Migrera din offentliga SharePoint Online-webbplats till en partnerwebbplats

Om du har en offentlig webbplats hos Office 365 och vill migrera innehållet till en offentlig Office 365-partnerwebbplats, som GoDaddy eller Wix.com, följer du de allmänna anvisningarna för hur du konfigurerar och flyttar till den nya webbplatsen.

För att illustrera stegen använder vi ett exempel på Office 365-webbplats, Contoso Bistro.

Innan du börjar: Lägg till en nätverksplats

Om du lägger till mappen med webbplatsens filer som en nätverksplats kan du enkelt bläddra till och kopiera filer till partnerwebbplatsen genom att öppna webbplatsfilerna via Utforskaren. De här anvisningarna förutsätter att du har ett Office 365-konto med en offentlig webbplats och administratörsinloggningsuppgifter för åtkomst till kontot.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto. Exempel: ellen@contoso.onmicrosoft.com, ellen@contoso.edu eller ellen@contoso.com. Om du inte vet vad det arbets- eller skolkonto är, kontrollerar du välkomstmeddelandet i e-posten som du fick första gången du loggade in.

  När du loggar in måste du markera rutan Jag vill förbli inloggad. Annars får du ett meddelande om att åtkomst nekas när du försöker ansluta till nätverksplatsen senare.

 2. Välj våffelmenyn högst upp till vänster i Office 365, markera Webbplatser och välj Offentlig webbplats.

  Välj webbplatser i Office 365
 3. Välj kugghjulsmenyn högst upp till höger i Office 365 och välj sedan Webbplatsinställningar.

  Väj Webbplatsinställningar i GoDaddy Website Builder
 4. Välj Designhanteraren och Ladda upp designfiler.

 5. Notera URL-adressen som följer på den här texten: Mappa följande plats som en nätverksenhet:.

  Kopiera eller notera webbadressen i Office 365 Design Manager
 6. Välj kugghjulsmenyn högst upp till höger i Internet Explorer, välj Internetalternativ och därefter fliken Säkerhet.

 7. Välj Betrodda platser och välj Platser.

  Välj Webbplatser i Internet-alternativ på fliken Säkerhet
 8. Lägg till webbadressen du kopierade tidigare, t.ex. https://contosobistro14-public.sharepoint.com/.

 9. Öppna Utforskaren, välj fliken Dator högst upp i fönstret och välj sedan Lägg till en nätverksplats.

  Välj Lägg till en nätverksplats
 10. Följ anvisningarna i guiden Lägg till en nätverksplats med webbadressen du kopierade tidigare.

  Webbplatsen läggs till bland datorns nätverksplatser.

  Leta upp din nätverksplats i Internet Explorer

Kopiera innehåll till en ny GoDaddy-webbplats

De här anvisningarna förutsätter att du har köpt ett GoDaddy-konto med en Business- eller Business Plus-prenumeration. Du kan köpa ett rabatterat abonnemang om du besöker GoDaddy via GoDaddy-partnerlänken i Office 365.

Behöver du hjälp med att utföra anvisningarna kontaktar du supporten för GoDaddy.

 1. Logga in på ditt konto hos GoDaddy och öppna Website Builder i en flik i webbläsaren.

  I GoDaddy, Website Builder InstantPage
 2. Konfigurera några grundläggande element för din nya webbplats. Du behöver en grundstruktur för webbplatsen så att du kan kopiera innehåll till sidor. Du kan lägga till fler funktioner senare. GoDaddy tillhandahåller detaljerad hjälp för hur du använder Website Builder. Du kommer igång genom att:

  Välja ett tema för din nya webbplats. Om du inte har lång erfarenhet av att utforma webbplatser rekommenderar vi att du väljer en av mallarna för företagswebbplatser som finns i GoDaddy. Välja en utformning som matchar utformningen på din Office 365-webbplats, såvida du inte vill att ändra utformningen när du migrerar.

  Välja bakgrund och rubrik. Du kan ändra bakgrunden senare. Du kanske vill använda samma bakgrund som du har för Office 365-webbplatsen. I så fall kan du ändra till den när du har kopierat över bakgrunden till GoDaddy med resten av innehållet. Rubriken visas på alla sidor på webbplatsen.

 3. Migrera innehåll från startsidan för Office 365-webbplatsen. Följ de grundläggande stegen för att kopiera över innehåll från Office 365 från den mapp du redan lagt till som nätverksplats. När du har migrerat startsidan kopierar du över innehåll på andra sidor på ett liknande sätt. Du kan också lägga till navigering mellan sidorna. Men först ska vi titta närmare på ett exempel på hur du kopierar innehållet på startsidan.

  Det här är de grundläggande stegen:

  • Kopiera innehållet på Office 365-sidan.

  • Skapa en motsvarande sida på den nya GoDaddy-webbplatsen.

  • Klistra in innehållet på den nya GoDaddy-sidan.

  Det blir lättare att kopiera över innehållet om du öppnar två webbläsarfönster eller flikar, en för att visa Office 365-webbplatsen och en för sidan i GoDaddy Website Builder. Titta sedan på de områden på startsidan för Office 365-webbplatsen som ska kopieras till GoDaddy-webbplatsen.

  Det här är de centrala elementen i vårt exempel med Contoso Bistro.

  • Banderoll

  • Löptext

  • Sidlist med bilder

  Nu ska vi titta på hur du kan migrera vart och ett av dessa element.

Banderoll

Om du vill kopiera banderollen till GoDaddy-webbplatsen, drar du och släpper den från nätverksenheten där du har Office 365-webbplatsens filer (banderollen finns förmodligen i undermappen SiteAssets) över till fönstret med GoDaddy Website Builder.

Du kan också följa anvisningarna i hjälpen för GoDaddy för hur du bläddrar till en bildfil och infogar den.

Löptext

 1. I den vänstra rutan i GoDaddy Website Builder väljer du Text. Du ser en textruta med platshållartext i redigeringsytan.

 2. I fönstret med Office 365-webbplatsen markerar och kopierar du den text du vill använda.

 3. I fönstret för GoDaddy Website Builder klistrar du in texten i textrutan du lagt till och väljer Redigera på snabbmenyn.

 4. Markera och formatera textavsnitt med hjälp av alternativen som visas ovanför textrutan. Du kan till exempel ändra textfärgen genom att ange färg för varje textruta.

  I hjälpen för GoDaddy hittar du mer information om att lägga till och redigera text.

Exempel på brödtext för GoDaddy-design

Sidlist med bilder

 1. Kopiera bilder till GoDaddy-webbplatsen från nätverksenheten där du har Office 365-webbplatsens filer genom att dra och släppa bilderna du vill ha i sidlisten (till fönstret med GoDaddy Website Builder).

  Du kan också följa anvisningarna i hjälpen för GoDaddy för hur du bläddrar till bildfilerna och infogar dem.

 2. Markera enskilda bilder och ändra storlek på och placera dem som du vill. Bilderna arrangeras så att de fyller det område de fått.

  I exemplet med Contoso Bistro minskade vi bredden på galleriet för att få en lodrät kolumn.

 3. Du ställer in bakgrundsfärg genom att välja galleriet och sedan välja Inställningar på menyn som visas. På fliken Avancerat väljer du en bakgrundsfärg och väljer sedan Spara.

  För Contoso Bistro valde vi en färg som matchade bakgrunden.

Exempel på sidofält i GoDaddys verktyg för webbplatsdesign

Kommentarer om att migrera en webbplats till GoDaddy

Här är några saker att tänka på när du migrerar en webbplats från Office 365 till GoDaddy.

 • Till skillnad från Office 365-webbplatser kan en GoDaddy Website Builder-webbplats inte anges som offentlig, såvida du inte ändrar adressen för att använda en egen domän. Det innebär att du bara kan göra webbplatsen tillgänglig för anonym HTTP-trafik och synlig på Internet genom att ändra webbadressen för att använda domännamnet.

  Tabellrad

  Office 365-webbplats

  GoDaddy-webbplats

  Utan egen domän

  dittföretagsnamn public.sharepoint.com

  Ingen

  Med egen domän

  www.dindomän.com

  www.dindomän.com

 • Adressen till startsidan för en GoDaddy Website Builder-webbplats kan ställas in att använda din domän, precis som för startsidan för en Office 365-webbplats. Men formatet för webbadresser till andra GoDaddy Website Builder-sidor skiljer sig från formatet för sidor på Office 365-webbplatser. Användarna kan inte gå in på dina GoDaddy Website Builder-sidor med samma webbadress som de använde för sidorna på Office 365-webbsidan.

  Du kan inte heller lägga HTTP 301-omdirigeringar (permanent flytt) från webbadresser som formaterats för Office 365 till webbadresser som formaterats för GoDaddy. Du hittar mer information om hur dessa omdirigeringar konfigureras och används här.

  Här är ett exempel på hur adresserna skiljer sig åt.

  Tabellrad

  Office 365-webbplats

  GoDaddy-webbplats

  startsida

  www.dindomän.com/

  www.dindomän.com/

  Andra sidor

  www.dindomän.com/contoso

  www.dindomän.com/contoso.html

  Det kan ha betydelse för hur webbplatsen placerar sig i sökresultat. Det beror på att Google och Bing använder sig av kopplingar mellan webbplatser när de fastställer resultat för sökrankning. Dessutom kan du behöva korrigera vissa brutna länkar. Säg att webbplats A har djuplänkar till Om oss-sidan (webbplatsb.com/om-oss) på webbplats B. I så fall bryts webbplats A:s hyperlänk (den returnerar ett 404-fel) när webbplats B har migrerats från Office 365 till GoDaddy. Det beror på att den nya Om oss-sidan på GoDaddy-webbplatsen får ett .html-filnamnstillägg.

 • Du kan inte göra globala temaändringar när du har valt en mall som ska användas. Istället kan du välja ett tema och anpassa varje område för sig. Om du väljer en mall med svart text på vit bakgrund och bestämmer dig för att ändra bakgrunden till svart, måste du ändra textfärgen för varje textruta för sig om du ska kunna undvika svart text mot svart bakgrund. Tänk på att en del widgetar i GoDaddy Website Builder inte tillåter att du ändrar textfärgen.

Kopiera innehållet till en ny Wix.com webbplats, inklusive sidinnehåll, bilder och andra filer

De här anvisningarna förutsätter att du har köpt en prenumeration på Wix.com. Du kan köpa ett rabatterat abonnemang om du besöker Wix.com via Wix.com-partnerlänken i Office 365.

Behöver du hjälp med att utföra anvisningarna kontaktar du supporten för Wix.com.

 1. Logga in på ditt konto på Wix.com i en webbläsarflik.

 2. Konfigurera några grundläggande element för din nya webbplats. Du behöver en grundstruktur för webbplatsen så att du kan kopiera innehåll till sidor. Du kan lägga till fler funktioner senare. Wix tillhandahåller detaljerad hjälp för hur du använder deras webbplatsverktyg. Du kommer igång genom att:

  Börja med att välja en mall (påminner om ett tema) för den nya webbplatsen. Du kan välja en av mallarna för företagswebbplatser i Wix.com om du vill uppdatera utformningen av Office 365-webbplatsen när du flyttar innehåll till Wix. Välj en utformning som matchar utformningen på din Office 365-webbplats, såvida du inte vill att ändra den när du migrerar. Du kan också välja mallen Tom och sedan Börja från början om du vill skapa en webbplats utifrån en tom mall.

  Sedan väljer du en bakgrund (välj designikonen och sedan Bakgrund) och en rubrik. Du kan ändra bakgrunden senare. Du kanske vill använda samma bakgrund som du har för Office 365-webbplatsen. Du kan ändra den när du kopierar över innehållet. Rubriken visas på alla sidor på webbplatsen.

 3. Migrera innehåll från startsidan för Office 365-webbplatsen. Följ de grundläggande stegen för att kopiera över innehåll från Office 365 från den mapp du redan lagt till som nätverksplats. När du har migrerat startsidan kopierar du över innehåll på andra sidor på ett liknande sätt. Du kan också lägga till navigering mellan sidorna. Men först ska vi titta närmare på ett exempel på hur du kopierar innehållet på startsidan.

  Det här är de grundläggande stegen:

  • Kopiera innehållet.

  • Skapa en motsvarande sida på den nya Wix.com-webbplatsen.

  • Klistra in innehållet.

  Det blir lättare att kopiera över innehållet om du öppnar två webbläsarfönster eller flikar, en för att visa Office 365-webbplatsen och en för Wix. Titta sedan på de områden på startsidan för Office 365-webbplatsen som ska kopieras till Wix.

  Det här är de centrala elementen i vårt exempel med Contoso Bistro:

  • Banderoll

  • Löptext

  • Sidlist med bilder

  Nu ska vi titta på hur du kan migrera vart och ett av dessa element.

Migrera en banderoll

Följ anvisningarna i hjälpen för Wix för hur du lägger till en bild för banderollen. När du uppmanas att ladda upp en banderoll bläddrar du till den på nätverksenheten där du har Office 365-webbplatsens filer. Banderollen finns troligen i undermappen SiteAssets.

Migrera löptext

Följ anvisningarna i hjälpen för Wix för hur du kopierar och lägger till text med hjälp av texten på din nuvarande Office 365-webbplats.

Välj Redigera i Wix-webbplatsdesign

Migrera en sidlist med bilder

Du kan lägga till flera olika typer av gallerier på en Wix-webbplats. Du kopierar över foton till galleriet genom att följa anvisningarna i hjälpen för Wix om att lägga till bilder. När du uppmanas att ladda upp bilder, bläddrar du till nätverksenheten där du har Office 365-webbplatsens filer.

Kommentarer om att migrera en webbplats till Wix.com

Här är några saker att tänka på när du migrerar en webbplats från Office 365 till Wix.com.

 • Precis som med Office 365-webbplatser kan en Wix.com-webbplats anges som "offentlig" utan att du behöver ändra adressen för att använda en egen domän. Det innebär att du kan göra webbplatsen tillgängliga för anonym HTTP-trafik och synlig på Internet utan att du måste ändra webbadressen för att använda domännamnet.

  Tabellrad

  Office 365-webbplats

  Wix.com-webbplats

  Utan egen domän

  dittföretagsnamn-public.sharepoint.com

  dittkonto.wix.com/dittwebbplatsnamn

  Med egen domän

  www.dindomän.com

  www.dindomän.com

  Webbplatsen du skapar på Wix.com får en webbadress i det här formatet: http://www.contoso.com#!menu/c1zqp

 • Läs mer om Wix struktur för webbadresser.

 • Läs om hur du konfigurerar 301-omdirigering till dina Wix-sidor.

 • Här är ett exempel på hur adresserna skiljer sig åt.

  Tabellrad

  Office 365-webbplats

  Wix.com-webbplats

  startsida

  www.dindomän.com/

  www.dindomän.com/

  Andra sidor

  www.dindomän.com/contoso

  www.dindomän.com/#!contoso/c1zqp

Ändra webbplatsadressen så att du kan använda ditt domännamn (GoDaddy och Wix.com)

När du är klar med utformningen av din nya webbplats hos GoDaddy eller Wix.com kan du konfigurera webbplatsens adress med domännamnet så att användarna enkelt hittar den, t.ex. www.contoso.com.

Behöver du hjälp med att utföra anvisningarna kontaktar du supporten för GoDaddy eller Wix.com.

GoDaddy

När du loggar in anger du en domän som ska användas när webbplatsen publiceras.

I GoDaddy väljer du först av allt en domän från listmenyn
I GoDaddy skriver du först av allt en domän registrerad någon annanstans

Om Office 365 hanterar domänens DNS-poster, fungerar den automatiskt när du väljer att publicera webbplatsen.

Om du hanterar domänens DNS utanför Office 365 följer du dessa anvisningar när du konfigurerar domänen så att den kan användas med GoDaddy-webbplatsen.

Wix.com

Om Office 365 hanterar domänens DNS-poster, fungerar den automatiskt när du väljer att publicera webbplatsen.

Om du hanterar domänens DNS utanför Office 365 konfigurerar du webbplatsen med din domän genom att lägga till tre DNS-poster för domänen hos domänens DNS-värd:

Använd följande DNS-postinställningar i Wix.com

Wix tillhandahåller anvisningar för hur du lägger till DNS-posterna hos ett antal populära domänregistratorer. Välj de steg som visas för att peka och inte alternativet för namnservrar.

Om du ändrar dig kan du upphäva publiceringen av webbplatsen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×