Microsoft MyAnalytics för Office 365-administratörer

Med MyAnalytics får användarna statistik som hjälper dem att förstå hur de använder tiden på arbetet.

Hur skaffar jag MyAnalytics?

MyAnalytics medföljer i följande abonnemang:

Du kan också köpa ett MyAnalytics-tillägg om du har något av följande abonnemang:

 • Office 365 Enterprise E1- eller E3-abonnemang

 • Office 365 Education eller E3

MyAnalytics blir direkt tillgängligt för dina licensierade användare* när du har köpt ett abonnemang eller tillägg. Eftersom datainsamlingen tar tid börjar statistik visas först efter ungefär en vecka.

MyAnalytics har utformats för att fungera med den senaste eller omedelbart föregående versionen av Microsoft Edge, Internet Explorer eller Firefox, eller den senaste versionen av Chrome eller Safari. Mer information finns i Systemkrav för Office.

* En användare måste ha en SharePoint-licens tilldelad för att kunna använda alla funktioner i MyAnalytics.

Vad du bör göra när du har MyAnalytics

När du har köpt ett E5-abonnemang eller ett MyAnalytics-tillägg måste du konfigurera MyAnalytics för organisationen. Vi rekommenderar att du gör följande:

Läs igenom sekretessguiden för MyAnalytics

Vi förstår att organisationer har olika krav när det gäller sekretess och användning av anställdas data. Därför är MyAnalytics utformat med ett antal olika alternativ så att du kan efterleva organisationens principer för och juridiska bestämmelser gällande sekretess och användning av medarbetardata. Om du vill bekanta dig med de här alternativen bör du läsa Sekretessguiden för MyAnalytics personliga instrumentpanel och Outlook-tillägget MyAnalytics för att se till att du konfigurerar MyAnalytics på rätt sätt för organisationen.

Konfigurera användarinställningar för MyAnalytics

Med följande alternativ kan du konfigurera MyAnalytics för varje användare i organisationen.

Du kan välja att ändra dessa standardbeteenden för en användare genom att ange parametern PrivacyMode:

PrivacyMode

Licensierad användare

Olicensierad användare

Välja till

Det här är standardinställningen

 • Office 365-data används för aggregerad information som visas för licensierade användare

 • Personlig instrumentpanel är tillgänglig

 • Användaren kan sluta att delta via menyn Funktionsinställningar

 • Office 365-data används för aggregerad information som visas för licensierade användare

 • Användaren kan inte själv sluta att delta. Det är bara administratören som kan välja bort användaren

Välja bort

 • Office 365-data används inte för aggregerad information som visas för licensierade användare

 • Personlig instrumentpanel är inte tillgänglig

 • Användaren kan välja att delta via menyn Funktionsinställningar.

 • Office 365-data används inte för aggregerad information som visas för licensierade användare

Undantagen

 • Office 365-data används inte för aggregerad information som visas för licensierade användare

 • Instrumentpanel är tillgänglig

 • Användaren kan inte välja att delta via menyn Funktionsinställningar.

 • Office 365-data används inte för aggregerad information som visas för licensierade användare

Viktigt!: Följande gäller när du använder standardinställningarna:

 • Alla användare i organisationen väljs till, oavsett om licenser för MyAnalytics har utfärdas åt dem eller inte.

 • För Licensierade användare aktiveras MyAnalytics automatiskt när de har tilldelats en licens. Om du vill ge licensierade användare möjlighet att själva välja att delta måste du ändra standardinställningarna.

Använda Exchange Online PowerShell för att köra cmdletar för att ange eller hämta MyAnalytics-användarinställningar

Mer information om Exchange Online PowerShell finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell.

Det finns tre olika inställningar för PrivacyMode: Undantagen, Vald och Ej vald, som beskrivs nedan. Konfigurera inställningar för MyAnalytics för en användare med följande cmdlet:

Set-UserAnalyticsConfig –Identity <string> [PrivacyMode <string[]>]

Parameter

Obligatorisk

Beskrivning

Standardvärde

Identitet

Ja

Användar-ID för aktuell användare så som den lagras i Azure Active Directory (AAD).

-

PrivacyMode

Ja

 • Undantagen: MyAnalytics använder inte aktuell användares data till att beräkna härledd statistik för andra användare. Den aktuella användaren kan inte ändra detta på menyn Funktionsinställningar i MyAnalytics men kan fortfarande se anpassad statistik i instrumentpanelerna i MyAnalytics.

 • Välja bort: MyAnalytics den aktuella användarens data används inte till att beräkna härledd statistik för andra användare. Den aktuella användaren ser inte statistik i MyAnalytics, men kan ändra detta på menyn Funktionsinställningar och välja att registrera sig.

 • Välja till : MyAnalytics den aktuella användarens data används till att beräkna härledd statistik för andra användare. Den aktuella användaren ser statistik i MyAnalytics och kan ändra detta på menyn Funktionsinställningar och välja att avregistrera sig.

Välja till

Hämta inställningar för MyAnalytics för en användare med följande cmdlet:

Get-UserAnalyticsConfig –Identity <string>

Parameter

Obligatorisk

Beskrivning

Standardvärde

Identitet

Ja

Användar-ID för aktuell användare så som den lagras i AAD

-

Kontrollera att åtkomst till Office Graph har aktiverats

Läs mer om hur du kontrollerar att Office Graph är aktiverad.

Viktigt!: Om du inte tillåter åtkomst till Office Graph, tas Delve bort från appfönstret för Office 365 och användarna i organisationen kommer inte att kunna se statistik från MyAnalytics i Delve.

Tilldela användare licens för MyAnalytics

Du måste tilldela en licens för MyAnalytics till användare som ska se statistik från MyAnalytics. Information om hur du gör det finns i Tilldela användare licenser i Office 365 för företag.

Om du inte vill att en användare ska se någon statistik från MyAnalytics tar du bara bort licensen för MyAnalytics från den användaren.

Kontrollera att Outlook-tillägget MyAnalytics är installerat

Outlook-tillägget MyAnalytics installeras automatiskt för organisationen när du köper ett E5-abonnemang eller tilläggen som anges i början av den här artikeln. Outlook-tillägget MyAnalytics visas automatiskt i användarnas Outlook-e-postprogram när de har tilldelats licenser.

Du kan verifiera att tillägget har installerats genom att titta i organisationens lista med Tillägg i Administrationscenter för Office 365.

 1. Logga in på Office 365 med ditt konto för arbetet eller skolan.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Tips: Administratörspanelen visas endast för Office 365-administratörer.

 3. Klicka på länken till det nya administrationscentret som visas i popup-meddelandet överst på sidan.

  Tips: Du kan gå tillbaka till det gamla administrationscentret genom att klicka på knappen "Gå till det gamla administrationscentret" högst upp till höger i det nya administrationscentret.

 4. I förhandsgranskningen av administrationscentret klickar du på Meny > Inställningar > Tjänster och tillägg.

 5. Kontrollera att MyAnalytics-tillägget finns i listan med installerade tillägg som visas på sidan.

Om Outlook-tillägget MyAnalytics inte är installerat kan du installera det manuellt genom att följa de här anvisningarna. Du hittar manifestet för MyAnalyticshär.

Välkomstmeddelande via e-post till användarna

När en användare har licensierats påbörjar MyAnalytics konfigurationsprocessen och lägger till data (via kalender och e-post) för den användaren. Därefter sammanställs statistik över dessa data.

När konfigurationen är slutförd skickar MyAnalytics ett välkomstmeddelande via e-post till den licensierade användaren. I välkomstmeddelandet får användaren grundläggande information om MyAnalytics, till exempel vad det är och hur det fungerar, och även en första titt på en del av statistiken. Ingen åtgärd från användaren krävs för att få välkomstmeddelandet.

Användare som har licensierats för MyAnalytics har möjlighet att välja bort MyAnalytics. Anvisningar om hur det går till att avregistrera sig fås via en länk i välkomstmeddelandet.

Om en användare vill använda MyAnalytics men inte vill få ytterligare e-postmeddelanden från produkten, kan personen följa anvisningarna för att avregistrera sig från e-postkommunikation längst ned i den här artikeln.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×