Minimera eller utvidga navigeringsfönstret

Minimerat navigeringsfönster Du kan frigöra mer utrymme i Microsoft Office Outlook 2007 -fönstret genom att minimera navigeringsfönstret. Det smala utseendet på det minimerade navigeringsfönstret som visas här ger ett större visningsområde i Outlook-fönstret, samtidigt som de mappar och filer du använder ofta är lättillgängliga.

Du kan minimera eller utvidga navigeringsfönstret på flera sätt. Välj det som passar ditt arbetssätt bäst.

 • Klicka på pilen i det övre hörnet om du vill minimera det utvidgade navigeringsfönstret. Klicka på pilen längst upp om du vill utvidga det minimerade navigeringsfönstret.

  Öppna eller minimera navigeringsfönstret

  Den här pilen finns även i navigeringsfönstrets rubrik i andra vyer, till exempel i kontakter och kalender.

 • Klicka på navigeringsfönsterVisa-menyn och klicka sedan på Normal eller Minimerad.

  Alternativ för navigeringsfönstret på Visa-menyn

 • Peka på kanten av det utvidgade navigeringsfönstret. När pekaren blir en Ikon för vågrätt storlekshandtag dubbelklickar du så att fönstret minimeras. Gör samma sak på kanten av det minimerade navigeringsfönstret om du till utvidga det.

 • Peka på kanten av det utvidgade navigeringsfönstret. När pekaren blir en Ikon för vågrätt storlekshandtag drar du det mot kanten tills navigeringsfönstret komprimeras till den minimerade versionen. Dra i kanten av det minimerade navigeringsfönstret om du vill utvidga det igen.

  Meddelanden: 

  • När du utvidgar det minimerade navigeringsfönstret kommer det utvidgade navigeringsfönstret att ha samma bredd som innan du minimerade det.

  • Om du stänger Outlook medan navigeringsfönstret är minimerat kommer det att visas på det sättet när du öppnar Outlook igen.

Visa mapplistan när navigeringsfönstret är minimerat

 • Klicka på knappen Navigeringsfönster på det minimerade navigeringsfönstret.


Mapplista som öppnats från ett minimerat navigeringsfönster

1. Klicka på knappen Navigeringsfönster om du vill se din mapplista

2. Klicka på en annan mappknapp om du vill visa mappinnehållet i meddelandelistan i Outlook.

3. Ändra storlek på mapplistans fönster genom att dra det nedre hörnet åt något håll. Du kan även dra en sida av fönstret.Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×