Minska filstorleken för bilder

Obs!: Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är inte tillgängliga i Office Online. Öppna dokumentet i skrivbordsversionen av det Office-program du använder för att ändra bildupplösningen eller använda komprimering.

Med bilder kan filstorleken på Office-dokumentet öka avsevärt. Du kan minska storleken på en fil genom att komprimera bilder i filen eller minska kvaliteten. Å andra sidan kan du, om bildkvalitet är viktigare för dig än filstorlek, ange att bilder aldrig ska komprimeras.

För att minska filstorleken kan du minska bildens upplösning, använda komprimering utan synlig kvalitetsförlust, beskära bilderna för att göra dem mindre och ta bort oönskad information, till exempel de beskurna delarna av bilden eller annan bildredigeringsinformation.

Bilder i Office komprimeras automatiskt med det antal som anges i alternativen för Bildstorlek och -kvalitet på fliken Avancerat i programalternativen. Det här alternativet är som standard inställt på utskrift (220 bildpunkter/tum) som standard, men det går att ändra.

Viktigt!: När du komprimerar en bild för att minska filstorleken ändras detaljrikedomen i källbilden. Det innebär att efter komprimering kan bilden se annorlunda ut än innan den komprimerades. På grund av detta bör du komprimera bilden och spara filen innan du tillämpar en konstnärlig effekt. Du kan ändra eller ångra komprimeringen även efter att du har sparat filen, så länge du inte har stängt programmet du arbetar i.

I den här artikeln finns information om hur du minskar storleken på en Office-fil genom att komprimera bilder. Om du vill justera kanterna i en bild eller beskära bilden, kan du läsa mer i avsnittet Beskära en bild.

Tips! Klicka på rubrikerna nedan om du vill ha mer information om uppgifterna.

När du inte behöver varje liten bildpunkt i en bild för att få en godtagbar version av bilden kan du minska upplösningen. Att minska upplösningen kan vara effektivt för bilder som har skalats till en mindre storlek, eftersom antalet punkter per tum (dpi) då minskar. Om du ändrar upplösningen kan bildkvaliteten påverkas.

 1. Klicka på bilden eller bilderna som du vill ändra upplösning för.

 2. Klicka på Komprimera bilder på fliken Format i gruppen Justera under Bildverktyg.

  Knappen Komprimera bild i gruppen Justera på fliken Format i Bildverktyg

  Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format. Beroende på skärmstorleken kan det hända att du bara ser ikoner för gruppen Justera. Knappen Komprimera bilder visas utan etikett.

  Justera gruppen, minska storleken så att endast ikoner visas

 3. Om du vill ändra upplösningen för enbart de markerade bilderna, och inte för alla bilder i dokumentet, markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

 4. Klicka på den upplösning du vill använda under Målformat. Om du använder Office 2007 måste du klicka på knappen Alternativ för att visa dessa alternativ.

  Obs!: Alternativet Använd dokumentupplösning använder upplösningen i Microsoft Office Backstage-vyn. Detta är som standard inställt på utskrift eller 220 ppi, men du kan ändra den här standardupplösningen för bilder (se nästa rubrik).

Viktigt!: 

 • Den här inställningen gäller bara för bilder i det aktuella dokumentet eller det dokument som har markerats i listan bredvid Bildstorlek och -kvalitet. Om du vill använda det som standardinställning för alla nya dokument ändrar du det i listrutan.

 • Konfigurera hur Office komprimerar bilderna för att balansera filstorlek och kvalitet

Den här funktionen är inte tillgänglig i Microsoft Project 2013 eller i Office 2007.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerat.

 3. Under Bildstorlek och -kvalitet klickar du på dokumentet som du vill använda standardupplösningen för eller så väljer du Alla nya dokument för att ange det som standard för alla framtida dokument.

 4. Ange den upplösning som du vill ange som standard och klicka sedan på OK

Du kan minska filstorleken på en bild genom att ändra färgformatet (komprimera bilden), beroende på hur många färger som används i bilden. När du komprimerar bilden används färre bitar för att beskriva färgen i varje bildpunkt, vilket gör att kompressionen inte innebär en kvalitetsförsämring.

 1. Klicka på den eller de bilder som du vill komprimera.

 2. Klicka på Komprimera bilder på fliken Format i gruppen Justera under Bildverktyg.

  Knappen Komprimera bild i gruppen Justera på fliken Format i Bildverktyg

  Om flikarna Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild. Du kanske måste dubbelklicka på bilden för att markera den och öppna fliken Format. Beroende på skärmstorleken kan det hända att du bara ser ikoner för gruppen Justera. Knappen Komprimera bilder visas utan etikett.

  Justera gruppen, minska storleken så att endast ikoner visas

 3. Om du bara vill komprimera de markerade bilderna och inte alla bilderna i dokumentet, markerar du kryssrutan Använd endast på den här bilden.

  Om du avmarkerar kryssrutan Använd endast på den här bilden åsidosätts alla tidigare ändringar du har gjort av individuella bilder i det här dokumentet.

 4. Klicka på den upplösning du vill använda under Målformat.

  Meddelanden: 

  • Alternativet Använd dokumentupplösning använder upplösningen i Backstage-vyn. Det är som standard inställt på utskrift (220 bildpunkter/tum), men du kan ändra den här standardbildupplösningen (se ovan).

  • Om du vill ha den högsta bildupplösningen och är villig att acceptera en större filstorlek kan du inaktivera komprimeringen.

  • Komprimeringsändringar tillämpas när du stänger den här dialogrutan. Om du är osäker på resultatet kan du kontrollera filstorleken före och efter komprimeringen. Om du är nöjd med resultatet kan du ångra ändringarna.

Om du har beskurit en bild eller gjort andra ändringar av bilden, till exempel om du har använt en konstnärlig effekt eller ändrat bildens ljusstyrka, kontrast eller skärpa, lagras information som används för att återställa de ändringarna i filen. Du kan minska filstorleken genom att ta bort den här redigeringsinformationen. Om du markerar det här alternativet minskar dokumentets storlek, men om du vill ångra dina ändringar måste du infoga originalbilden i dokumentet igen.

Viktigt!:  Den här funktionen är inte tillgänglig i Microsoft Project 2013 eller i Microsoft Project 2016.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ och sedan på Avancerat.

 3. Klicka på det dokument som du vill ta bort bildredigeringsinformation från under Bildstorlek och bildkvalitet.

 4. Markera kryssrutan Ignorera redigeringsdata under Bildstorlek och bildkvalitet.

Obs!: Den här inställningen gäller bara för bilder i det aktuella dokumentet eller det dokument som har markerats i listan bredvid Bildstorlek och -kvalitet.

Mer information finns i

Ändra standardinställningen för att infoga bilder i Office 2016

Redigera foton utan Picture Manager

Komprimera mediefiler i en presentation

Beskära en bild

Inaktivera bildkomprimering

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×