Min startsida

Möte nu

 • Möte nu. Länkar till ditt Möte nu-mötesrum. Om du klickar på länken läggs du till i mötet som presentatör.

 • Information om Möte nu. Länkar till sidan Information om Möte nu.

 • Möteslobby. Visar URL:en till din Möteslobby om du har skapat en Möteslobby för Möte nu.

Kommande möten

 • Anslut. Ansluter dig till mötet som presentatör.

 • Ämne. Visar namnet på mötet. Om du klickar på mötets ämne öppnas sidan Mötesinformation.

 • Starttid. Visar datum och tid för mötet.

 • Organisatör. Visar mötesorganisatörens namn.

 • Sida #. Går till nästa sida i mötesresultaten.

Senaste inspelningar

 • Visa. Öppnar sidan Visa inspelningsinformation där du kan visa och hämta en inspelning.

 • Ämne. Visar titeln på mötet och, om sådant finns, ID:t på mötesinspelningen. Om du klickar på ämnet öppnas sidan Redigera inspelningsinformation.

 • Starttid. Visar datum och tid då den första deltagaren anslöt till mötet samt längden på mötet i timmar och minuter.

 • Organisatör. Visar namnet på mötesorganisatören i ett format som genererar ett tomt e-postmeddelande adresserat till organisatören om man klickar på det.

 • Sida #. Går till nästa sida med inspelningsresultat.

Ytterligare inspelningar

Öppnar sidan Visa inspelningar där du kan söka efter andra inspelningar.

Min startsida

Öppnar sidan Min startsida.

Möte

 • Schemalägg möte. Öppnar mallen Schemalägg möte.

 • Möte nu. Ansluter till mötesrummet Möte nu.

 • Anslut till möte. Visar sidan Anslut till möte och ber om mötesinformation. Om Live Meeting-klienten inte är installerad på datorn visas sidan för klientinstallation.

Easy Assist

 • Skapa session. Öppnar mallen Skapa supportsession.

 • Anslut till session. Visar dialogrutan Anslut till en supportsession och frågar efter sessionsinformationen.

Hantera

 • Möten. Visar sidan Hantera möten där du kan visa och sortera alla dina möten.

 • Inspelningar. Visar sidan Hantera inspelningar där du kan visa och sortera alla mötesinspelningar.

 • Lagring. Visar sidan Hantera lagring där du kan visa och hantera lagring av möten och inspelningar.

 • Användarinställningar. Visar sidan Användarinställningar där du kan konfigurera och redigera dina användarinställningar.

 • Adressbok. Visar sidan Hantera adressbok där du kan visa kontakterna i din personliga adressbok.

 • Evenemang. Länkar till sidan Evenemang där du kan visa, filtrera och skapa nya evenemang

Visa

 • Visa inspelningar. Visar sidan Visa inspelningar, där du kan visa en lista över dina inspelningar.

 • Rapporter. Öppnar sidan Visa rapporter där du kan skapa sådana rapporter som din nivå på Live Meeting-privilegier tillåter.

Administrera (endast kontoadministratörer)

 • Konto. Öppnar sidan Startsida för kontoadministration (om du är medlem av ett administratörskonto).

Om du inte är inloggad i Live Meeting Manager innehåller inte navigeringsmenyn alla objekt som beskrivs ovan.

Endast Live Meeting-kontoadministratörer ser objektet Administrera på navigeringsmenyn.

Närliggande information

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×