Minska filstorleken för bilder

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Översikt över hur du minskar filstorleken för en bild

Ändra upplösningen på en bild

Komprimera en bild

Ta bort beskurna områden i en bild

Ändra standardinställningarna för Komprimera bilder

Översikt över hur du minskar filstorleken för en bild

bild kan öka Microsoft Office 2007-systemet-dokumentets filstorlek markant. Du kan spara utrymme på hårddisken och minska hämtningstiden genom att minska bildernas upplösning, komprimera bilderna utan att kvaliteten försämras och ta bort oönskad information, till exempel beskära delar av en bild.

Endast vissa bildtyper kan optimeras eller minskas i filstorlek med minimal försämring av kvaliteten, och de måste infogas i Office-version 2007-dokumentet på ett sätt som gör att de kan redigeras i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007. Om du vill infoga en bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga använder du knapparna för att spara bilden som en bildfil i Office-version 2007-dokumentet.

Om varje bildpunkt i bilden inte behöver vara perfekt kan du minska eller ändra bildens upplösning. Att minska eller ändra upplösningen kan vara effektivt för bilder som du har skalat till en mindre storlek, eftersom antalet bildpunkter per tum därmed faktiskt ökar. Att ändra upplösningen påverkar bildkvaliteten.

Information om filtyper

Du kan inte optimera bilder som är av vektortyp (vektorgrafik) och har filtilläggen Windows Metafile Format (WMF), .emf och .eps.

Högupplösta bilder, till exempel fotografier, går utmärkt att optimera. Dessa filer har tilläggen PNG, JPEG, Tagged Image File Format (TIFF), bitmapp och GIF.

Tips  Om du infogar en bild från ClipArt kan endast ClipArt av fotografityp optimeras eftersom andra typer av ClipArt i regel bygger på vektorgrafik.

Överst på sidan

Ändra upplösningen på en bild

 1. Klicka på bilden du vill ändra upplösning på.

 2. Klicka på Komprimera bilder i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Markera kryssrutan Använd bara på markerade bilder om vill ändra upplösningen endast på den markerade bilden, inte alla bilder i dokumentet.

 4. Klicka på Alternativ och sedan på önskad upplösning under Målformat.

Överst på sidan

Komprimera en bild

Beroende på hur många färger som används i en bild kan du minska bildens färgformat (komprimera) så att filstorleken minskas. Komprimeringen resulterar i att färgen upptar färre bitar/bildpunkt utan att kvaliteten försämras.

 1. Klicka på bilden du vill komprimera.

 2. Klicka på Komprimera bilder i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Markera kryssrutan Använd bara på markerade bilder om du vill komprimera endast den markerade bilden, inte alla bilder i dokumentet.

 4. Klicka på Alternativ och markera sedan kryssrutan Utför baskomprimering automatiskt vid sparande under Alternativ för komprimering.

Obs!  Alternativet Utför baskomprimering automatiskt vid sparande gäller bara dokumentet som är öppet i det aktuella programmet. Alla andra alternativ i dialogrutanKomprimeringsinställningar gäller alla dokument i Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 och Office Outlook 2007.

Överst på sidan

Ta bort beskurna områden i en bild

När du har beskära delar av en bild finns de beskurna delarna ändå kvar som en del av bildfilen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort de beskurna delarna från bildfilen med hjälp av följande anvisningar.

 1. Klicka på bilden du vill ta bort oönskad information från.

 2. Klicka på Komprimera bilder i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Markera kryssrutan Använd bara på markerade bilder om du vill ta bort beskurna delar från endast den markerade bilden, inte alla bilder i dokumentet.

 4. Klicka på Alternativ och markera sedan kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder under Alternativ för komprimering.

Överst på sidan

Ändra standardinställningarna för Komprimera bilder

Med funktionen Komprimera bilder minskas filstorleken automatiskt när du sparar dokumentet. Du kan även ta bort beskurna områden i bilden från en fil med hjälp av den här funktionen.

Alternativet Utför baskomprimering automatiskt vid sparande gäller bara dokumentet som är öppet i det aktuella programmet. Alla andra alternativ i dialogrutanKomprimeringsinställningar gäller alla dokument i Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 och Office Outlook 2007.

 1. Markera en bild i dokumentet.

 2. Klicka på Komprimera bilder i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format.

  Fliken Format under Bildverktyg

 3. Klicka på Alternativ och gör sedan något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Utför baskomprimering automatiskt vid sparande om du inte vill att bildens filstorlek ska minskas automatiskt när du sparar dokumentet.

  • Markera kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder och klicka på OK om du vill att beskurna områden i bilderna ska tas bort automatiskt när du sparar dokumentet.

  • Avmarkera kryssrutan Ta bort beskurna områden i bilder om du vill spara beskurna områden i bilderna.


Delar av den här artikeln bygger på Utbildning på Microsoft Office Online.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk