Minska storleken på bilder och bifogade filer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du skickar ett meddelande som överskrider storleksgränsen i meddelandet för antingen din eller mottagarens e-postserver meddelandet kommer tillbaka till dig och inte har levererats. Det här kallas meddelandet "studsar".

Optimera storleken på bilder och bifogade filer i e-post som hjälper dig för att undvika överskrider de maximala meddelande storleksbegränsningar som är associerad med de flesta e-postkonton.

Obs!: Storleken på meddelandena växer medan de överförs via Internet, mer än summan av storleken på text, grafik, bilder och bifogade filer. Kodningen vid överföringen leder till att storleken ökar med ungefär en tredjedel. Om du hos din Internetleverantör till exempel kan skicka meddelanden på upp till 5 MB och du bifogar en bilaga på 4 MB, överskrider du förmodligen maxgränsen för meddelandet.

Förutom en storleksgräns för varje meddelande innehåller många e-postkonton en postlåda eller konto lagringsgräns. Stora bifogade filer kan inte bara fylla en mottagarens postlåda men öka filstorleken för Outlook-data och postlåda. Som standard sparas en kopia av alla meddelanden som du skickar i mappen Skickat i Outlook.

Vad vill du göra?

Automatiskt minska storleken på bilder som ingår i ett e-postmeddelande

Göra en bifogad fil mindre

Metodtips för storlekshantering när du skickar bilder och bifogade filer

Automatiskt minska storleken på bilder som ingår i ett e-postmeddelande

Det finns två sätt att välja bilder och automatiskt minska storleken på dem när de ska bifogas i ett e-postmeddelande – i Microsoft Office Outlook 2007 eller från Utforskaren.

Obs!: Den ursprungliga bilden ändras inte. Det är bara kopian av bilden som skickas som minskar i storlek.

I Outlook

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande i Outlook.

 2. Klicka på Bifoga fil i gruppen Inkludera på fliken Infoga.

  Tips: Du kan också dra och släppa en bild från Utforskaren. Bildfilen bifogas till e-postmeddelandet.

 3. Inkludera dialogruteikonen Bild av knapp på fliken Infoga.

 4. Klicka på storleken på den bild som du vill ta med i listan Välj bildstorlek under Alternativ för bild i fönstret Alternativ för bifogade filer.

  Fönstret Alternativ för bifogade filer

  Obs!: Om du bäddar in bilden i meddelandetexten med hjälp av kommandot Bild i gruppen Illustrationer är funktionen som automatiskt ändrar storlek på bilden inte tillgänglig.

 5. Klicka på Skicka när du har skrivit klart meddelandet.

I Utforskaren

 1. Öppna Utforskaren genom att klicka på Start och sedan dubbelklicka på Dator.

  Obs!: Dubbelklicka på Den här datorn i Windows XP.

  Kortkommandot för att öppna Utforskaren, trycker du på Windows-tangenten + E.

 2. Gå till mappen som innehåller bilden du vill skicka.

 3. Markera en bild. Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned CTRL medan du klickar på respektive fil.

 4. Högerklicka på den markerade filen, peka på Skicka till och klicka sedan på E-postmottagare.

  Dialogrutan Skicka bilder via e-post visas.

 5. Klicka på Gör alla bilderna mindre och klicka sedan på OK.

  Dialogrutan Skicka bilder via e-post

  Obs!: Om du vill ange den exakta storleken för bilden klickar du Visa fler alternativ och sedan på önskad storlek.

  Ett nytt Outlook-meddelandefönster visas med den bifogade bilden.

 6. Ange mottagarinformation i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia.

 7. Om du vill kan du ändra informationen i rutan Ämne.

 8. Om du vill kan du ändra eller ange annan information som du vill ta med i meddelandetexten.

 9. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Göra en bifogad fil mindre

Hur mycket det går att minska filstorleken beror på typen av filformat och innehåll. Till exempel en Anteckningar-textfil (TXT) komprimeras avsevärt. Ett Microsoft Office Word 2007-dokument i DOCX-format är redan komprimerad och att komprimera det ytterligare påverkar knappast filstorleken alls.

 1. Öppna Utforskaren genom att klicka på Start och sedan dubbelklicka på Dator.

  Obs!: Dubbelklicka på Den här datorn i Windows XP.

  Kortkommandot för att öppna Utforskaren, trycker du på Windows-tangenten + E.

 2. Gå till mappen som innehåller filen du vill skicka.

 3. Markera en fil. Om du vill markera flera bilder trycker du på och håller ned CTRL medan du klickar på respektive fil.

 4. Högerklicka på markeringen, peka på Skicka till och klicka sedan på Komprimerad mapp.

 5. Markera den komprimerade ZIP-filen.

  Filnamnet motsvarar den ursprungliga filens namn men har en annan ikon. Om du har konfigurerat Windows till att visa filnamnstillägg slutar filnamnet med tillägget ZIP.

 6. Peka på Skicka till och klicka sedan på E-postmottagare.

  Ett nytt Outlook-meddelandefönster visas.

 7. Ange mottagarinformation i rutorna Till, Kopia och Hemlig kopia.

 8. Om du vill kan du ändra informationen i rutan Ämne.

 9. Om du vill kan du ändra eller ange annan information som du vill ta med i meddelandetexten.

 10. Klicka på Skicka.

Överst på sidan

Metodtips för storlekshantering när du skickar bilder och bifogade filer

Nedan finns en lista med metodtips som du kan använda när du skickar bilder och bifogade filer:

 • Anslå eller publicera stora bifogade filer     Om du skickar bifogade filer eller bilder till någon i din organisation kan du använda en filresurs på din dator eller en delad nätverksresurs. Du kan infoga en länk till den platsen i e-postmeddelandet. Om organisationen använder Windows SharePoint Services 3.0 kan du anslå de bifogade filerna på en dokumentarbetsyta eller i ett SharePoint-bibliotek och peka användarna dit. Vilket du än väljer används bara en kopia av filerna.

 • Begränsa de bifogade filerna till under 2 MB     Detta är en allmän tumregel. När det gäller långsammare, uppringda anslutningar bör du använda en mycket mindre storlek, till exempel 250 kB. Om du måste skicka större filer kontrollerar du hur stort meddelande som du kan skicka. Den informationen kan du få från e-postserveradministratören eller Internetleverantören. Du bör också fråga mottagaren vilken maxstorlek som gäller för honom eller henne. Slutligen bör du ta hänsyn till mottagarens anslutningshastighet. Att hämta en stor bifogad fil med en uppringd anslutning kan ta lång tid.

 • Dela upp bifogade filer på flera e-postmeddelanden     Det är troligare att flera mindre meddelanden levereras än ett stort. Med den här tekniken undviker du gränsen per meddelande, men mottagarens postlåda kan ändå bli full. Alla meddelanden som tas emot efter att en persons postlåda har nått maxgränsen brukar avvisas.

 • Använd komprimerade grafikfilformat     Det finns alltför många grafikfilformat för att beskriva dem, här men de vanligaste och bästa bildformaten är JPG, PNG och GIF. De största grafikfilformaten är de som inte sparas i ett komprimerat format, till exempel TIF och BMP (standardfilformat i Windows Paint).

 • Använd mindre originalfiler     Ett foto som tas med en digitalkamera har ofta en stor storlek, även när det sparas i ett komprimerad filformat som JPG. Det är inte ovanligt att en enda bild är flera megabyte stor. Kom ihåg att storleken på e-postmeddelandet ökar med ungefär en tredjedel under överföringen på Internet. Använd en lägre upplösningsinställning på kameran när du tar ett digitalt foto. Använd komprimerade filformat som JPG. I ett grafikprogram kan du beskära foton till det viktigaste innehållet. Använd den automatiska bildminskningsfunktionen i Windows och Microsoft Outlook.

 • Använd ett filkomprimeringsverktyg     Förutom verktyg från andra leverantörer kan du använda filkomprimeringsverktyget i Windows XP och Windows Vista som utnyttjar det komprimerade ZIP-filformatet. Många format för bifogade filer kan minskas med ett komprimeringsverktyg. Minskningen blir minimal för vissa filformat som redan sparas i ett komprimerat format. Till exempel en Anteckningar-textfil (TXT) minskar dramatiskt i storlek, medan en JPG-fil inte gör det. JPG-filformatet är redan ett komprimerat filformat. Mer information om hur du använder filkomprimering finns i hjälpen till Windows.

 • Gå igenom mappen Skickat     En kopia av varje meddelande som du skickar sparas som standard i mappen Skickat. Då ökar storleken på Outlook-datafilen, som i vissa konton ingår i postlådans storlek eftersom de skickade meddelandena sparas på e-postservern.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×