Office
Logga in

Massimportera externa kontakter till Exchange Online

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln är avsedd för administratörer. Försöker du importera kontakter till din egen postlåda? Se Importera kontakter till Outlook

Har företaget många befintliga affärskontakter som du vill ta med i den delade adressboken (kallas även global adresslista) i Exchange Online ? Vill du lägga till externa kontakter som medlemmar i distributionsgrupper, precis som du kan med användare inom företaget? Om Ja, du kan använda Exchange Online PowerShell och en CSV-fil (kommaavgränsade värden)-fil till mängdrabatt Importera externa kontakter i Exchange Online. Det är en trestegsprocess:

Steg 1: Skapa en CSV-fil som innehåller information om de externa kontakterna

Steg 2: Skapa de externa kontakterna med PowerShell

Steg 3: Lägg till information i egenskaperna för de externa kontakterna

När du har slutfört de här stegen för att importera kontakter kan du utföra de här ytterligare uppgifterna:

Lägga till flera externa kontakter

Dölja externa kontakter från den delade adressboken

Steg 1: Skapa en CSV-fil som innehåller information om de externa kontakterna

Det första steget är att skapa en CSV-fil som innehåller information om de externa kontakter du vill importera till Exchange Online.

 1. Kopiera följande text till en textfil i Anteckningar och spara den på skrivbordet som en CSV-fil med hjälp av filnamnstillägget .csv, till exempel ExternalContacts.csv.

  Tips: Om ditt språk innehåller specialtecken (till exempel å, äoch ö i svenska) spara CSV-fil med UTF-8 eller andra Unicode-kodning när du sparar filen i anteckningar.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  Den första raden eller rubrikrad i CSV-filen innehåller egenskaper för kontakter som kan användas när du importerar dem till Exchange Online. De olika egenskapsnamnen är avgränsade med kommatecken. Varje rad under rubrikraden representerar egenskapsvärdena för att importera en enskild extern kontakt.

  Obs!: Den här texten innehåller exempeldata som du kan ta bort. Men ta inte bort eller ändra den första raden (rubrikraden). Den innehåller alla egenskaperna för de externa kontakterna.

 2. Öppna CSV-filen i Microsoft Excel, om du vill redigera den. Det är mycket enklare att använda Excel för att redigera CSV-filer.

 3. Skapa en rad för varje kontakt som du vill importera till Exchange Online. Fyll i så många celler som möjligt. Den här informationen visas i den delade adressboken för varje kontakt.

  Viktigt!:  Följande egenskaper (som är de fyra första objekten på rubrikraden) krävs för att skapa en extern kontakt och måste vara ifyllda i CSV-filen: ExternalEmailAddress, Name, FirstName, LastName. PowerShell-kommandot som du kör i Steg 2 använder värdena för de här egenskaperna för att skapa kontakterna.

Överst på sidan

Steg 2: Skapa de externa kontakterna med PowerShell

Nästa steg är att använda CSV-filen som du skapade i Steg 1 och PowerShell för att massimportera externa kontakter som visas i CSV-filen till Exchange Online.

 1. Anslut PowerShell till din Exchange Online-organisation. Stegvisa anvisningar finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell. Se till att använda användarnamnet och lösenordet för ditt globala administratörskonto för Office 365 när du ansluter till Exchange Online PowerShell.

 2. När du har anslutit PowerShell till Exchange Online går du till skrivbordsmappen där du sparade CSV-filen i Steg 1, till exempel C:\Användare\Administratör\skrivbord.

 3. Kör följande kommandon för att skapa de externa kontakterna:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Det kan ta en stund att skapa de nya kontakterna, beroende på hur många du importerar. När kommandot har körts klart visas en lista i PowerShell med de nya kontakter som skapats.

 4. Om du vill visa de nya externa kontakterna går du till Administrationscenter för Exchange (EAC) och klickar sedan på Mottagare > Kontakter.

  Tips: Anvisningar om hur du ansluter till EAC finns i Administrationscenter för Exchange i Exchange Online.

 5. Klicka på Uppdatera Ikonen Uppdatera för att uppdatera listan och visa de externa kontakter som har importerats, om det behövs.

  De importerade kontakterna visas i den delade adressboken i Outlook och Outlook på webben.

  Obs!: Du kan också visa kontakterna i Office 365administrationscentret genom att gå till Användare > Kontakter.

Överst på sidan

Steg 3: Lägga till information i egenskaperna för de externa kontakterna

När du har kört kommandot i Steg 2 skapas de externa kontakterna, men de innehåller inte någon kontakt- eller organisationsinformation, d.v.s. informationen från de flesta av cellerna i CSV-filen. Det beror på att när du skapar nya externa kontakter fylls bara de obligatoriska egenskaperna i. Oroa dig inte om du inte har all information i CSV-filen. Om den inte finns där kan den inte läggas till.

 1. Anslut PowerShell till din Exchange Online-organisation. Stegvisa anvisningar finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell.

 2. Gå till skrivbordsmappen där du sparade CSV-filen i Steg 1, till exempel C:\Användare\Administratör\skrivbord.

 3. Kör följande två kommandon för att lägga till de andra egenskaperna från CSV-filen till de externa kontakterna som du skapade i Steg 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Obs!: Parametern Manager kan vara problematiskt. Om cellen är tom i CSV-filen får du ett felmeddelande och ingen egenskapsinformation läggs till för kontakten. Om du inte behöver ange en chef kan du bara ta bort –Manager $_.Manager från det föregående PowerShell-kommandot.

  Det kan ta en stund att skapa de nya kontakterna, beroende på hur många du importerade i Steg 1.

 4. Så här verifierar du att egenskaperna har lagts till i kontakterna:

  1. Gå till Mottagare > Kontakter i EAC.

  2. Klicka på en kontakt och klicka sedan på Redigera Ikonen Redigera för att visa kontaktens egenskaper.

Det var allt. Nu kan användarna se kontakterna och den ytterligare informationen i adressboken i Outlook och Outlook på webben.

Överst på sidan

Lägga till flera externa kontakter

Du kan upprepa Steg 1 till Steg 3, om du vill lägga till nya externa kontakter i Exchange Online. Du eller användarna i företaget kan helt enkelt lägga till en ny rad i CSV-filen för den nya kontakten. Sedan kan du köra PowerShell-kommandona från Steg 2 och Steg 3 för att skapa och lägga till information i de nya kontakterna.

Obs!: När du kör kommandot för att skapa nya kontakter kanske du får ett felmeddelande om att de kontakter som skapades tidigare redan finns. Men alla nya kontakter som lagts till i CSV-filen skapas.

Dölja externa kontakter från den delade adressboken

Vissa företag kanske bara använder externa kontakter så att de kan läggas till som medlemmar i distributionsgrupper. I det här scenariot vill de kanske dölja externa kontakter i den delade adressboken. Så här gör du:

 1. Anslut PowerShell till din Exchange Online-organisation. Stegvisa anvisningar finns i Ansluta till Exchange Online PowerShell.

 2. Om du vill dölja en enstaka extern kontakt kör du följande kommando.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Om du till exempel vill dölja Pilar Pinilla från den delade adressboken kör du det här kommandot:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. Om du vill dölja alla externa kontakter från den delade adressboken kör du det här kommandot:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

När du har dolt dem visas inte de externa kontakterna i den delade adressboken, men du kan fortfarande lägga till dem som medlemmar i en distributionsgrupp.

Överst på sidan

Mer information finns i

E-post i Office 365 – hjälp för administratörer

Hantera Office 365 och Exchange Online med Windows PowerShell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×