet under Bifogade bilder.

  Alternativ för att ändra storlek på bifogade bilder i Backstage-vyn

 5. Klicka på fliken Meddelande för att komma tillbaka till meddelandet.

 6. Klicka på Skicka när du har skrivit klart meddelandet.

Bildfiler skickade från Utforskaren med funktionen Skicka till

När du använder Utforskaren för att välja bilder och sedan skapar ett e-postmeddelande finns det flera olika sätt att minska storleken på filerna.

 1. Öppna Utforskaren genom att klicka på Start och sedan dubbelklicka på Dator.

  Obs!: Dubbelklicka på Den här datorn i Windows XP.

Kortkommando    Du kan öppna Utforskaren genom att trycka på Windows-tangenten+E.

 1. Gå till mappen som innehåller bilden du vill skicka.

 2. Markera en bild. Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned CTRL medan du klickar på respektive fil.

 3. Högerklicka på den markerade filen, peka på Skicka till och klicka sedan på E-postmottagare.

  I Windows 7 öppnas dialogrutan Bifoga filer. I Windows Vista och Windows XP öppnas en liknande dialogruta.

 4. Klicka på den bildstorlek du vill använda i listan Bildstorlek.

  Alternativ för att ändra storlek på bifogade bilder

  En uppskattad filstorlek visas.

  Ett nytt Outlook-meddelandefönster visas med den bifogade bilden.

Överst på sidan

Minska storleken på bildfiler genom att minska upplösningen på bifogade bilder

Obs!:  Det här alternativet är endast tillgängligt för bilder som visas i meddelandetexten.

När du inte behöver varje bildpunkt i en bild för att få en godtagbar version av bilden för måldestinationen kan du minska eller ändra upplösningen. Att minska eller ändra upplösningen kan vara effektivt för bilder som har skalats till en mindre storlek, eftersom antalet punkter per tum (dpi) då minskar. Om du ändrar upplösningen kan bildkvaliteten påverkas.

 1. Klicka på den eller de bilder som du vill ändra upplösning för.

 2. Klicka på Komprimera bilder på fliken Format i gruppen Justera under Bildverktyg.

  Gruppen Justera i menyfliksområdet

  Om inte flikarna Bildverktyg och Format visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du måste eventuellt dubbelklicka på bilden för att markerna den och öppna fliken Format.

 3. Om du vill ändra upplösningen för enbart de markerade bilderna, och inte för alla bilder i dokumentet, markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

 4. Klicka på önskad upplösning under Målformat.

Viktigt!: När du komprimerar en bild för att få en mindre fil ändras mängden detaljer i källbilden. Det innebär att bilden kan se annorlunda ut efter komprimeringen. Därför bör du komprimera bilden innan du använder en konstnärlig effekt.

Överst på sidan

Minska storleken på bifogade filer

Hur mycket det går att minska filstorleken beror på vilket filformat det är och på innehållet. Till exempel kan en textfil i Anteckningar (TXT) komprimeras avsevärt medan ett Microsoft Word 2010-dokument i DOCX-format redan är komprimerat och knappast påverkas alls av ytterligare komprimering.

Obs!:  Mer information om hur du minskar storleken på bifogade bilder finns i avsnittet Minska storleken på bifogade bilder.

 1. Öppna Utforskaren genom att klicka på Start och sedan dubbelklicka på Dator.

  Obs!: Dubbelklicka på Den här datorn i Windows XP.

  Kortkommando    Du kan öppna Utforskaren genom att trycka på Windows-tangenten+E.

 2. Gå till mappen som innehåller filen du vill skicka.

 3. Markera en fil. Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned CTRL medan du klickar på respektive fil.

 4. Högerklicka på markeringen, peka på Skicka till och klicka sedan på Komprimerad mapp.

 5. Markera den komprimerade ZIP-filen.

  Filnamnet motsvarar den ursprungliga filens namn men har en annan ikon. Om du har konfigurerat Windows till att visa filnamnstillägg slutar filnamnet med tillägget ZIP.

 6. Peka på Skicka till och klicka sedan på E-postmottagare.

  Ett nytt Outlook-meddelandefönster visas.

Överst på sidan

Metodtips för storlekshantering när du skickar bilder och bifogade filer

Följande lista innehåller metodtips som du kan använda när du skickar bilder och bifogade filer

 • Anslå eller publicera stora bifogade filer     Om du skickar bifogade filer eller bilder till någon i din organisation kan du använda en filresurs på din dator eller en delad nätverksresurs. Du kan infoga en länk till den platsen i e-postmeddelandet. Om organisationen använder Windows SharePoint Services 3.0 kan du anslå de bifogade filerna på en dokumentarbetsyta eller i ett SharePoint-bibliotek och peka användarna dit. Vilket du än väljer används bara en kopia av filerna.

 • Begränsa de bifogade filerna till under 5 MB     Detta är en allmän tumregel. När det gäller långsammare, uppringda anslutningar bör du använda en mycket mindre storlek, till exempel 250 kB. Om du måste skicka större filer kontrollerar du hur stort meddelande du kan skicka. Den informationen kan du få från e-postserveradministratören eller Internetleverantören. Du bör också fråga mottagaren vilken maxstorlek som gäller för honom eller henne. Slutligen bör du ta hänsyn till mottagarens anslutningshastighet. Att hämta en stor bifogad fil med en uppringd anslutning kan ta lång tid.

 • Dela upp bifogade filer på flera e-postmeddelanden     Det är troligare att flera mindre meddelanden levereras än ett stort. Med den här tekniken undviker du gränsen per meddelande, men mottagarens postlåda kan ändå bli full. Alla meddelanden som tas emot efter att en persons postlåda har nått maxgränsen brukar avvisas.

 • Använd komprimerade grafikfilformat     Det finns alltför många grafikfilformat för att beskriva dem, här men de vanligaste och bästa bildformaten är JPG, PNG och GIF. De största grafikfilformaten är de som inte sparas i ett komprimerat format, till exempel TIF och BMP (standardfilformat i Windows Paint).

 • Använd mindre originalfiler     Ett foto som tas med en digitalkamera har ofta en stor storlek, även när det sparas i ett komprimerad filformat som JPG. Det är inte ovanligt att en enda bild är flera megabyte stor. Kom ihåg att storleken på e-postmeddelandet ökar med ungefär en tredjedel under överföringen på Internet. Använd en lägre upplösningsinställning på kameran när du tar ett digitalt foto. Använd komprimerade filformat som JPG. I ett grafikprogram kan du beskära foton till det viktigaste innehållet.

 • Använd ett filkomprimeringsverktyg     Förutom verktyg från andra leverantörer kan du använda filkomprimeringsverktyget i Windows som utnyttjar det komprimerade ZIP-filformatet. Många format för bifogade filer kan minskas med ett komprimeringsverktyg. Minskningen blir minimal för vissa filformat som redan sparas i ett komprimerat format. Till exempel en Anteckningar-textfil (TXT) minskar dramatiskt i storlek, medan en JPG-fil inte gör det. JPG-filformatet är redan ett komprimerat filformat. Mer information om hur du använder filkomprimering finns i hjälpen till Windows.

 • Gå igenom mappen Skickat     En kopia av varje meddelande som du skickar sparas som standard i mappen Skickat. Då ökar storleken på Outlook-datafilen (PST-filen), som i vissa konton ingår i postlådans storlek eftersom de skickade meddelandena sparas på e-postservern.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×