Office
Logga in

Migrera dina G Suite-brevlådor till Office 365

I Migrera dina IMAP-postlådor till Office 365 får du en översikt över migreringsprocessen. Läs det först och när du är bekant med innehållet i artikeln återgår du till det här avsnittet och lär dig hur du migrerar postlådor från G Suite (tidigare Google Apps) Gmail till Office 365. Du måste vara global administratör för Office 365 för att kunna utföra IMAP-migrering.

Letar du efter Windows PowerShell-kommandon? Se Använda PowerShell för att utföra en IMAP-migrering till Office 365.

Vill du migrera andra typer av IMAP-postlådor? Se Migrera andra typer av IMAP-postlådor till Office 365.

Migrering från G Suite-postlådor med Administrationscenter för Office 365

Du kan använda installationsguiden i Administrationscenter för Office 365 för en IMAP-migrering. Anvisningar finns i IMAP-migrering i Office 365 administratörscenter.

VIKTIGT! Med IMAP-migrering migreras bara e-postmeddelanden, inte kalender- och kontaktinformation. Användare kan importera sin egen e-post, kontakter och annan information i postlådan till Office 365. I Migrera e-post och kontakter till Office 365 för företag får du veta hur det går till.

Innan Office 365 kan ansluta till Gmail eller G Suite måste alla kontoägare skapa applösenord för åtkomst till sina konton. Det beror på att Google ser Outlook som en mindre säker app och inte tillåter anslutning till den med bara ett lösenord. Anvisningar finns i Förbereda ditt G Suite-konto för anslutning till Outlook och Office 365. Du måste även kontrollera att dina G Suite-användare kan aktivera tvåstegsverifiering.

Migreringsuppgifter för Gmail

I listan nedan visas migreringsuppgifterna i den ordning de ska utföras.

I det här steget ska du först verifiera för Office 365 att du äger den domän som du använde till ditt G Suite-konto.

Meddelanden: 

 • Ett annat alternativ är att använda domänen ditt företagsnamn.onmicrosoft.com som ingår i din Office 365-prenumeration istället för att använda en egen domän. I så fall kan du bara lägga till användare enligt beskrivningen i Skapa användare i Office 365 och hoppa över det här steget.

 • De flesta föredrar att använda en egen domän.

Domänverifiering är en uppgift du går igenom när du konfigurerar Office 365. När du konfigurerar Office 365 skapas en TXT-post i installationsguiden som du lägger till på domänvärden. I Verifiera din domän i Office 365 finns information om vad du ska göra i Administrationscenter för Office 365. Välj en domänregistrator av de följande två alternativen för att se hur du lägger till TXT-posten för din DNS-värd.

 • Din nuvarande DNS-värd är Google.    Om du har köpt din domän av Google och Google är din DNS-värd följer du anvisningarna i: Skapa DNS-poster när domänen hanteras av Google.

 • Du har köpt domänen av en annan domänregistrator.    Har du köpt domänen av ett annat företag så har vi anvisningar för många populära.

Du kan antingen lägga till en användare i taget eller flera användare samtidigt. När du lägger till användare lägger du också till licenser för dem. Varje användare måste ha en postlåda på Office 365 innan du kan migrera e-post till honom eller henne. Varje användare måste också ha en licens för Exchange Online för att använda brevlådan.

Viktigt!: Nu har du bekräftat att du äger domänen och skapat dina G Suite-användare och G Suite-postlådor i Office 365 med en egen domän. Stäng guiden i det här steget. Fortsätt inte till Konfigurera domän förrän Gmail-postlådorna har migrerats till Office 365. Du slutför installationsstegen i steg 7, Dirigera Gmail direkt till Office 365.

I den här uppgiften skapar du en migreringsfil som innehåller en lista med Gmail-postlådor som ska migreras till Office 365. Det enklaste sättet att skapa migreringsfilen är att använda Excel, så vi använder Excel i de här instruktionerna. Du kan använda Excel 2013, Excel 2010 eller Excel 2007.

När du skapar migreringsfilen måste du ha lösenordet till alla Gmail-postlådor som ska migreras. Vi förutsätter att du inte känner till användarlösenorden, så då måste du förmodligen tilldela tillfälliga lösenord (genom att återställa lösenorden) för alla postlådor under migreringen. Du måste vara G Suite-administratör för att kunna återställa lösenord.

Du behöver inte migrera alla Gmail-postlådor på en gång. Du kan göra dem i grupper om du vill. Du kan ta med upp till 50 000 postlådor (en rad för varje användare) i migreringsfilen. Filen kan vara upp till 10 MB.

 1. Logga in på G Suites administratörskonsol med användarnamnet och lösenordet för ditt administratörskonto.

 2. När du har loggat in väljer du Användare.

  Lista över användare i administrationscentret för Google.
 3. Välj respektive användare för att identifiera användarnas e-postadress. Skriv ner adressen.

  Användarinformation i administrationscentret för Google-appar
 4. Logga in i administrationscentret för Office 365 och gå till Användare > Aktiva användare. Håll ett öga på kolumnen Användarnamn. Du kommer att behöva den här informationen strax. Ha Administrationscenter för Office 365-fönstret öppet också.

  Kolumnen Användarnamn i Office 365-administrationscentret.
 5. Starta Excel.

 6. Använd följande skärmbild som mall för att skapa migreringsfilen i Excel. Börja med rubrikerna på rad 1. Se till att de överensstämmer exakt med bilden och att de inte innehåller blanksteg. Det exakta rubriknamnet är:

  • E-postadress i cell A1.

  • Användarnamn i cell B1.

  • Lösenord i cell C1.

   Cellrubriker i Excel-migreringsfilen.
 7. Ange sedan e-postadress, användarnamn och lösenord för varje postlåda som ska migreras. Ange en postlåda per rad.

  • Kolumn A är e-postadressen till Office 365-postlådan. Det här är vad som visas i kolumnen Användarnamn under Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  • Kolumn B är inloggningsnamnet till användarens Gmail-postlåda, till exempel alberta@contoso.com .

  • Kolumn C är applösenordet för användarens Gmail-postlåda. Att skapa applösenordet beskrivs i Migrering från G Suite-postlådor med Administrationscenter för Office 365.

   En slutförd migreringsexempelfil.
 8. Spara filen som en CSV-fil och stäng sedan Excel.

  Visar alternativet Spara som CSV i Excel.

För att migreringen av Gmail-postlådor ska lyckas måste Office 365 ansluta till och kommunicera med Gmail. I Office 365 används en migreringsslutpunkt för detta. Migreringsslutpunkt är en teknisk term för de inställningar som används för att skapa anslutningen så att postlådorna kan migreras. Du skapar migreringsslutpunkten i den här uppgiften.

 1. Gå till administrationscentret för Exchange.

 2. Gå till Mottagare > Migrering > Mer Ikonen Mer > Slutpunkter för migrering i EAC.

  Välj slutpunkt för migrering.
 3. Klicka på Ny Ikonen Nytt för att skapa den nya migreringsslutpunkten.

 4. På sidan Välj migreringsslutpunktstyp väljer du IMAP.

 5. På sidan IMAP-migreringskonfiguration anger du IMAP-server som imap.gmail.com och behåller standardinställningarna.

 6. Klicka på Nästa. Migreringstjänsten använder inställningarna för att testa anslutningen till Gmail. Om anslutningen fungerar öppnas sidan Ange allmän information.

 7. På sidan Ange allmän information anger du ett Migreringsslutpunktsnamn, till exempel Test5-slutpunkt. Lämna de andra två rutorna tomma, så används standardvärden.

  Namn på migreringsslutpunkt.
 8. Klicka på Ny för att skapa migreringsslutpunkten.

Du använder en migreringsbatch för att migrera grupper av Gmail-konton till Office 365 samtidigt. Batchen består av de Gmail-postlådor som du angav i migreringsfilen i föregående uppgift.

Tips: 

 • Det är bra att först skapa en testmigreringsbatch med ett litet antal postlådor för att testa processen.

 • Använd migreringsfiler med samma antal rader och kör batcharna vid ungefär samma tider på dygnet. Jämför sedan hur lång tid det tar att köra varje testbatch. Då kan du uppskatta hur lång tid det tar att migrera alla dina postlådor, hur stor varje migreringsbatch bör vara och hur många samtidiga anslutningar till käll-e-postsystemet du ska använda för att balansera migreringshastighet och Internet-bandbredd.

 1. Gå till Administratörscentra > Exchange i Administrationscenter för Office 365.

  Gå till administratörscentret för Exchange.
 2. I Administrationscenter för Exchange går du till Mottagare > Migrering.

 3. Klicka på Ny Ikonen Nytt > Migrera till Exchange Online.

  Välj Migrera till Exchange Online
 4. Välj IMAP-migrering > Nästa.

 5. På sidan Välj användare klickar du på Bläddra för att ange den migreringsfil som du skapade. När du har valt din migreringsfil kontrolleras den av Office 365 för att se till att:

  • Den inte är tom.

  • Den har kommaavgränsat format.

  • Den inte innehåller fler än 50 000 rader.

  • Den innehåller de obligatoriska attributen i rubrikraden.

  • Den innehåller rader med samma antal kolumner som rubrikraden.

  Om någon av de här kontrollerna misslyckas, returneras ett felmeddelande där felorsaken beskrivs. Om du får ett felmeddelande måste du åtgärda migreringsfilen och skicka den igen för att skapa en migreringsbatch.

 6. Efter att Office 365 har validerat migreringsfilen visas antalet användare som listas i filen som det antalet Gmail-postlådor som ska migreras.

  Ny migreringsbatch med CSV-fil
 7. Klicka på Nästa.

 8. På sidan Ange slutpunkt för migrering väljer du den migreringsslutpunkt som du skapade i föregående steg och klickar på Nästa.

 9. På sidan IMAP-inställning för migrering godkänner du standardvärdena och klickar på Nästa.

 10. På sidan Flytta konfiguration skriver du in namnet (utan mellanslag eller specialtecken) på migreringsbatchen i rutan, till exempel Test5-migrering. Det standardnamn för migreringsbatchen som visas är namnet på den migreringsbatch som du angav. Migreringsbatchens namn visas i listan på migreringsinstrumentpanelen när du har skapat migreringsbatchen.

  Du kan också ange namnen på de mappar som du vill utesluta från migrering. Till exempel Delad, Skräppost och Borttaget. Klicka på Lägg till Ikonen Lägg till om du vill lägga till dem i uteslutningslistan. Du kan också använda redigeringsikonen Ikonen Lägg till för att ändra ett mappnamn och borttagningsikonen Ta bort-ikonen för att ta bort mappnamnet.

  Dialogrutan Flytta konfiguration
 11. Klicka på Nästa

 12. Gör följande på sidan Starta batch:

  • Välj Bläddra för att skicka en kopia av migreringsrapporterna till andra användare. Som standard skickas migreringsrapporterna till dig. Du har också tillgång till migreringsrapporterna från migreringsbatchens Egenskaper-sida.

  • Välj Starta batchen automatiskt > ny. Migreringen börjar direkt med status Synkroniserar.

   Migreringsbatchen synkroniseras

Obs!: Om statusen Synkroniserar visas länge kanske din bandbredd har begränsats av Google. Mer information finns i Bandbreddsbegränsning.

Verifiera att migreringen genomförts

 • Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange. Kontrollera att batchen visas på instrumentpanelen för migrering. Om migreringen avslutades korrekt visas dess status som Synkroniserad.

 • Om den misslyckades tittar du i postlådestatusrapporterna efter specifika fel och dubbelkollar att migreringsfilerna har rätt Office 365-epostadress i kolumnen E-postadress.

Verifiera postlådemigrering till Office 365

 • Be de migrerade användarna att göra följande:

  • Gå till inloggningssidan i Office 365 och logga in med ditt användarnamn och tillfälliga lösenord.

  • Uppdatera ditt lösenord och ange tidszon. Det är viktigt att du väljer rätt tidszon för att kontrollera att kalender och e-postinställningar är korrekta.

  • När Outlook Web App öppnas, skicka ett e-postmeddelande till en annan Office 365-användare för att verifiera att det går att skicka e-post.

  • Välj Outlook och kontrollera att alla dina e-postmeddelanden och mappar finns på plats.

Den här åtgärden är visserligen valfri, men om du utför den kan du undvika fördröjd e-postmottagning i de nya Office 365-postlådorna.

När personer i och utanför din organisation skickar e-post kontrollerar inte deras e-postsystem var e-postmeddelandena ska skickas varje gång. I stället sparar systemen platsen för ditt e-postsystem baserat på en DNS-serverinställning som kallas TTL (time-to-live). Om du byter plats för ditt e-postsystem innan TTL har gått ut försöker avsändarens e-system skicka e-post till den gamla platsen innan det förstår att platsen har ändrats. Detta kan fördröja leveransen av e-postmeddelanden. Ett sätt att undvika detta är att sänka den TTL som DNS-servern ger till servrar utanför din organisation. Då uppdaterar de andra organisationer platsen för ditt e-postsystem oftare.

De flesta e-postsystem begär uppdatering varje timme om ett kort intervall, som 3 600 sekunder (en timme), anges. Vi rekommenderar att du ställer in åtminstone ett så här kort intervall innan du påbörjar e-postmigreringen. Den här inställningen ger alla system som skickar e-post till dig tillräckligt med tid att bearbeta ändringen. När du genomför det slutliga bytet till Office 365 kan du ändra tillbaka TTL till ett längre intervall.

Du ändrar TTL-inställningen i e-postsystemets e-postutväxlingspost, även kallad MX-post. Den finns i din offentliga DNS. Om du har flera MX-poster måste du ändra värdet för varje post till högst 3 600 sekunder.

Det går bra att hoppa över den här uppgiften. Det kanske tar längre tid för e-posten att börja visas i de nya Office 365-postlådorne, men den kommer dit så småningom.

Om du behöver hjälp med att konfigurera dina DNS-inställningar går du till Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar DNS-poster.

I e-postsystem används en DNS-post som kallas MX-post till att ta reda på vart e-postmeddelandena ska levereras. Under e-postmigreringen pekade MX-posten på ditt Gmail-system. Nu när e-posten har migrerats till Office 365 måste du låta MX-posten peka på Office 365. När du har ändrat din MX-post med hjälp av de här anvisningarna kommer e-post som skickas till användare på din egen domän att levereras till Office 365-postlådorna.

För många DNS-leverantörer finns det särskilda anvisningar om hur du ändrar MX-posten. Se Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster. Om din DNS-leverantör inte finns med, eller om du vill bekanta dig med de allmänna instruktionerna, finns det även allmänna anvisningar för MX-posten. Se Skapa DNS-poster på vilken DNS-värd som helst för Office 365.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj Installation > Domäner.

 3. Välj din domän och välj sedan Åtgärda problem.

  Som status visas Åtgärda problem eftersom du stoppade guiden halvvägs så att du kunde migrera din Gmail-e-post till Office 365 innan du ändrar din MX-post.

  Domän som behöver åtgärdas.
 4. För varje DNS-posttyp som du behöver lägga till väljer du Vad behöver jag åtgärda? och följer instruktionerna för att lägga till poster för Office 365-tjänster.

 5. När du har lagt till alla poster visas ett meddelande om att din domän är korrekt konfigurerad: Contoso.com är rätt inställt. Ingen åtgärd krävs.

Det kan ta upp till 72 timmar för kunders och partners e-postsystem att se den ändrade MX-posten. Vänta i minst 72 timmar innan du stoppar synkroniseringen med Gmail.

I den sista uppgiften uppdaterade du MX-posten för din domän. Nu är det dags att verifiera att all e-post dirigeras till Office 365. När verifieringen är klar kan du ta bort migreringsbatchen och stoppa synkroniseringen mellan Gmail och Office 365. Innan du börjar med det här steget:

 • Se till att användarna använder Office 365 uteslutande för e-post. När du har tagit bort migreringsbatchen kopieras inte e-post som skickas till Gmail-postlådor till Office 365. Det innebär att användarna inte får den e-posten, så det är viktigt att alla användare har det nya systemet.

 • Låt migreringsbatchen köras i minst 72 timmar innan du tar bort den. Då blir följande saker mer troliga:

  • Dina Gmail-postlådor och Office 365-postlådor har synkroniserats minst en gång (de synkroniseras en gång per dygn).

  • Dina kunders och partners e-postsystem identifierar ändringarna av dina MX-poster och skickar nu e-post till dina postlådor i Office 365.

När du tar bort en migreringsbatch rensar migreringstjänsten bort alla poster som gäller migreringsbatchen och tar bort den från instrumentpanelen för migrering.

Ta bort en migreringsbatch

 1. Gå till Mottagare > Migrering i Administrationscenter för Exchange.

 2. På instrumentpanelen för migrering väljer du batchen och sedan Ta bort.

Hur vet du att det fungerade?

 • I Administrationscenter för Exchange går du till Mottagare > Migrering. Verifiera att migreringsbatchen inte längre visas på migreringsinstrumentpanelen.

När du har migrerat deras e-post kan användarna importera sin kalender och kontakter från Gmail till Outlook:

Lämna en kommentar

Var dessa steg till hjälp? Om så är fallet kan du meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om anvisningarna inte hjälpte och om det alltså ändå inte går att flytta över e-post, kan du meddela oss, så använder vi din respons för att se över anvisningarna.

Närliggande avsnitt

IMAP-migrering i administrationscentret för Office 365
Migrera IMAP-postlådor till Office 365
Olika sätt att migrera e-post till Office 365

Tips för hur du optimerar IMAP-migreringar

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×