Migrera till SharePoint Online

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du planerar din Office 365-distribution bör du utvärdera vilka SharePoint-funktioner du vill implementera i din Office 365-miljö.

Analys av befintlig SharePoint-miljö

Innan du bestämmer dig för en migreringsstrategi är det viktigt att du gör en analys av din aktuella miljö. Analysen bör fokusera på de SharePoint-arbetsbelastningar och det innehåll du planerar att flytta till SharePoint Online.

När analysen är klar bör du ha en klar bild av vad för slags innehåll och vilka anpassningar du har i din lokala miljö.

Skapa sedan en översikt över innehåll och anpassningar som omfattar det innehåll och de anpassningar som ska flyttas till SharePoint Online och hur flytten ska genomföras.

För varje anpassning måste du bestämma om du vill använda den funktionen i din SharePoint Online-miljö. Nästa steg blir att verifiera om anpassningarna kan genomföras som begränsade lösningar.

Innehållsmigrering

Information om hur du lagrar filer i SharePoint Online finns i Flytta dokument och filer till SharePoint Online-webbplatsen.

Ett sätt att flytta innehåll manuellt till SharePoint Online är genom att ansluta SharePoint-biblioteket till SharePoint Workspace. Då kan du ladda upp innehåll till SharePoint Workspace där det automatiskt synkroniseras med SharePoint Online. En annan manuell metod är att använda funktionen för SharePoint för att ladda upp flera filer. Då kan du ladda upp många filer samtidigt.

Obs!: Om du använder de manuella migreringsmetoderna som beskrivs ovan, visas de uppladdade filerna som skapade av den användare som har laddat upp dem. Tidsstämpeln på respektive fil blir tidpunkten för uppladdningen, och inte tidpunkten när filen ursprungligen skapades.

Office 365 innehåller följande metoder för att migrera flera filer till SharePoint Online.

Migreringsmetod

Beskrivning

Microsoft FastTrack

Använd Microsoft Fast Track tjänst för verktyg och vägledning för att hämta dina data migreras till molnet.

Länkar till SPO migrering API anges i avsnittet SPO migrering Innehållsöversikt .

Du kan använda SPO migrering API för att skapa import-migrering till Office 365 och kö för senare bearbetning av ett separat tidsinställt jobb.

Windows PowerShell-cmdlets för förhandsversion av SPO migrering

Använd den offentliga förhandsversionen av Windows PowerShell cmdlets för SPO-migrering för att migrera innehåll från en lokal filresurs eller en lokal SharePoint Server-webbplats till Office 365.

Innan du väljer migreringsverktyg för att migrera ditt SharePoint-innehåll bör du kontrollera att verktyget uppfyller dina krav för migrering och att det har stöd för alla SharePoint-artefakter som du vill migrera. Titta i dokumentationen till tredjepartsverktyget och ta reda på vilka förberedelser som måste göras.

Microsoft-partner finns även att hjälpa till med migrera din SharePoint-innehåll till SharePoint Online med hjälp av verktyg från tredje part. Office 365 Marketplace innehåller även namnen på de rekommenderade distribution partners som kan hjälpa till med SharePoint-innehåll migreringar.

Närliggande avsnitt

Importtjänsten för Office 365

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×