Minska storleken på Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Minska storleken på Outlook-datafiler (.pst och .ost)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Postlådan i Microsoft Outlook växer när du skapar och ta emot objekt. När du tar bort objekt minska storleken på Outlook-datafil (.pst och .ost) filen kanske inte beroende på hur mycket data som du har tagit bort. Det finns flera sätt att hantera postlådan och minska storleken på datafilen.

Verktyget Rensning av postlåda används för att visa storleken på postlådan och enskilda mappar. Du kan också arkivera gamla objekt till ett Arkiv Outlook-datafil (.pst) och tömma mappen Borttaget.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Verktyg > rensning av postlåda.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill visa den totala storleken på postlådan och eventuella enskilda mappar som den innehåller klickar du på Visa postlådestorlek.

  • Om du vill söka efter gamla objekt, väljer du Sök efter objekt äldre än n: e dag, ange ett tal mellan 1 och 999 och klicka sedan på Sök.

  • Om du vill söka efter stora objekt, väljer du Sök efter objekt som är större än n kilobyte, ange ett tal mellan 1 och 9999 och klicka sedan på Sök.

  • Om du vill flytta gamla objekt i postlådan till en Outlook-datafil (.pst) för arkivering klickar du på Arkivera automatiskt .

   Outlook-datafiler (.pst) sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP sparas filerna i Mina dokument\Outlook-filer.

  • Om du vill visa storleken på mappen Borttaget klickar du på Visa storlek på Borttaget.

  • Om du vill tömma mappen Borttaget klickar du på Töm.

  • Om du vill visa storleken på mappen Konflikter klickar du på Visa storlek på Konflikter.

  • Om du vill ta bort innehållet i mappen Konflikter klickar du på Ta bort.

Om du tar bort objekt från en Outlook-datafil (.pst) komprimeras filen automatiskt i bakgrunden när du inte använder datorn och Outlook körs. Du kan även starta komprimeringen manuellt. Det kan ta flera minuter att komprimera en Outlook-datafil (.pst).

 1. Ta bort alla objekt som du inte vill behålla.

 2. Öppna vyn Mapplista. Klicka på ikonen Mapplista längst ned i Navigeringsfönstret eller tryck på CTRL + 6.

 3. Högerklicka på mappen Borttaget i navigeringsfönstret och klicka sedan på Töm mappen.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 6. Klicka på den datafil som du vill komprimera på fliken Datafiler och klicka sedan på Inställningar.

 7. Klicka på fliken Avancerat > Inställningar för Outlook-datafil.

 8. Klicka på Komprimera och klicka sedan på OK i dialogrutan Inställningar för Outlook-datafil.

Obs!: Du behöver inte avsluta Outlook efter att du har komprimerat en Outlook-datafil (.pst).

En offline Outlook-datafil (.ost) är exklusivt till Microsoft Exchange Server-konton. Minska storleken på en offline Outlook-datafil (.ost) kan du förbättra prestanda om du har tagit bort många objekt. Den här proceduren tar inte bort alla objekt som är sparade på datorn som kör Microsoft Exchange Server.

 1. Ta bort alla objekt som du inte vill behålla.

 2. Öppna vyn Mapplista. Klicka på ikonen Mapplista längst ned i Navigeringsfönstret eller tryck på CTRL + 6.

 3. Högerklicka på mappen Borttaget i navigeringsfönstret och klicka sedan på Töm mappen.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 6. Klicka på den datafil som du vill komprimera på fliken Datafiler och klicka sedan på Inställningar.

 7. Klicka på fliken Avancerat > Inställningar för Outlook-datafil.

 8. Klicka på Komprimera och klicka sedan på OK i dialogrutan Inställningar för Outlook-datafil.

Obs!: Du behöver inte avsluta Outlook efter att du komprimera en Outlook-datafil (.ost).

 • Om du vill ta bort objekt både från online- och offlinemapparna markerar du objektet och trycker på DEL.

 • Om du använder ett Exchange-konto i cachelagrat Exchange-läge, kommer endast den markerade mappen att tas bort från offline-Outlook-datafilen (.ost). Objekten på servern kommer att hämtas igen till OST-filen vid nästa synkronisering om mappen är markerad under Mappalternativ i Inställningar för Skicka och ta emot för Exchange Server-kontot.

 • När du använder cachelagrat Exchange-läge synkroniseras inte gemensamma mappar som standard. Om du väljer att synkronisera gemensamma mappar kan öka storleken på din offline Outlook-datafil (.ost) betydligt.

Verktyget Rensning av postlåda används för att visa storleken på postlådan och enskilda mappar. Du kan också arkivera gamla objekt till ett Arkiv Outlook-datafil (.pst) och tömma mappen Borttaget.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Rensningsverktyg.

 3. Klicka på Rensning av postlåda.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill visa den totala storleken på postlådan och eventuella enskilda mappar som den innehåller klickar du på Visa postlådestorlek.

  • Om du vill söka efter gamla objekt, väljer du Sök efter objekt äldre än n: e dag, ange ett tal mellan 1 och 999 och klicka sedan på Sök.

  • Om du vill söka efter stora objekt, väljer du Sök efter objekt som är större än n kilobyte, ange ett tal mellan 1 och 9999 och klicka sedan på Sök.

  • Om du vill flytta gamla objekt i postlådan till en Outlook-datafil (.pst) för arkivering klickar du på Arkivera automatiskt .

   Outlook-datafiler (.pst) sparas på datorn i mappen Dokument\Outlook-filer. Om du använder Windows XP sparas filerna i Mina dokument\Outlook-filer.

  • Om du vill visa storleken på mappen Borttaget klickar du på Visa storlek på Borttaget.

  • Om du vill tömma mappen Borttaget klickar du på Töm.

  • Om du vill visa storleken på mappen Konflikter klickar du på Visa storlek på Konflikter.

  • Om du vill ta bort innehållet i mappen Konflikter klickar du på Ta bort.

Om du tar bort objekt från en Outlook-datafil (.pst) komprimeras filen automatiskt i bakgrunden när du inte använder datorn och Outlook körs. Du kan även starta komprimeringen manuellt. Det kan ta flera minuter att komprimera en Outlook-datafil (.pst).

 1. Ta bort alla objekt som du inte vill behålla.

 2. Öppna vyn Mapplista. Klicka på ikonen Mapplista längst ned i Navigeringsfönstret eller tryck på CTRL + 6.

 3. Högerklicka på mappen Borttaget i navigeringsfönstret och klicka sedan på Töm mappen.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 6. Klicka på den datafil som du vill komprimera på fliken Datafiler och klicka sedan på Inställningar.

 7. Klicka på Komprimera.

Obs!: Du behöver inte avsluta Outlook efter att du har komprimerat en Outlook-datafil (.pst).

En offline Outlook-datafil (.ost) är exklusivt till Microsoft Exchange Server-konton. Minska storleken på en offline Outlook-datafil (.ost) kan du förbättra prestanda om du har tagit bort många objekt. Den här proceduren tar inte bort alla objekt som är sparade på datorn som kör Microsoft Exchange Server.

 1. Ta bort alla objekt som du inte vill behålla.

 2. Öppna vyn Mapplista. Klicka på ikonen Mapplista längst ned i Navigeringsfönstret eller tryck på CTRL + 6.

 3. Högerklicka på mappen Borttaget i navigeringsfönstret och klicka sedan på Töm mappen.

 4. Klicka på fliken Arkiv.

 5. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 6. Klicka på den datafil som du vill komprimera på fliken Datafiler och klicka sedan på Inställningar.

 7. Klicka på Komprimera.

Obs!: Du behöver inte avsluta Outlook efter att du komprimera en Outlook-datafil (.ost).

 • Om du vill ta bort objekt både från online- och offlinemapparna markerar du objektet och trycker på DEL.

 • Om du använder ett Exchange-konto i cachelagrat Exchange-läge, kommer endast den markerade mappen att tas bort från offline-Outlook-datafilen (.ost). Objekten på servern kommer att hämtas igen till OST-filen vid nästa synkronisering om mappen är markerad under Mappalternativ i Inställningar för Skicka och ta emot för Exchange Server-kontot.

 • När du använder cachelagrat Exchange-läge synkroniseras inte gemensamma mappar som standard. Om du väljer att synkronisera gemensamma mappar kan öka storleken på din offline Outlook-datafil (.ost) betydligt.

Du kan använda verktyget Rensning av postlåda för att visa storleken på postlådan och enskilda mappar. Du kan också arkivera gamla objekt i en arkivfil av typen personlig mappfil (.pst) och tömma mappen Borttaget.

 1. Klicka på Rensning av postlådaVerktyg-menyn.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill visa den totala storleken på postlådan och enskilda mappar i postlådan klickar du på Visa postlådestorlek

  • Om du vill söka efter gamla objekt, väljer du Sök efter objekt äldre än n: e dag, ange ett tal mellan 1 och 999 och klicka sedan på Sök.

  • Om du vill söka efter stora objekt, väljer du Sök efter objekt som är större än n kilobyte, ange ett tal mellan 1 och 9999 och klicka sedan på Sök.

  • Klicka på Arkivera automatiskt om du vill flytta gamla objekt i postlådan till ett Arkiv personlig mappfil (.pst). Standardmapp för Arkivera PST-filer är c:\Documents and Settings\användarnamn\Application Settings\användarnamn\Local Settings\ programmet Data\Microsoft\Outlook.

  • Om du vill visa storleken på mappen Borttaget klickar du på Visa storlek på Borttaget.

  • Om du vill tömma mappen Borttaget klickar du på Töm.

  • Om du vill visa storleken på mappen Konflikter klickar du på Visa storlek på Konflikter.

  • Om du vill ta bort innehållet i mappen Konflikter klickar du på Ta bort.

Överst på sidan

Om du tar bort objekt från en personlig mappfil (.pst) komprimeras filen automatiskt i bakgrunden när du inte använder datorn och Outlook körs. Om du vill minska filstorleken med en gång kan du tvinga fram en komprimering. Att komprimera filen kan ta flera minuter.

 1. Klicka på DatafilshanteringArkiv-menyn.

 2. Klicka på den datafil som du vill komprimera och sedan på Inställningar.

 3. Klicka på Komprimera.

Obs!: Du behöver inte avsluta Outlook efter att du har komprimerat en PST-fil.

Överst på sidan

Minska storleken på offlinemappfil-datafil (.ost) kan det ge bättre prestanda om du har tagit bort ett stort antal artiklar. Den här proceduren tar inte bort alla objekt som har sparats på servern.

 1. Ta bort objekt som du inte vill behålla och töm sedan mappen Borttaget.

 2. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

  Kommandot Kontoinställningar saknas.

  Kommandot Kontoinställningar finns på Verktyg-menyn i Microsoft Office Outlook 2007. Om du har en tidigare version av Outlook gäller inte följande instruktioner. Använd hjälpen för den äldre versionen. Om det står Microsoft Outlook Express i namnlisten för det program du använder är det inte samma program som Outlook. Läs hjälpen för Outlook Express.

 3. Markera Microsoft Exchange Server i listan och klicka sedan på Ändra.

 4. Klicka på Fler inställningar.

 5. Klicka på fliken Avancerat, och sedan på Inställningar för offlinemappfil.

 6. Klicka på Komprimera.

Obs!: Du behöver inte avsluta Outlook när du komprimerar en OST-fil.

 • Om du vill ta bort objekt både från online- och offlinemapparna markerar du objektet och trycker på DEL.

 • Om du använder ett Exchange-konto för e-post i cachelagrat Exchange-läge, kommer endast den markerade mappen att tas bort från den lokala offlinemappfilen (OST). Objekten på servern kommer att hämtas igen till OST-filen vid nästa synkronisering om mappen är markerad under Mappalternativ i Inställningar för Skicka och ta emot för Exchange Server-kontot.

 • Om du använder cachelagrat Exchange-läge kommer gemensamma mappar inte att synkroniseras som standard. Om du väljer att synkronisera gemensamma mappar kommer storleken på offlinemappfilen att öka väsentligt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×