Migrera från Office 365 ProPlus till Office 365 Personal för Windows 8.1

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Här visar hur du migrerar dina filer, e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt från kontot skolan sponsras Office 365 ProPlus till ditt nya konto Office 365 Personal för Windows 8.1.

Förutsättningar och migreringsmetoder

De här instruktionerna förutsätter att du har följande:

 • Ett Office 365 ProPlus-konto

 • Ett Office 365 Personal-konto

 • En Windows enhet med tillräckligt med ledigt lagringsutrymme ska finnas alla de filer, e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt som du vill flytta.

Innan du börjar migreringsprocessen stoppa den befintliga OneDrive för företag Synkroniseringsklienten och avinstallera den. Följande är en delmängd av Ta bort befintliga OneDrive för företag Synkroniseringsklienten

Innan användarna börjar bör de kontrollera att den befintliga OneDrive för företag-synkroniseringsklienten inte aktivt synkroniserar filer. Om den gör det, rekommenderar vi att användarna väntar på att dessa uppdateringar synkroniseras färdigt innan de fortsätter, så att ändringarna hinner överföras till molnet.

Användarna bör göra följande för att stoppa synkroniseringen av OneDrive-webbplatser och förbereda för konfigurationen av den nya synkroniseringsklienten:

 1. Bekräfta att alla aktiva filuppladdningar eller ändringar har slutförts och helt återspeglas på webbplatsen.

 2. I meddelandefältet högerklickar du på den blå OneDrive för företag-molnikonen.

  Gammal version av OneDrive för företag-klient på datorn

  (Eventuellt måste du klicka på pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet om du vill visa OneDrive för företag-ikonen.)

 3. Om Sluta synkronisera en mapp är nedtonat, går du vidare till steg 5.

  Skärmbild av kommandot Sluta synkronisera en mapp när du högerklickar på OneDrive för företag-synkroniseringsklienten

 4. Om Stoppa synkronisering av en mapp är tillgängligt, klickar du på det alternativet och kontrollerar att mappen OneDrive – [Organisationsnamn] inte visas i listan. Om den visas markerar du den och klickar på knappen Avbryt synkronisering. Du är klar när mappen för din OneDrive för företag inte längre visas i den här listan.

  Skärmbild av dialogrutan Sluta synkronisera en mapp

 5. Om du vill avsluta groove.exe, högerklickar du på den blå molnikonen i meddelandefältet och väljer Avsluta.

Obs!: Förutom att bevara de lokala filerna, har det sista steget fördelen att det avsiktligt upphäver alla länkar till dokumenten i den här mappen i listorna med senaste dokument i Office-programmen. Annars riskerar användarna att uppdatera de här filerna och förvänta sig att de ska synkronisera, och glömma bort att de har kopplat bort synkronisering för den mappen.

Behålla och helt enkelt byta namn på mappen lokala tidigare har skapats av befintliga OneDrive för företag Synkroniseringsklienten.

 1. Öppna Utforskaren och byt namn på den lokala mappen som tidigare användes av den befintliga synkroniseringsklienten för OneDrive för företag (till exempel OneDrive - Contoso.old).

  Viktigt!: Skriv ned den fullständiga sökvägen till mappen omdöpta OneDrive för företag. Du måste gå tillbaka till den här mappen i ett senare steg.

 2. Öppna Kontrollpanelen och klicka på program, program och funktioner.

 3. Högerklicka på OneDrive i listan med program och välj Avinstallera.

 4. Stäng Kontrollpanelen.

I den här delen av migreringen exporterar du e-postinformation till en fil på enheten. Se till att du har tillräckligt med utrymme på din enhet för alla e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt i din postlåda.

Så här ser menyfliksområdet ut i Outlook 2016.
 • Om menyfliksområdet har alternativet Arkiv längst upp till vänster använder du en skrivbordsversion av Outlook och då kan du fortsätta.

 • Om alternativet Arkiv inte finns längst upp till vänster i menyfliksområdet läser du Vilken version av Outlook har jag? för att ta reda på vilken version av Outlook du har och hitta rätt exportanvisningar.

 1. Öppna brevlådan Office 365 ProPlus skolan i Outlook och exportera e-post, kontakter och kalender genom att följa de Outlook 2013 och 2016: exportera Outlook-objekt till en PST-fil stegvisa instruktioner för hur hittades under Exportera eller säkerhetskopiera e-post, kontakter och kalender till en PST-fil. Se till att markera mapp på översta nivån i din postlåda exportera från och alla undermappar ska inkluderas.

När du slutför migreringen och använder din Office 365 Personal-postlåda, kan postlådan från skolan fortfarande ta emot e-post. Om du vill se till att du får all e-post som skickas till din skolpostlåda när du har migrerat, måste du skapa en vidarebefordringsregel. Vidarebefordringsregeln skickar all e-post till din nya Office 365 Personal-postlåda och tar bort den från din skolpostlåda.

Konfigurera regeln så här:

 • Använd den här regeln efter att meddelandet tas emot

 • när mitt namn finns i rutan Till eller Kopia

 • vidarebefordra det till <Office 365 Personal e-postadress>

 • och ta bort det

 1. I Outlook, klicka på fliken Arkiv.

 2. I den högra rutan klickar du på Hantera regler och aviseringar.

 3. Klicka på Ny regel på fliken E-postregler i rutan Regler och aviseringar.

 4. Under Steg 1: Välj en mall, välj mallen Tillämpa regel på meddelanden som jag tar emot från listan Börja med en tom regel. Klicka på Nästa.

 5. Under Steg 1: Välj villkor, välj där mitt namn finns i rutan Till eller Kopia och klicka på Nästa.

 6. I steg 1: Välj åtgärder välj vidarebefordra det till personer eller offentlig grupp och ta bort det.

 7. Under steg 2: Redigera regelbeskrivningen (klicka på ett understruket värde), klicka på länken personer eller offentlig grupp och skriv in din Office 365 Personal-e-postadress i rutan To -> . Klicka på Ok och sedan på Nästa.

 8. Ge regeln ett namn, till exempel Vidarebefordra all e-post till personligt konto och välj Tillämpa regeln.

 9. Klicka på Slutför, sedan på Använd och på OK .

Det enklaste sättet att informera personer som skickat e-post till dig om att du har en ny e-postadress är att använda Autosvar (frånvarande)-meddelanden. Se till att välja de här alternativen:

 • Skicka autosvar

 • Placera meddelandet som du vill att alla avsändare ska få på båda flikarna Inom organisationen och Utanför organisationen .

 • På fliken Utanför organisationen, välj alternativen Utanför organisationen och Alla utanför organisationen för att se till att alla som du vill ska få din nya e-postadress.

 1. Konfigurera en regel för autosvar (frånvarande) på ditt e-postkonto från skolan för att meddela din nya e-postadress till alla avsändare genom att följa stegen i Skicka automatiska frånvaromeddelanden från Outlook för Windows.

 2. I Outlook, logga ut från Office 365 ProPlus genom att klicka på Arkiv, Office-konto och Logga ut.

 3. Stäng Outlook och alla andra Office-program.

Nu när du har alla dina e-postmeddelanden, kontakter och kalenderobjekt i en PST-fil för Outlook och en säkerhetskopierad mapp av din skolas OneDrive för företag-mappar, kan du förbereda datorn för de nya Office 365 Personal-programmen och -tjänsterna.

 1. Ta bort allaOffice 365 ProPlus-appar från din dator genom att följa instruktionerna i Avinstallera Office 2013, Office 2016 eller Office 365 på en dator

 2. Starta om datorn.

För Windows 8.1 du måste logga in till din lokala dator med kontot Office 365 Personal för att kunna ansluta till din OneDrive. Om du vill du måste lägga till kontot till din dator.

 1. Logga in på din dator

 2. I Start -skärmen Sök efter OneDrive och klicka på den. Om OneDrive inte finns på datorn, installera det genom att följa anvisningarna för Windows 8.1 här OneDrive-programmet för Windows: vanliga frågor och svar

 3. Klicka på Gå till PC-inställningar, andra konton och klicka på Lägg till ett konto

 4. I den hur kommer den här personen logga in? område, Skriv in din e-postadress Office 365 Personal klickar du på Nästa.

 5. Klicka på Slutför

 6. Logga ut från datorn och logga in med kontot Office 365 Personal

 7. Om det är första gången har du loggat in i den här datorn med kontot Office 365 Personal måste du gå igenom några ytterligare steg så att du är du. Följ anvisningarna på sidan Hjälp oss att skydda din information och klicka på Nästa.

 8. Ange kod din belopp och klicka på Nästa.

 9. På den hur ska vi konfigurera datorn? sida klickar du på alternativet befintlig PC.

  Viktigt!: Markera inte alternativet Ange det som en ny dator i stället

 10. Klicka på Nästa. OneDrive har konfigurerat och synkronisera dina filer från Office 365 PersonalOneDrive till din lokala dator från din om det finns något...

 11. Öppna din skola Office 365 ProPlus mapp i Utforskaren (referera till sökvägen som du skrev ned i steg 2: Rensa upp i den lokala mappen från befintliga OneDrive_for_Business klienten och avinstallera OneDrive_for_Business. Kopiera och klistra in innehållet i den mappen skolan OneDrive för företag till Office 365 PersonalOneDrive mappstrukturen.

Du behöver installera om Microsoft Office-programmen som medföljer din Office 365 Personal-prenumeration.

 1. Installera Office 2016 på datorn Windows 8.1 genom att följa stegen i: Installera Office på din PC eller Mac.

Det sista steget i migreringen från skolans Office 365 ProPlus-konto till ditt eget Office 365 Personal är att konfigurera en Outlook 2016-profil och sedan importera e-post, kontakter och kalenderobjekt från PST-filen som du skapade i

 1. Öppna Kontrollpanelen och klicka eller dubbelklicka på E-post.

  E-post kan visas på olika platser i Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken kontrollpanelsvy du valt och om ett 32- eller 64-bitars operativsystem eller en version av Microsoft Outlook är installerat.

  Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och skriva E-post i rutan Sök överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

  Obs!: Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

  På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 2. Om din gamla skolan e-postprofil är fortfarande finns med i listan markerar du den och klicka på Ta bort.

 3. Klicka på Lägg till.

 4. Skriv in ett namn på profilen och klicka sedan på OK.

 5. Skriv ett namn för profilen (till exempel O365 personlig), klicka på OK

 6. Skriv ditt namn.

 7. Skriv din Office 365 Personal e-postadress, klicka på Nästa

 8. Skriv in ditt lösenord om det efterfrågas.

 9. klicka på Slutför och Använd och OK.

 10. Följ stegen i Outlook 2013 och 2016: Importera Outlook-objekt från en PST-fil i artikeln Importera e-post, kontakter och kalender från en PST-fil . Importerar PST-fil som du sparade i steg 3: exportera postlådan skolan.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×