Grundläggande matematik i Excel

Mer komplexa formler i Excel 2013

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Titta på den här videon och lär dig att skapa mer komplexa formler med flera operatorer, cellreferenser och funktioner.

Vill du veta mer?

Använda Autosumma för att summera tal

Summera tal genom att skapa en formel

Nu ska vi skapa lite mer komplexa formler med hjälp av flera operatorer, cellreferenser och funktioner.

Vi ska beräkna försäljningsprovision utifrån nettoinkomst.

Jag tar försäljningspriset och subtraherar kostnaden för sålda varor.

Det står inom parentes så att det beräknas först.

Sedan multiplicerar jag nettovinsten med provisionssatsen i B4, 3 %. Då får vi provisionen.

Vi ska se hur det fungerar i en formel.

Eftersom cellreferenserna står inom parentes subtraheras kostnaden för sålda varor först från försäljningspriset.

Då får vi nettovinsten på $3 200.

Detta tal multipliceras sedan med 3 %, vilket ger en provision på $96.

Nu ska va ta reda på en viktad poäng för elever.

Med viktad poäng menar jag att olika prov motsvarar en viss procentandel av elevens slutbetyg.

Prov 1 och 2 utgör vart och ett 10 %, mitterminsprovet och slutprovet utgör 40 % vardera.

Jag multiplicerar poängen från Prov 1 för Bob med dess vikt.

Jag trycker på F4 sedan jag har valt viktvärdet i B3 så att när jag kopierar formeln

är vikten för prov 1 alltid i cell B3.

Det här kallas för en absolut cellreferens.

Jag lägger till Bobs mitterminspoäng multiplicerat med vikten i B4 och trycker på F4.

Jag följer samma steg för Prov 2 och Slutprovet.

Jag kopierar formeln genom att klicka i cellen,

placera muspekaren över det nedre högre hörnet i cellen till det visas ett svart plustecken,

klickar med vänster musknapp och drar kanten åt höger.

Här är elevernas viktade poäng.

VI ska se vad som händer i formeln för Bobs viktade poäng.

Varje provpoäng och motsvarande vikt multipliceras, vilket ger den här formeln.

Talen adderas sedan, vilket ger resultatet 74,5.

Vilket värde returneras av den här formeln?

Först beräknar vi den innersta parentesen, 5 minus 3 är 2, vilket ger den här formeln.

Sedan tar vi de återstående parenteserna, 10 gånger 2 är 20 och 1 minus 4 är -3, vilket ger den här formeln.

Nu tar vi multiplikation och division, från vänster till höger.

6 gånger 20 är 120, delat med 3 är 40, vilket ger den här formeln.

Sist tar vi addition och subtraktion från vänster till höger. 4 + 40 är 44, - 3 är 41.

Du kan använda funktioner i formler med flera operatorer, även inkapslade parenteser.

Funktioner och cellreferenser beräknas och behandlas som motsvarande tal.

Parentesen som följer efter ett funktionsnamn fungerar endast som behållare för funktionens argument,

som tal eller cellreferenser, och påverkar inte operatorsordningen i formeln.

Vi ska se vad som händer i formeln.

Funktionerna och cellreferenserna beräknas, vilket ger den här formeln.

Operationerna inom parentes görs först, vilket ger formeln 12 minus 3, vilket är 9.

Nu har du en uppfattning om hur du använder grundläggande matematik i Excel.

Det finns så klart mer att lära.

Titta på kurssammanfattningen i slutet, och bäst av allt, utforska Excel 2013 på egen hand.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×