Metodtips för säkerhet i Office 365

Minimera risken för dataintrång eller ett kapat konto genom att följa de här rekommenderade metodtipsen.

Använd multifaktorautentisering (MFA)

Med MFA får din starka lösenordsstrategi ett lager till genom att du kräver att användarna bekräftar via ett telefonsamtal, sms eller meddelande i en app på sin smartphone när de har skrivit in sitt lösenord korrekt. Med MFA skyddas Office 365-användarkonton fortfarande mot obehörig åtkomst även om användarens lösenord har kapats. Konton skyddas eftersom åtkomst till ett konto inte beviljas förrän den ytterligare utmaningen har genomförts. Ett kapat eller stulet lösenord räcker inte.

Använd avancerad säkerhetshantering (ASM)

Konfigurera principer som baseras på dina affärsbehov för att spåra avvikande aktivitet och agera utifrån den. Konfigurera aviseringar med ASM så att administratörer kan granska ovanlig eller riskabel användaraktivitet, t.ex hämtning av stora mängder data, flera misslyckade inloggningsförsök eller inloggningar från en okänd eller skadlig IP-adress. Organisationer som har ett Office 365 E5-abonnemang kan börja använda ASM direkt. Om du har ett annat Enterprise-abonnemang kan köpa du ASM som tillägg.

Säkert e-postflöde

Implementera avancerade funktioner i Exchange Online Protection och få högre garanti för identiteten på avsändaren av varje e-postmeddelande och skydda mot okänd skadlig programvara, virus och skadliga URL-adresser som överförs via e-postmeddelanden.

Aktivera granskningsloggning för postlådor

Viss granskningsloggning aktiveras automatiskt åt dig i Office 365 – granskningsloggning för postlådor är dock inaktiverad som standard. Du aktiverar granskningsloggning för alla användares postlådor i Office 365 med Exchange Online PowerShell. Mer information finns i Aktivera granskning av postlåda i Office 365.

När du har aktiverat granskningsloggning kan du söka i granskningsloggen i Säkerhets- och efterlevnadscenter för Office 365 för att få veta vem som har loggat in på dina användarpostlådor, skickat meddelanden och andra aktiviteter som har utförts av postlådans ägare, en delegerad användare eller en administratör. En lista över postlådeaktiviteter som ingår i Office 365-granskningsloggen som standard finns i Aktiviteter i Exchange-postlåda.

Mer information om andra åtgärder du kan utföra med granskningsloggen, till exempel ändra hur länge poster ska sparas i granskningsloggen, finns i Granskningsloggning för postlådor i Exchange 2016.

Konfigurera skydd mot dataförlust (DLP)

Med DLP kan du identifiera känsliga data och skapa principer som förhindrar att användare avsiktligt eller oavsiktligt delar data. DLP fungerar i Office 365, inklusive Exchange Online, SharePoint Online och OneDrive så att användarna kan uppfylla kraven utan att avbryta deras arbetsflöde. Mer information finns i Översikt över principer för dataförlustskydd.

Använd Customer Lockbox

Som Office 365-administratör kan du använda Customer Lockbox för att styra hur Microsoft-supporttekniker kommer åt dina data under en hjälpsession. I fall där teknikern kräver åtkomst till dina data för att felsöka och åtgärda problem kan du godkänna eller avvisa åtkomstbegäran med Customer Lockbox. Om du godkänner den kommer teknikern åt dina data. Varje begäran har ett förfallodatum och när problemet har lösts avslutas begäran och behörigheten återkallas. Customer Lockbox ingår i Office 365 Enterprise 5-abonnemanget, eller så kan du köpa en separat prenumeration med ett annat Office 365 Enterprise-abonnemang. Mer information finns i Office 365 Customer Lockbox-begäranden.

Använd Office 365 Secure Score

Secure Score är ett säkerhetsanalysverktyg som rekommenderar aktiviteter som du kan utföra för att ytterligare minska risken. Med Secure Score granskas dina Office 365-inställningar och aktiviteter och de jämförs med en baslinje som fastställts av Microsoft. Du får en poäng som baseras på hur du ligger till jämfört med metodtips för säkerhet. Mer information om Secure Score och hur du kan använda det för att öka säkerheten för din Office 365-organisation finns i Introduktion till Office 365 Secure Score.

Vill du prova Secure Score?

  1. Använd ett arbets- eller skolkonto som har tilldelats Office 365-rollen global administratör och logga in i Office 365.

  2. Använd Secure Score på https://SecureScore.office.com.

Prova själv

Se hur de här säkerhetsfunktionerna fungerar i en utvärderingsprenumeration av Office 365 innan du använder dem i produktionen.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×