Mediakvalitet och nätverksanslutningsprestanda i Skype för företag – Online

Detta ämne definierar specifikationer för nätverksprestanda för tjänster i Skype för företag – online och hur du kan välja att använda internet eller ExpressRoute för anslutning mellan ditt nätverk och Skype för företag – online baserat på din bedömning av nätverksanslutningen. Om du har valt att använda Azure ExpressRoute för specifik anslutning till Office 365 ger dokumentet även vägledning hur du planerar dina ExpressRoute-anslutning i olika användningscenarier för Skype för företag – online.

Kvaliteten på realtidsmedia (ljud, video, och programdelning) över IP påverkas mycket av kvaliteten på end-to-end nätverksanslutning. För optimal mediakvalitet för Skype för företag – online är det nödvändigt att säkerställa att det finns anslutning i hög kvalitet mellan företagsnätverket och Skype för företag – online. Det bästa sättet att uppnå det är att ställa in det interna nätverket och molnanslutningen utifrån nätverkets kapacitet för att ge utrymme för toppar i trafikvolym för Skype för företag – online över alla anslutningar.

Azure ExpressRoute är inget krav för Office 365-tjänster inklusive Skype för företag – online. Men Azure ExpressRoute är ett av de användningsalternativ som finns för att hjälpa till att säkerställa att anslutningen till Office 365 uppfyller prestandakraven för Skype för företag-nätverket och ser till att man får optimal mediakvalitet i Skype för företag – online.

Tips: Även om detta ämne innehåller vägledning gällande generell nätverksprestanda omfattar inte dokumentet komplett vägledning för nätverksbedömning. En lista med partners till Skype för företag – online som kan hjälpa till med nätverksåtgärder som del av en genomgående och fullständig nätverksbedömning finns på Skype för företag partnerlösningar.

Krav för nätverksanslutning till Skype för företag – online

Faktorer som påverkar mediakvalitet för Skype för företag – online

Det finns en mängd faktorer som bidrar till kvaliteten på Skype för företag – online realtidsmedia (ljud, video och programdelning) och inkluderar de enheter som används, miljön och nätverksanslutningen.

Enheter

Under en realtidsmediasession har mediainsamlings- och sammanställningsenheter som används av alla deltagare, exempelvis headsets och webbkameror, stor inverkan på den generella ljud- och videokvaliteten. Enheter i lägre kvalitet och enheter med felaktiga drivrutiner ger generellt sämre ljudkvalitet för ljud och sämre bildkvalitet för video. Certifierade enheter och enheter i hög kvalitet kan å andra sidan bidra med ekoreducering, brusfiltrering, videoupplösning och kortare svarstid.

Även om det inte krävs certifierade ljud- och videomediaenheter rekommenderas starkt enheter som certifierats för Skype för företag för optimal mediaupplevelse. En lista med alla certifierade enheter för Skype för företag finns på Telefoner och enheter för Skype för företag. Du kan använda instrumentpanelen för samtalskvalitet i Skype för företag – online som finns i administrationscentret för Skype för företag till att verifiera att enheter som används fungerar som de ska och kontrollera kvalitet på ljud- och videomedia.

Tips: Det krävs en certifierad enhet för optimal mediakvalitet i Skype för företag.

Det är viktigt att komma ihåg att alla mediaenheter, Skype för företag-klienter och Skype för företag-servrar med mediaflöden i realtid har en viss svarstid. Enheten- och programvarans bearbetningssvarstid, tillsammans med nätverkets svarstid, har stor påverkan på och bidrar till den totala end-to-end-svarstiden och slutanvändarens upplevelse.

Miljö

Miljön och omgivningen där användare träffas och använder ljud- och videoenheter är en annan viktig faktor för ljud- och videokvalitet. Användare som ringer i bullrig omgivning ger ett dovt, oklart ljud med visst eko. Användare i mörka eller ljusa omgivningar kommer inte att kunna producera klar och tydlig bildkvalitet för video. I ett konferensrum har placering av mikrofon och videoenhet direkt påverkan på den ljud- och bildkvalitet som deltagarna tar emot.

För att ge en tydligare bild av användares ljud- och videoupplevelse kan du använda appen Skype för företag Verktyg > Alternativ > Ljudenhet eller Videoenhet för att ändra på enheten som används och anpassa dess inställningar. Du kan även kontrollera ljudkvaliteten på ett samtal genom att klicka på Kontrollera samtalskvalitet. Om man klickar på Kontrollera samtalskvalitet kan man rapportera kvalitet och eventuella problem med testsamtalet.

Testar ljud i Skype för företag-klienten.

Nätverk

Kvaliteten på realtidsmedia över IP-nätverk påverkas mycket av kvaliteten på nätverksanslutningen men speciellt mycket av storleken på:

 • Svarstid Detta är den tid det tar för att ett IP-paket att komma från punkt A till punkt B i nätverket. Denna fördröjning i nätverket är i huvudsak kopplad till det fysiska avståndet mellan två punkter och ljusets hastighet, inklusive ytterligare overhead beroende på olika routers som finns mellan. Svarstid mäts som enkelriktad eller returtid (Round-trip Time, RTT).

 • Paketförlust Detta definieras ofta som en procentandel av paket som förloras under ett visst tidsfönster. Paketförlust har en direkt påverkan på ljudkvalitet – från små, enskilt förlorade paket som nästan inte har någon påverkan till återkommande förlustutbrott som helt klipper av ljudet.

 • Efterföljande pakets ankomstjitter eller helt enkelt jitter Detta är den genomsnittliga förändringen av fördröjning mellan efterföljande paket. De flesta moderna VoIP-programvarorna, inklusive Skype för företag, kan anpassa sig efter en viss nivå av jitter genom buffring. Det är bara när jittret överskrider buffringen som deltagare märker effekten av jitter.

Obs!:  Buffring för jitter ökar end-to-end-svarstiden.

Om man har många samtidiga Skype för företag – online realtidsmediasessioner samtidigt som nätverkstrafik som genereras av andra Office 365-tjänster och andra program måste man se till att det finns tillräcklig bandbredd över hela nätverksvägen som ansluter nätverket till Skype för företag – online-tjänsten vilket är nödvändigt för att förhindra nätverksstockningar och säkerställa utmärkt kvalitet på realtidsmedia (ljud-, video- och programdelning).

Implementera Quality of Service (QoS) i hårt trafikerade nätverk

Dessutom har trafikstockningar i nätverk stor påverkan på mediakvalitet. För att ljud- och videopaket ska kunna färdas snabbare genom nätverket och prioriteras före annan nätverkstrafik i ett hårt trafikerat nätverk kan Quality of Service (QoS) användas som hjälp för att ge en optimal slutanvändarupplevelse gällande ljud- och videokommunikation.

QoS ger möjlighet att tilldela högre prioritet till nätverkspaket med ljud- eller videodata. Genom att tilldela högre prioritet till sådana paket är det sannolikt att ljud- och videokommunikation färdas snabbare och med färre störningar i nätverket än nätverkssessioner som innefattar saker som filöverföringar, surfande eller databasbackuper. Det beror på att nätverkspaket som används för filöverföringar och databasbackuper är tilldelade prioriteten "bästa möjliga" och nätverksstockningar får inte så stor effekt. Om man inte tilldelar högre prioritet till mediapaket (ljud-, video- och programdelning) utan även tilldelar dem "bästa möjliga" kommer även dessa att bearbetas tillsammans med all övrig nätverkstrafik. Beroende på hur hårt trafikerat nätverket är kan detta i slutändan potentiellt ge upphov till generellt sämre ljud- och videokvalitet för användarna.

Vi rekommenderar starkt att implementera QoS end-to-end i nätverket för att säkerställa att nätverksstockningar inom ditt nätverk inte ska ha någon effekt. Men för maximal effekt måste alla nätverksslutpunkter ha stöd för QoS vilket innebär att alla slutpunkter måste följa QoS-märkning och -paketprioritering. Skype för företag – Online följer QoS-märkning och -prioritering inom Microsoft-nätverk. Men trafik som leds över en offentlig anslutning som internet från ert företagsnätverk till Microsoft-nätverk behåller inte QoS-märkning och -paketprioritering. Privata anslutningar från ert nätverk till Office 365 med Azure ExpressRoute erbjuder en distributionslösning som behåller QoS-märkning och -paketprioritering som i sin tur förbättrar allmän ljud- och videokvalitet för slutanvändarna.

Nätverksprestandakrav för anslutning till Skype för företag – online

Skype för företag realtidsmedia färdas genom en mängd olika enheter, klientappar, serverprogramvara och över olika nätverk. End-to-end-svarstiden för realtidsmedia är den totala svarstid som uppkommer i alla komponenter och nätverkssegment. Kvaliteten för end-to-end nätverksanslutning avgörs av det nätverkssegment som har lägst kvalitet. Detta segment blir en flaskhals för denna nätverkstrafik.

Följande bild visar enkelriktat ljudflöde under en konferens från en Skype för företag-delatagare till en annan.

ExpressRoute Call Flow.

I detta konferensscenario går mediavägen över följande nätverkssegment:

 1. Anslutning från användare 1 till Edge i Microsoft-nätverket Detta inkluderar oftast en nätverksanslutning som WiFi eller Ethernet, WAN-anslutningen från användare 1 till internets utgångspunkt (ert nätverks Edge-enhet) och internetanslutningen från er nätverks-Edge till Microsoft-nätverkets Edge.

 2. Anslutning inom Microsoft-nätverk Detta är mellan Microsoft Edge till datacentret för Skype för företag – online där A/V-konferensservrarna används.

 3. Anslutning inom Microsoft-nätverk Detta är mellan datacentret för Skype för företag – online och Microsofts nätverks-Edge.

 4. Anslutning från Microsofts nätverks-Edge till användare 2 Detta inkluderar internetanslutningen från ert nätverks-Edge till Microsofts nätverks-Edge, WAN-anslutningen från användare 2 till internets utgångspunkt (er nätverks-Edge) och nätverksanslutningen som kan vara WiFi eller Ethernet.

Följande bild visar en nedbrytning av komponenter och nätverkssegment för ett Skype för företag – online PSTN-samtal:

ExpressRoute PSTN Carrier Call Flow.

I detta PSTN-samtalscenario går mediavägen över följande nätverkssegment:

 1. Anslutning från Skype för företag-klientuppringare till Edge i Microsoft-nätverket Detta inkluderar oftast en nätverksanslutning som WiFi eller Ethernet, WAN-anslutningen från Skype för företag-klientuppringare till internets utgångspunkt (ert nätverks Edge-enhet) och internetanslutningen från er nätverks-Edge till Microsoft-nätverkets Edge.

 2. Anslutning inom Microsoft-nätverk Detta är mellan Microsoft Edge till datacentret för Skype för företag – online där en medlingsserver används.

 3. Anslutning inom Microsoft-nätverk Detta är mellan datacentret för Skype för företag – online och Microsofts nätverks-Edge.

 4. Anslutning mellan Microsoft-nätverket och PSTN-tjänstleverantörpartners Detta är den anslutning som finns för att ringa ett PSTN-samtal från Skype för företag-klienten som finns utanför Microsoft-nätverket.

Nätverksprestandakraven från en Skype för företag-klient till Microsofts nätverks-Edge

För optimal mediakvalitet i Skype för företag krävs följande nätverksprestandamätvärden eller -gränsvärden för en anslutning från ert företags nätverk till Microsofts nätverks-Edge. Detta segment av nätverket inkluderar ert interna nätverk, det inkluderar alla WiFi- och Ethernet-anslutningar, alla företagets installation-till-installation-trafik över en WAN-anslutning, exempelvis Multiprotocol Label Switching (MPLS), och även internet- eller ExpressRoute-partneranslutningar till Microsofts nätverks-Edge.

Varning!: Anslutning mellan en Skype för företag-klient i ert företags nätverk till Office 365-tjänster måste uppfylla följande nätverksprestandakrav och -gränsvärden.

Mätvärde

Mål

Svarstid (enkelriktat)

< 50 ms

Svarstid (RTT eller Round-trip Time)

< 100 ms

Paketförlust, utbrott

< 10 % under något 200 ms intervall

Paketförlust, utbrott

< 1 % under något 15 s intervall

Inkommande paketjitter

< 30 ms under något 15 s intervall

Paketomorganisation

< 0,05 % paket i oordning

Övriga prestandamålkrav:

 • Microsoft-nätverket har över 160 Edge-installationer globalt. Vi arbetar med större internetleverantörer (Internet Service Providers, ISP) övre hela världen via dessa Edge-installationer. Svarstidens mätvärdesmål förutsätter att ert företags installation eller installationer och Microsoft Edge-installationerna finns på samma kontinent.

 • Ert företags installation eller installationer anslutning(ar) till Microsofts nätverks-Edge inkluderar "first hop" nätverksåtkomst som kan vara WiFi eller annan trådlös teknologi.

 • Nätverksprestandans mål förutsätter tillräcklig bandbredd och/eller kvalitet på tjänstplanering. Med andra ord, detta gäller direkt för Skype för företag realtidsmediatrafik när nätverksanslutningen är under toppbelastning.

Nätverksprestandakrav från er nätverks-Edge till Microsofts nätverks-Edge

Följande är nätverksprestandamål eller -gränsvärden som krävs för anslutningen mellan er nätverks-Edge och Microsofts nätverks-Edge. Detta segment av nätverket undantar kundens interna nätverk eller WAN och är avsedd som vägledning vid test av er nätverkstrafik som skickas via internet eller via ett ExpressRoute partnernätverk och kan även användas vid förhandling om ett tjänstnivåavtal (Service Level Agreement, SLA) för prestanda med er ExpressRoute-leverantör.

Varning!: Anslutning mellan ert företags nätverks-Edge och Microsofts nätverks-Edge måste uppfylla följande nätverksprestandakrav och -gränsvärden.

Mätvärde

Mål

Svarstid (enkelriktat)

< 30 ms

Svarstid (RTT)

< 60 ms

Paketförlust, utbrott

< 1 % under något 200 ms intervall

Paketförlust, utbrott

< 0,1% under något 15 s intervall

Inkommande paketjitter

< 15 ms under något 15 s intervall

Paketomorganisation

< 0,01% paket i oordning

Övriga prestandamålkrav:

 • Prestandamålet kräver anslutning mellan någon av ert företags nätverks-Edge och närmaste Microsofts nätverks-Edge som ska finnas på samma kontinent.

 • Nätverksprestandans mål förutsätter tillräcklig bandbredd och/eller kvalitet på tjänstplanering. Detta gäller även för Skype för företag realtidsmediatrafik när nätverksanslutning är under toppbelastning. Om tillräcklig bandbredd och QoS-planering finns att läsa i ExpressRoute och QoS i Skype för företag – online.

Mäta nätverksprestanda

Om du vill mäta den faktiska nätverksprestandan, speciellt för svarstid och paketförlust, från någon företagsinstallation till en nätverks-Edge kan du exempelvis pinga, testa mot en uppsättning av Skype för företag mediaåtersändningstjänster som körs från Microsoft Edge och datacenterinstallationer.

Om du vill testa internetanslutningar till Microsoft-nätverket rekommenderar vi att du testar mot följande VIPs av Skype för företag-mediaåtersändningarna. Anycast VIP löser upp till en IP-adress för mediaåtersändning i den Microsoft Edge-installation som är närmast testplatsen.

IP-adress

Typ

Plats

13.107.8.2

VIP

World Wide Anycast IP

Här följer några viktiga rekommendationer att följa för att utvärdera nätverksprestanda:

 • NI bör utvärdera ert interna nätverk likväl som anslutningar till Office 365.

 • Ni bör utvärdera och samla in data för alla era nätverk under lång tid. Vi rekommenderar att ni utför era tester av nätverksprestanda under minst en vecka så att ni kan se användningsmönster för alla arbetsdagar och timmar. Det kommer att visa tider för toppbelastning.

 • Ni bör ta flera värden för nätverksprestandamätvärden. Vi rekommenderar att ta ett mätvärde var tionde minut från en företagsinstallation under hela den tid som ni samlar in data. För att kunna jämföra nätverksprestanda för Skype för företag – online ska ni ta det 90-procentiga mätvärden från denna uppsättning av datavärden.

 • Ni bör regelbundet utvärdera nätverkets prestanda. Nätverksutnyttjande varierar över tid på grund av ändringar i användningsmönster, nya företagsbaserade program som använder mycket bandbredd och ändringar av ert företags organisatoriska eller fysiska platser. Det är viktigt att ni fortsätter med regelbunden övervakning av er nätverksprestanda mot dessa nätverksprestandakrav och -mål/-gränsvärde och gör snabba justeringar för att säkerställa mest optimala realtidsmediakvalitet.

Mäta nätverksprestandan med Azure VM

Hellre än att testa mot Microsofts network Edge-platser, finns det nätverksutvärderingslösningar från Skype för företag-kunder och samarbetspartner som levererar testinställningar för tjänster i Microsoft Azure-molnet. I dessa lösningar testar nätverksutvärderingsverktygen latens, paketförlust och jitter mot anpassade ändpunktskonfigurationer som en tjänst i Azure-molnet. Resultatet är att testnätverkstrafiken leds genom ytterligare nätverkssegment, som är anslutningen mellan Microsoft-nätverket mellan network edge och Azure datacenter som fungerar som värd för nätverksutvärderingstjänsten.

För nätverksutvärderingslösningar baserade på Azure-drivna testtjänster. Vi rekommenderar att du utför nätverksutvärderingen inom landet och/eller regionen. För kundplatser i exempelvis östra USA ska utvärderingen utföras mot en testtjänstinstans som drivs i Azures datacenterregion för östra USA.

Nedan hittar du latensmål (RTT) för Azure-tjänstebaserad nätverksutvärderingskonfiguration. De enkelriktade latensmålen motsvarar hälften av överensstämmande RTT-mål. Paketförluster och jittermål förblir identiska med de som anges för Skype-medieåterställningsbaserad testning.

Kundregion

Azure-region

Din network Edge – Azure Round-trip Time (RTT)

Din plats – Azure Round-trip Time (RTT)

Centrala USA

Centrala USA

99

139

Östra USA

Östra USA

86

126

Norra, centrala USA

Norra, centrala USA

97

137

Södra, centrala USA

Södra, centrala USA

94

134

Västra USA

Västra USA

94

134

Hawaii USA

Västra USA

116

156

Centrala Kanada

Centrala Kanada

138

178

Östra Kanada

Östra Kanada

131

171

Norra Europa

Norra Europa

99

139

Västra Europa

Västra Europa

95

135

Ostasien

Ostasien

118

158

Sydöstra Asien

Sydöstra Asien

97

137

Östra Japan

Östra Japan

111

151

Västra Japan

Västra Japan

118

158

Södra Brasilien

Södra Brasilien

70

110

Östra Australien

Östra Australien

124

164

Sydöstra Australien

Sydöstra Australien

124

164

Centrala Indien

Centrala Indien

103

143

Södra Indien

Södra Indien

103

143

Västra Indien

Västra Indien

103

143

Östra Kina

Östra Kina

120

160

Norra Kina

Norra Kina

120

160

Mediakvalitet och ExpressRoute

Azure ExpressRoute för Office 365 är en speciell nätverksanslutning för anslutning till Office 365. Det ger kunder möjlighet att ha kontroll över den väg som deras Office 365-nätverkstrafik tar. De behöver inte längre bekymra sig över oförutsägbar routing som kan finnas på internet där data färdas av okända bärare, leverantörer och ISP. Nätverkstrafik som skickas via ExpressRoute går direkt genom ExpressRoute partners nätverk till Microsofts nätverk. Det gör att kunder kan behandla Office 365 som om det vore placerat i sitt eget utlokaliserade datacenter med en speciell anslutning.

Azure ExpressRoute finns för alla Office 365 licenserbjudanden. Men Azure ExpressRoute Premium Add-on krävs för Office 365 för att aktivera global routing. Office 365-kunder med minst 500 platser som implementerar ExpressRoute kan få nödvändiga ExpressRoute Premium Add-on utan ytterligare kostnad.

Är ExpressRoute nödvändig för bra mediakvalitet?

Azure ExpressRoute är inget krav för att få mest optimala mediakvalitet för Skype för företag – online. Men det är ett av distributionsalternativen som hjälper till att säkerställa att er molnanslutning uppfyller nätverksprestandamål och -gränsvärden för Skype för företag.

Office 365 är en högprestanda och säker tjänst som utnyttjar internet. Vi fortsätter att investera i nya säkerhetsegenskaper och regionala Edge-noder för att kontinuerligt förbättra säkerhet och prestanda. Azure ExpressRoute är inget krav för Office 365-tjänster inklusive Skype för företag – online. Azure ExpressRoute är ett av de användningsalternativ som finns för att hjälpa till att säkerställa att anslutningen till Office 365 uppfyller prestandakraven för Skype för företag-nätverket och ser till att man får optimal mediakvalitet i Skype för företag – online.

För mediakvaliteten i Skype för företag – online är det viktigt att anslutningen mellan ert företags installationer och Microsofts nätverks-Edge uppfyller prestandamålen i Nätverksprestandakrav från en Skype för företag-klient till Microsofts nätverks-Edge och att anslutningen mellan era nätverks-Edge och Microsofts nätverks-Edge uppfyller prestandamålen i Nätverksprestandakrav från er nätverks-Edge till Microsofts nätverks-Edge.

Det är även viktigt att ert företags fysiska nätverksanslutning, inklusive internt nätverk och molnanslutning, har kapacitet för att klara volymen mediatrafik under toppbelastning. Azure ExpressRoute är ett av många sätt som kan hjälpa kunder säkerställa att deras Skype för företag – online molnanslutning uppfyller alla dessa prestandakrav.

Krävs ExpressRoute för röstkvalitets-SLA?

Nej, ExpressRoute är inget krav för Skype för företag – online kvalitets-SLA. Skype för företag – online röstkvalitets- SLA gäller för alla samtal som rings av en Skype för företag – online röstsamtalanvändare med korrekt licens och abonnemang som gör att användaren kan ringa alla typer av VoIP- eller PSTN-samtal. Ett röstkvalitets-SLA ska inkludera att alla följande förutsättningar föreligger:

 • Samtal från Microsoft-certifierade IP-telefoner.

 • Trådbundna Ethernet-anslutningar.

 • Problem med röstkvalitet på grund av problem med Microsoft-nätverk.

Obs!: Röstkvalitets-SLA undantar de samtal där den låga samtalskvaliteten orsakas av problem i icke-Microsoft-nätverk inklusive ExpressRoute-partner och andra nätverk.

Internet eller Azure ExpressRoute?

Innan man kan fatta beslut om alternativ för nätverksanslutning till Skype för företag – online måste kunderna utvärdera sina nätverk och nuvarande internetanslutning utifrån de nätverksprestandakrav som beskrivs i Nätverksprestandakrav för anslutning till Skype för företag – online.

Om nätverksprestandan över nuvarande internetanslutning är anpassat för tillräcklig kapacitet under toppbelastning och att den uppfyller nätverksprestandakraven från installationer till Microsofts nätverk-Edge kan ni fortsätta använda befintlig internetanslutning för anslutning till Skype för företag – online.

För företagsinstallationer där nätverksprestandakraven inte uppfylls rekommenderar vi starkt att ni först tillsammans med er befintliga nätverkstjänstleverantör arbetar med att förbättra er generella nätverksprestanda. Men om de ändå inte uppfylls kan användning av Azure ExpressRoute hjälpa till att säkerställa att er Skype för företag – online molnanslutning kan hjälpa er att uppfylla nätverksprestandakraven.

Azure ExpressRoute ger dessutom följande fördelar:

 • SLA för tillgänglighet av anslutningen mellan ert nätverk och Microsoft-nätverket. ExpressRoute har garanterad tillgänglighets-SLA på 99,9 %.

 • Planerad och garanterad bandbredd som behövs för Office 365-tjänster. Ni kan uppnå detta genom att enbart skicka Office 365- eller Skype för företag-trafik med ExpressRoute och sedan låta all övrig internettrafik gå via internet ingångs-/utgångspunkter för nätverket.

 • ExpressRoute är designad att bevara DSCP QoS-markeringarna mellan ditt nätverk och Microsoft-nätverket.

Mer information om ExpressRoute QoS och kapacitetsplanering finns i ExpressRoute och QoS i Skype för företag – online.

Kan jag ställa in Azure ExpressRoute enbart för Skype för företag – online?

Ja, det går att ställa in Azure ExpressRoute för att säkerställa excellent nätverksanslutning från ert företags nätverk till enbart Skype för företag – online. Det ger den mest optimala realtidsmediakvalitet för era användare och ni kan fortsätta ansluta till andra Office 365-tjänster via internet.

Border Gateway Protocol (BGP) är ett routingprotokoll på internet som används för att leda nätverkstrafik över internet. Det är utformat för att utbyta routinginformation mellan autonoma system (AS) som finns över hela internet. BGP-communityvärden är attributtaggar som kan tillämpas på inkommande eller utgående vägar. BGP-communityn används ofta för att signalera till den mottagande AS vilken utgående länk som ska användas för att nå en given destination baserat på geografi, tjänstetyp eller andra kriterier.

Med stöd av BGP-communities kan Microsoft tagga prefix och router med lämpliga BGP-communityvärden utifrån den tjänst de hör till. Microsoft taggar prefix som annonseras genom offentlig peering och Microsoft peering med lämpliga BGP-communityvärden som visar vilken region prefix hostas i. Man kan lita på att communityvärden fattar korrekta routingbeslut för optimal routing. Man kan använda Skype för företag – online BGP-communityvärde för att ställa in en ExpressRoute-anslutning enbart för Skype för företag – online. Läs mer på routingkrav för ExpressRoute.

ExpressRoute-anslutningscenarier för Skype för företag – online

Om ni har beslutat att ExpressRoute utifrån rekommendationen ovan passar er följer här rekommendationer gällande var och hur många ExpressRoute-anslutningar ni bör skaffa.

Enbart onlineanvändning – Enstaka installation

Om alla era användare utnyttjar tjänsten Skype för företag – online och om era kontor är centrerade kring en enda fysisk plats och ni beslutar att använda Azure ExpressRoute ska ni ställa in en enda ExpressRoute-anslutning mellan ert företags installation och närmaste ExpressRoute peeringplats.

Följande bild visar ett exempel på denna typ av användning. I detta exempel är Contoso ett universitet som ligger i Orlando, Florida, USA. Contoso har 10 000 fakultetsmedlemmar och studenter. Internettesterna från deras plats till Microsofts Egde-installationer visade över 5 % paketförlust under toppbelastade lektionstimmar. De har beslutat att skaffa en speciell anslutning till Office 365 med ExpressRoute som har överdimensionerad brandbredd för att undvika nätverksstockningar för Office 365 och speciellt för Skype för företag – online realtidstrafik. De ansluter till Microsoft-molnet via ExpressRoute som finns på MeetMe-installation i Atlanta, Georgia, USA.

ExpressRoute med en licensanvändare.

Enbart onlineanvändning – Flera installationer på samma kontinent

Om ert företag använder Skype för företag – online-tjänster från flera kontor i samma region eller kontinent och ni väljer att implementera Azure ExpressRoute rekommenderar vi att ansluta er huvudinstallation via ExpressRoute och sedan som alternativ lägga till ytterligare ExpressRoute-peering för andra platser som inte uppfyller rekommenderade nätverksprestandamål.

I följande exempel är Contoso ett amerikanskt reseföretag med huvudkontor i New York och kontor över i princip hela USA. Kontoren är sammankopplade genom WAN som använder MPLS för att ansluta till Office 365. De ställde initialt in en ExpressRoute-anslutning från sin internetrouter i Hoboken, New Jersey till MeetMe-installationen i New York MeetMe.

Med detta kan nätverkstrafik från de flesta av deras installationer till Microsoft-nätverket (Edge-installation i New York) uppfylla nätverksprestandamålen för Skype för företag-klientanslutning så som beskrivs i Nätverksprestandakrav från en Skype för företag-klient till Microsofts nätverks-Edge. men svarstiden mellan Contosos kontor på västkusten till New York är över 50 ms enkelriktat. Dessutom är Honolulu det näst största kontoret inom Contoso och svarstiden från Honolulu till New York överskrider 80  ms enkelriktat. För att säkerställa hög mediakvalitet för användarna på dessa kontor beslutade Contoso att lägga till en ExpressRoute-anslutning för västkusten mellan deras San Jose-kontor och ExpressRoute MeetMe-installationen i Silicon Valley.

Express Router med flera licensanvändare på samma kontinent.

Enbart onlineanvändning – Flera installationer på olika kontinenter

Om alla era användare utnyttjar Skype för företag – online-tjänsten och era kontor finns på flera olika platser på flera kontinenter och ni beslutar er för att använda Azure ExpressRoute bör ni sätta upp minst en ExpressRoute-anslutning för varje kontinent mellan kontinentens huvudinstallation till närmaste ExpressRoute peeringplats. Beroende på kostnad i förhållande till nytta kan ni välja att använda ytterligare ExpressRoute-anslutningar där nätverksprestandamålen inte uppfylls.

I följande exempel är Contoso en stor juristkoncern med kontor i större städer i Nordamerika och Europa. Utifrån deras internetanslutning och utvärdering av deras interna nätverksprestanda har Contoso beslutat att använda två ExpressRoute-anslutningar i Nordamerika och en enda ExpressRoute-krets för alla sina kontor i Europa.

Express Router med flera licensanvändare på flera kontinenter.

Konfigurationsproblem i hybriddistribution

Om det på plats finns en Lync- eller Skype för företag-installation och ni väljer att implementera en hybridintegration av Skype för företag – online rekommenderar vi att om ni beslutar er för att använda Azure ExpressRoute behöver ni ha minst en ExpressRoute-anslutning för varje Lync- eller Skype för företag-Edge-installation och minst en ExpressRoute-anslutning för varje kontinent med kontor. Beroende på kostnad i förhållande till nytta kan ni för varje kontinent välja att använda ytterligare ExpressRoute-anslutningar från kontor som inte uppfyller nätverksprestandamålen.

Om det på plats finns en Skype för företag-installation ska ni följa Guide för planering och användning av Edge-server. Specifikt måste Edge-servern kunna nås från utanför ert nätverk. Det kan oftast åstadkommas antingen genom att tilldela en routningsbar offentlig IP-adress till Edge-servern eller genom att använda översättning av nätverksadress (Network Address Translation, NAT).

I följande exempel har Contoso en installation av Skype för företag VoIP för företag på plats. De vill migrera användare på plats till Office 365 onlinetjänster. De beslutade även att använda en hybridinstallation så att de kan fortsätta att använda sin befintliga PSTN-infrastruktur för alla användare på plats och online. Contosos datacenter på plats och Skype för företag Edge-servrar finns i Chicago. För sin distribution beslutade Contoso sig för att sätta upp en ExpressRoute-anslutning mellan sitt datacenter i Chicago och sin Chicago ExpressRoute. De la även till en ExpressRoute-anslutning på västkusten för att ge bättre service till sitt kontor i Honolulu.

ExpressRoute Hybrid.

Onlinedistribution med Cloud Connector Edition

Skype för företag – online Cloud Connector Edition är en hybridprodukt som består av ett antal packade virtuella maskiner (Virtual Machines, VMs) som implementerar PSTN-anslutning på plats. Genom att använda minimal Skype för företag – Server-topologi i virtuell miljö kan man skicka och ta emot samtal med mobiler och fasta telefoner genom PSTN-röstinfrastrukturen som är befintlig på plats.

Om ni beslutar er för att använda Azure ExpressRoute och Cloud Connector Edition rekommenderar vi er att sätta upp minst en Express Route-anslutning för varje kontinent mellan kontinentens huvudinstallation och dess närmaste ExpressRoute peeringplats. Beroende på kostnad i förhållande till nytta kan ni för varje kontinenet välja att använda ytterligare ExpressRoute-anslutningar från installationer där nätverksprestandamålen inte uppfylls.

Om ni har en Skype för företag-installation på plats måste ni följa Guide för planering för Skype för företag Cloud Connector Edition. Specifikt bör Access Edge- och A/V Edge-tjänsterna tilldelas offentliga IP-adresser och kunna nås från Office 365 datacentra.

I följande exempel är Contoso ett europeiskt revisionsföretag med närvaro i några större europeiska länder och städer. När de registrerat sig för Skype för företag – online för alla sina samarbeten beslutade de att sätta upp en Cloud Connector för varje land där de har fysisk närvaro för att kunna fortsätta använda sin redan befintliga PSTN-infrastruktur. Utifrån tester från sina installationer och Microsofts nätverks-Edge kom de fram till att en enda ExpressRoute-anslutning i London skulle hjälpa till att uppfylla anslutningens nätverksprestanda som beskrivs i Nätverksprestandakrav från en Skype för företag-klient till Microsofts nätverks-Edge.

ExpressRoute Cloud Connector One.

Nedan är ett annat installationsalternativ för Contoso. I detta fall beslutade de sig för att sätt upp en ExpressRoute-anslutning på alla installationer där Cloud Connector används.

ExpressRoute Cloud Connector Two.

Mer information finns i

ExpressRoute och QoS i Skype för företag – Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×