Meddelandecenter i Office 365

Om du vill hålla reda på kommande versioner och eventuella problem går du till Meddelandecenter. Det är där vi publicerar officiella meddelanden om nya och ändrade funktioner så att du kan ha framförhållning när det gäller ändringshantering. Varje inlägg ger dig en översiktlig överblick över en planerad ändring och hur den kan påverka användarna samt innehåller länkar till mer detaljerad information som hjälper dig i förberedelsearbetet.

Om du vill öppna Meddelandecenter, går du till Hälsa > Meddelandecenter i administrationscentret för Office 365 eller klickar på kortet Meddelandecenter på startinstrumentpanelen. Instrumentpanelen visar alltid de tre senaste meddelanden vi publicerat och länkar till den fullständiga sidan i Meddelandecenter.

Kortet Meddelandecenter i administrationscentret för Office 365

Du kan också använda appen Office 365 Admin på din mobila enhet för att visa Meddelandecenter, vilket är ett bra sätt att hålla dig informerad med push-meddelanden.

Utforska flikavsnitten i den här artikeln för mer information om hur du använder Meddelandecenter och hanterar inlägg.

Vanliga frågor och svar

Fråga

Svar

Vem kan visa inlägg i Meddelandecenter?

Användare som har tilldelats en administratörsroll i Office 365 kan visa Meddelandecenter. Mer information om vad varje administratörsroll kan göra finns i Tilldela administratörsroller i Office 365. Inlägg i Meddelandecenter kan också delas via e-post med användare som inte är administratörer men kan behöva vidta åtgärder.

Är detta det enda sättet Microsoft använder för att informera om ändringar i Office 365?

Nej, vi använder flera sätt för att informera användare om ändringar i Office 365. Meddelandecenter är det huvudsakliga sätt vi använder för att informera om tidpunkten för enskilda ändringar. Mer information om ytterligare resurser finns i Håll dig uppdaterad om ändringarna i Office 365.

Hur kan jag se inlägg på mitt språk?

Inläggen i Meddelandecenter är skrivna på engelska och översätts inte automatiskt till andra språk. Du kan dock aktivera maskinöversättning om du vill visa meddelanden på ditt språk. Anvisningar finns i Aktivera översättningar för inlägg i Meddelandecenter.

Kan jag förhandsgranska ändringar eller funktioner innan de distribueras i organisationen?

Ibland. Vissa ändringar och nya funktioner kan förhandsgranskas genom att gå med i First Release-programmet. Om du vill gå med i programmet går du till Inställningar > Organisationsprofil > Versionsinställningar i administrationscentret för Office 365. Du kan välja First Release för hela organisationen eller enbart för valda användare. Mer information om programmet finns i Ställa in alternativen Standard eller First Release i Office 365.

Kan jag ta reda på det exakta datumet då en ändring blir tillgänglig för min organisation?

Tyvärr kan vi alltid ge ett exakt datum då en ändring blir tillgänglig för din organisation. I våra inlägg i Meddelandecenter ger vi så mycket information som vi kan om tidpunkten för versionen, baserat på vår konfidensnivå. Vi förstår att du vill att vi ska vara mer specifika när det gäller tidpunkten för versioner. Vi arbetar därför med förbättringar för att kunna ger mer detaljerad information.

Är de här meddelandena specifika för min organisation?

Vi gör vårt bästa för att se till att du bara ser inlägg i Meddelandecenter som påverkar din organisation. Översikt över Office 365 innehåller alla funktioner som vi för närvarande arbetar med och distribuerar, men det är inte alla dessa funktioner som är gäller för alla Office 365-organisationer. Om t.ex. en funktion distribueras endast till utbildningsinstitut, riktar vi inlägget i Meddelandecenter ENDAST till sådana organisationer.

Besvarades inte din fråga här? Gå till slutet av den här sidan och svara på frågan Var den här informationen användbar?. Kommentarsrutan öppnas när du klickar på Ja eller Nej.

Meddelandecenter presenterar en vy över alla aktiva meddelanden i ett tabellformat. Som standard visas det senaste meddelandet överst i listan. Här följer en kortfattad översikt över informationen du ser i varje kolumn:

Kolumn

Beskrivning

Kryssruta

Om du klickar på kryssrutan på rubrikraden markeras alla meddelanden som visas för närvarande. Om du markerar kryssrutan bredvid ett enskilt meddelande öppnas meddelandet för läsning. Om du håller ned CTRL-tangenten medan du markerar flera kryssrutor kan du utföra gruppåtgärder på dessa meddelanden, till exempel avfärda meddelanden eller markera dem som lästa eller olästa.

Åtgärd senast

För det mesta står det inget i den här kolumnen. Vi anger datum här endast om vi gör en ändring som kräver att du vidtar en åtgärd före ett visst datum. Eftersom vi sällan använder kolumnen Åtgärd senast bör du vara extra uppmärksam om du ser något här.

Kategori

Meddelanden identifieras som tillhörande en av följande tre kategorier:

  • Förebygg eller åtgärda problem: Dessa meddelanden informerar dig om kända problem som påverkar organisationen och kan innebära att du måste vidta åtgärder för att undvika avbrott i tjänsten. Meddelanden i Förhindra eller åtgärda problem skiljer från meddelanden om tjänstens tillstånd eftersom de förra uppmanar dig att ha framförhållning för att undvika problem.

  • Planera för förändring: Dessa meddelanden informerar dig om ändringar i Office 365 som kan innebära att du måste vidta åtgärder för att undvika avbrott i tjänsten. Vi meddelar dig t.ex. om ändringar av systemkrav eller om funktioner som tas bort. Vi försöker meddela minst 30 dagar i förväg för alla ändringar som innebär att en administratör måste vidta åtgärder för att driften av tjänsten ska fortsätta som vanligt.

  • Håll dig informerad: Det är här vi berättar om nya eller uppdaterade funktioner som vi aktiverar för din organisation. Funktionerna annonseras vanligtvis först i översikten över Office. Meddelanden i kategorin Håll dig informerad kan också informera om planerat underhåll enlighet vårt servicenivåavtal. Planerat underhåll kan resultera i avbrott, då du eller användarna inte kan komma åt Office 365, en viss funktion eller en tjänst som e-post eller OneDrive för företag.

Meddelanderubrik

Meddelanderubriker är korta beskrivningar av kommande ändringar. De är ibland långa och Meddelandecenter kan då inte visa den fullständiga rubriken. Håll markören över meddelanderubriken så visas hela rubriken i en popup-ruta.

Publicerades

Datumet då meddelandet publicerades. Om vi gör en ändring i ett befintligt meddelande ändras även meddelandets publiceringsdatum.

Meddelande-ID

Microsoft håller reda på inläggen i Meddelandecenter med hjälp av meddelande-ID:n. Du kan hänvisa till det här ID:t om du vill ge feedback eller ringer supporten angående ett särskilt meddelande.

(Ingen etikett)

Om du klickar på X i den här kolumnen stängs meddelandet. Det tas även bort från vyn. Oroa dig inte, du kan få tillbaka det genom att visa stängda meddelanden. Klicka på Ikonen Uppdatera i vyn om du vill återställa meddelandet till vyn med aktiva meddelanden.

Mer information om vad du kan göra med meddelanden finns i Hantera meddelanden i Meddelandecenter.

Om administrationsarbetet har fördelats i organisationen, kan det hända att du inte vill eller behöver se inlägg om alla Office 365-tjänster. Varje administratör kan konfigurera inställningar anger vilka meddelanden som ska visas i Meddelandecenter. Du kan också välja att registrera dig för att få en veckovis sammanfattning av meddelanden via e-post, om du vill vara se till att inte missa ett viktigt inlägg.

Så här konfigurerar du dina inställningar för Meddelandecenter:

  1. Markera Redigera inställningar för Meddelandecenter högst upp i Meddelandecenter

  2. Se till att knappen är inställd på för varje tjänst du vill övervaka. Klicka på knappen om du vill ändra inställningen till Av för de tjänster som du vill filtrera bort från din vy i Meddelandecenter.

  3. Om ditt administratörskonto har aktiverats för First Release-programmet kan du välja att få en veckovis sammanfattning av inlägg i Meddelandecenter skickad till din e-postadress. Markera Skicka en veckovis sammanfattning av mina meddelanden via e-post och ange sedan de e-postadresser där du vill att sammanfattningen ska skickas. Du kan ange e-postadressen till en distributionslista om du vill att sammanfattningen ska skickas till flera personer.

  4. Spara ändringarna genom att klicka på Spara.

Redigera inställningar för Meddelandecenter

Mer information om hur du aktiverar maskinöversättning så att meddelandena visas på ditt språk finns i Aktivera översättningar för inlägg i Meddelandecenter.

Dina åsikter är viktiga för oss. Om du vill ge feedback om ett meddelande i Meddelandecenter, öppnar du meddelandet och klicka sedan på Gilla eller Ogilla längst ned i meddelandet och skickar oss dina funderingar! Den feedback som du skickar med den här metoden gäller specifikt för innehållet i meddelandet och ändringen som meddelandet informerar om.

Du kan skicka feedback om Meddelandecenter, eller en annan Office 365-funktion, med hjälp av knappen Feedback längst ned på varje sida i administrationscentret. Din feedback är visserligen kopplad till den sida du befinner dig på, men vi läser också allt och ser till att dina kommentarer hamnar hos rätt team.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×