Migrera till Visio 2010

Översikt

Översikt över "Migrera till Visio 2010" Om du uppgraderar till Microsoft Visio 2010 från en tidigare version är den här kursen för dig. Lär dig var du hittar kommandon i menyfliksområdet och Backstage-vyn. Lär dig hur du utför vanliga uppgifter i Visio 2010, t.ex. hur du lägger till former i ett diagram, ändrar utseendet på en ritning och hur du länkar externa data till former.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Hantera filer och diagrammallar i Backstage-vyn.

 • Hitta de kommandon i menyfliksområdet som du behöver för att utföra vanliga Visio-uppgifter.

 • Visa de vyer och åtgärdsfönster som du behöver för att skapa en ritning.

 • Använda fönstret Former för att hantera stenciler och lägga till former i ritningen.

 • Lägga till formatering i ritningar.

 • Lägga till data i former.

Den här kursen omfattar:

 • En lektion som du gör i din egen takt, och en övning för att få praktisk erfarenhet.

 • En övning för att få praktisk erfarenhet. Övningssessionen kräver Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 eller Visio Premium 2010.

 • Ett kort prov i slutet av varje lektion (provet poängsätts inte).

 • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Arbeta med filer i Backstage-vyn

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Börja använda menyfliksområdet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Använda former, bilder och andra objekt

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Formatera ett diagram

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Arbeta med data

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Övning

Öva med Visio 2010

Hämtningsstorlek: 69 kB

Öva med Visio 2010

Nu är det dags att prova själv i en övning.

Om övningen

När du klickar på Öva medVisio hämtas en övningsritning till datorn. Ritningen öppnas i Visio och ett separat fönster visas med anvisningar för övningen.

Obs!    Visio 2010 måste vara installerat på datorn.

Testa dig själv

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Sant eller falskt: Du kan anpassa menyfliksområdet i Visio 2010.

Sant

Det stämmer! Du kan skapa egna, anpassade grupper och lägga till kommandon i dem. Mer information om hur du anpassar menyfliksområdet finns i snabbreferensen.

Falskt

Fel. Du kan skapa egna, anpassade grupper och lägga till kommandon i dem.

På vilken flik i menyfliksområdet finns kommandot som du använder för att visa fönstret Storlek och placering?

Fliken Start

Fliken Start innehåller många av de mest populära kommandona, men du kan inte visa fönstret Storlek och placering från den här fliken. Försök igen.

Fliken Infoga

Du hittar inte fönstret Storlek och placering på fliken Infoga. Försök igen.

Fliken Design

Du kan ändra ritningssidans storlek på fliken Design, men du kan inte öppna fönstret Storlek och placering från den här fliken. Försök igen.

Fliken Visa

Rätt! Du kan visa fönstren Former, Panorera och zooma, Formdata och fönstret Storlek och placering från fliken Visa.

Hur skapar du snabbast en koppling mellan två former?

Jag använder verktyget Koppling.

Ja, du kan använda verktyget Koppling för att rita en koppling mellan två former. Det finns emellertid ett mycket enklare sätt att göra detta. Försök igen.

Jag drar formen till ritningen och släpper den på de blå pilarna bredvid en annan form.

Utmärkt! Det enklaste sättet att koppla två former är att använda funktionen Koppla ihop automatiskt. Med pilarna för Koppla ihop automatiskt kan du snabbt skapa ett diagram när du drar nya former till ritningen.

Jag ritar en linje med verktyget Linje.

Du kan visserligen rita en linje mellan två former med verktyget Linje, men de två formerna kopplas inte ihop med den här typen av linje. Försök igen.

Jag söker efter kopplingar och drar kopplingen till sidan.

Visio 2010 innehåller många olika kopplingsformer. Det finns emellertid ett mycket enklare sätt att göra detta. Försök igen.

Sant eller falskt: Du lägger till sidhuvuden och sidfötter i en ritning på fliken Infoga.

Sant

Det stämmer inte. Du lägger till sidhuvuden och sidfötter i en ritning genom att lägga till en bakgrund. Du lägger till en bakgrundssida i en ritning genom att klicka på Kantlinjer och rubriker på fliken Design.

Falskt

Det stämmer! Du lägger till sidhuvuden och sidfötter i en ritning genom att klicka på Kantlinjer och rubriker på fliken Design och välja något av formaten.

Hur skapar du en ny formdataegenskap?

Jag öppnar ShapeSheet och skapar nya rader och egenskaper.

Du kan skapa nya egenskaper för former i ShapeSheet. Det finns emellertid ett mycket enklare sätt. (Mer information om hur du öppnar ShapeSheet finns i snabbreferensen i slutet av den här kursen).

Det går inte. Det går bara att använda dataegenskaperna som är inbyggda i Visio-formerna.

Det stämmer inte. Du kan anpassa informationen för alla former på ritningssidan och till och med lägga till anpassade formdatauppsättningar. Försök igen.

Jag högerklicka i fönstret Formdata och väljer Definiera formdata.

Ja! Du kan skapa nya dataegenskaper genom att högerklicka i fönstret Formdata och välja Definiera formdata. Du kan också ändra befintliga dataegenskaper från dialogrutan Definiera formdata.

Jag måste skapa en ny, anpassad stencil och lägga till nya dataegenskaper till huvudformerna.

Du kan skapa en ny dataegenskap för en huvudform genom att skapa en anpassad huvudform. Om du vill lägga till en ny dataegenskap för en form på ritningssidan eller en anpassad huvudform måste du emellertid göra något annat först. Försök igen.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Navigera i Backstage-vyn

 • Visio 2010 öppnas i Backstage-vyn. Du går till och från Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv.

 • Du kan öppna en mall genom att klicka på Öppna eller Senaste.

 • På fliken Nytt kan du skapa ett nytt diagram, inklusive tomma diagram.

 • På fliken Skriv ut kan du skriva ut diagram eller öppna läget Förhandsgranska.

 • På fliken Spara och skicka kan du ändra filtypen för diagrammet, spara det till en SharePoint-webbplats eller skicka diagrammet som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

 • Klicka på Alternativ om du vill öppna dialogrutan Visio-alternativ och ange alternativ för Visio eller anpassa menyfliksområdet.

Skapa ett nytt diagram

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Nytt i Backstage-vyn.

 3. Klicka på en mallkategori under Välj en mall.

 4. Välj en mall och klicka på Skapa.

Använda kommandona på fliken Start

 • Grupperna Teckensnitt och Stycke innehåller de vanligaste kommandona som används för att arbeta med text.

 • Gruppen Verktyg innehåller Pekverktyg, Kopplingsverktyg, Verktyg för kopplingspunkter, Textverktyg, Verktyg för textruta, samt Rektangelverktyg, Ellipsverktyg, Linjeverktyg, Verktyg för frihandsritning, Bågverktyg och Pennverktyg.

 • Gruppen Form innehåller kommandon som du kan använda för att ändra fyllning, linjeformat och skuggformat för former.

 • Gruppen Ordna innehåller kommandon som du kan använda för att justera, placera och gruppera former på ritningssidan.

Öppna fönstren Storlek och placering och Panorera och zooma

 • Du öppnar fönstret Storlek och placering genom att gå till fliken Visa, klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa och sedan klicka på Storlek och placering.

 • Du öppnar fönstret Panorera och zooma genom att gå till fliken Visa, klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa och sedan klicka på Panorera och zooma.

Lägga till en koppling mellan former

 • Om du vill använda pilar för Koppla ihop automatiskt gör du så här:

  1. Dra en form från fönstret Former till ritningssidan och hovra över den form som du vill koppla till.

  2. Släpp formen på en av de blå pilarna som visas.

 • Om du vill använda verktyget Koppling gör du så här:

  1. Klicka på verktyget Koppling i gruppen Verktyg på fliken Start.

  2. Hovra över den första form som du vill koppla. Klicka på den kopplingspunkt som du vill använda.

  3. Dra kopplingen till kopplingspunkten på den form som du vill koppla till.

  4. Släpp kopplingen när kopplingspunkten blir röd.

Öppna en stencil

 • Om du vill öppna en inbyggd stencil klickar du på Fler former i fönstret Former, pekar på en kategori med stenciler och klickar på den stencil som du vill använda.

 • Om du vill öppna en anpassad stencil på datorn klickar du på Fler former i fönstret Former, klickar på Mina former och sedan på den stencil som du vill använda.

Infoga en nya sida

 • Gör något av följande:

  • Klicka på Tom sida i gruppen Sidor på fliken Infoga och klicka på Tom sida.

  • Klicka på knappen Infoga sida i listan Sidor.

Utforma en bakgrundssida

 • Om du vill lägga till en bakgrund klickar du på Bakgrunder i gruppen Bakgrunder på fliken Design och klickar sedan på den bakgrund som du vill använda.

 • Om du vill lägga till en kantlinje och en rubrik klickar du på Kantlinjer och rubriker i gruppen Bakgrunder på fliken Design och klickar på det kantlinje- och rubrikformat som du vill använda.

 • Om du vill anpassa bakgrunden klickar du på bakgrundssidan (i kursiv stil) i listan Sidor. Bakgrundssidan öppnas.

Infoga ett fält

 1. Klicka på Fält i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Klicka på den typ av fält som du vill använda under Kategori i dialogrutan Fält.

 3. Klicka på det fält som du vill använda under Fältnamn.

 4. Om du vill ändra formatet för fältet klickar du på Dataformat i dialogrutan Dataformat och väljer det dataformat som du vill använda.

 5. Klicka på OK.

Använda ett tema

 • Klicka på Mer Bild av knapp i gruppen Teman på fliken Design och klicka på det tema som du vill använda.

Lägga till data i en form

 1. Klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa på fliken Visa och klicka på Formdata.

 2. Markera den form som du vill lägga till data i.

 3. Ange informationen i fönstret Formdata.

Skapa ett nytt datafält

 1. Markera den eller de former som du vill lägga till det nya datafältet till.

 2. Högerklicka i fönstret Formdata och klicka på Definiera formdata.

 3. Klicka på Nytt i dialogrutan Definiera formdata

 4. Ange ett namn för det nya fältet i rutan Etikett.

 5. Välj den typ av data som fältet ska innehålla i listan Typ.

 6. Välj det format som du vill använda för informationen i listan Format.

 7. Klicka på OK.

Importera data från en extern datakälla

Gäller:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 1. Gå till gruppen Externa data på fliken Data och klicka på Länka data till former.

 2. Följ anvisningarna i guiden.

 3. När fönstret Externa data öppnas klickar du på en rad med data och drar den till den form i ritningen som du vill lägga till den i.

Lägga till datagrafik i en form

Gäller:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 • Klicka på Datagrafik i gruppen Visa data på fliken Data och välj den datagrafik som du vill använda.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×