Marknadsför ditt företag med marknadsföringskampanjer i Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För en verksamhet ökar, du behöver för att marknadsföra den, och, som en small business-ägare du vill se till att din marknadsföring är bra. Med hjälp av formulären marknadsföringskampanj i Business Contact Manager för Outlook kan spåra du för att skapa och marknadsföringskampanjer kund svaret. Du kan se hur många nya försäljning skapades av ett flygblad, till exempel eller djup av intresse som skapats av en marknadsföringskampanj för e-post. Slutligen kan du enkelt kontrollera de finansiella resultaten för din investering.

Du kan skapa en marknadsföringskampanj i stort sett var som helst i Business Contact Manager för Outlook. När du till exempel granskar någon av rapporterna kan du skapa en ny marknadsföringskampanj baserat på rapporten. Om du skapar en fil i Microsoft Office Publisher* eller Word* kan du också göra om den till en ny marknadsföringskampanj i det programmet.

I följande översikt får du en sammanfattning av hur du kan använda marknadsföringskampanjer i din verksamhet. Om du vill ha mer information kan du klicka på Hjälp i formulären eller se närliggande avsnitt.

Skapa en ny marknadsföringskampanj

 1. Klicka på MarknadsföringskampanjBusiness Contact Manager-menyn i Outlook och sedan på Nytt när du vill ange information om marknadsföringskampanjen i formuläret.

  Om du vill skapa en ny marknadsföringskampanj i Publisher* eller Word* gör du på något av följande sätt:

  • I Publisher 2007 klickar du på Skapa ny marknadsföringskampanj i verktygsfältet Business Contact Manager för Outlook.

  • I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Business Contact Manager och klicka sedan på Skapa marknadsföringskampanj

   Obs!: Om du har skapat en ny marknadsföringskampanj i en annan källa (till exempel Publisher* eller Word* eller från en rapport) öppnas ett formulär automatiskt.

 2. Om sidan Allmänt på formuläret marknadsföringskampanj inte visas som standard i menyfliksområdet på fliken kampanjen i gruppen VisaAllmänt.

 3. Vad är det här marknadsföringskampanj för?

  I det här avsnittet börjar du definiera marknadsföringskampanjen.

  • Skriv in ett namn för marknadsföringskampanjen. Den här informationen är obligatorisk, och används som standard som ämnesrubrik när du skickar e-post. Om du marknadsför de nya vårprodukterna kan du t.ex. skriva Våren är här.

  • Ange kampanjkod. Det här ger information som krävs och gör det enklare för dig att hitta specifika kampanjen i en lista än genom att söka efter Marketing Campaign titeln. Du kan till exempel skriva Spring07 för vår marknadsföringskampanj i stället för vår är här.

  • Markera den typ av marknadsföringskampanj du vill köra i listan Kampanjtyp. Olika alternativ blir tillgängliga i andra avsnitt i formuläret beroende på vilken typ du väljer.

   Obs!: Varje marknadsföringskampanj får bara ha en kampanjtyp.

  • Skriv in den summa pengar som du planerar att spendera i rutan Budgeterad kostnad.

  • Ange start- och slutdatum för marknadsföringskampanjen.

  • Skriv in eventuella kommentarer om marknadsföringskampanjen i rutan Kommentarer.

 4. Vem kan se det?

  Om du har markerat en marknadsföringskampanjtyp som är riktad till enstaka personer, till exempel ett e-postutskick eller direktreklam behöver du skapa en lista.

  • Skapa en lista     Välj om du vill lösa en marknadsföringskampanj för alla dina konton, affärskontakter eller leads, att använda en fördefinierad markering eller skapa en ny lista.

  • Totalt i listan     Se hur många personer som kommer att se din marknadsföringskampanj. Du kan ändra listan genom att klicka på Granska och filtrera.

   Tips: Klicka på fliken Avancerat filter i dialogrutan Filter om du vill ta bort poster för de kunder som inte vill kontaktas via telefon, e-post, fax eller post. Kommunikationspreferenser måste anges för konto- och affärskontaktsposter. Alternativen är Ring inte, Skicka inte e-post, Faxa inte och Skicka inte brev.

   Meddelanden: 

   • Om du har markerat en marknadsföringskampanjtyp som riktar sig till en lista som du inte kan redigera i Business Contact Manager för Outlook, till exempel ett seminarium eller en konferens markeras alternativet Övrigt automatiskt.

   • Alternativet Redan skapat är tillgängligt när en marknadsföringskampanj öppnas från en rapport.

 5. Hur kommer de få jobbet?

  I det här avsnittet väljer du distributionsmetod. Metoden beror på vilken typ av marknadsföringskampanj som är vald, men om du skapar direktreklam eller ett e-postmeddelande kan du använda kopplade dokument* och andra anpassningsalternativ i Outlook, Publisher* eller Word*.

  Obs!: Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager List Marketing Builder nu integrerat helt med Business Contact Manager för Outlook; Du kan använda den för att skapa och spåra riktade meddelanden till en mängd e-postlistor.

  *Dokumentkoppling kräver Publisher eller Word. Fristående version av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan användas med 2007 eller 2003 versioner av Publisher och Word.

 6. Vad kommer de?

  Såvida du inte specifikt har valt att skapa ett dokument i Outlook, Publisher* eller Word*, kan materialet för marknadsföringskampanjen skapas i valfritt program. Du behöver bara koppla formuläret till en befintlig fil.

 7. När du har fyllt i all information och du är redo att lansera marknadsföringskampanjen klickar du på Starta kampanj. Nu kan du börja spåra resultatet av marknadsföringskampanjen.

Fristående version av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan användas med 2007 eller 2003 versioner av Publisher och Word. Alternativet för att skapa en marknadsföringskampanj från Publisher 2003 eller Word 2003 är inte tillgängligt.

Spåra resultat av en marknadsföringskampanj

Medan din marknadsföringskampanj pågår kan du spåra resultaten från samma formulär genom att manuellt koppla resulterande leads, affärsmöjligheter, konton och affärskontakter till marknadsföringskampanjen. Resultaten sammanfattas i vyn Spåra i marknadsföringskampanjen.

Om du vill spåra de leads, affärsmöjligheter, konton och affärskontakter som har med en marknadsföringskampanj att göra kopplar du posterna till kampanjen på följande sätt.

Koppla ett konto, en affärskontakt eller en affärsmöjlighet till en marknadsföringskampanj

Tips: Ett Lead är en affärskontaktpost där kryssrutan leda är markerad.

 1. Klicka på Konton, Affärskontakter eller Affärsmöjligheter på menyn Business Contact Manager.

 2. Dubbelklicka på ett konto, en affärskontakt eller en affärsmöjlighet i listan för att öppna posten.

 3. Klicka på Initierat av i posten.

 4. Klicka på Marknadsföringskampanjer i dialogrutan Välj ett konto, en affärskontakt eller en marknadsföringskampanj under Mapp.

 5. Klicka på marknadsföringskampanjens namn i listan, klicka på Koppla till och sedan OK.

 6. Upprepa proceduren för varje konto, affärskontakt, lead eller affärsmöjlighet som resulterat ur marknadsföringskampanjen.

  Det totala antalet sammanställs på marknadsföringskampanjposten i vyn Spåra i avsnittet Kampanjresultat.

Granska resultaten av en marknadsföringskampanj

Det totala antalet leads, konton, affärsmöjligheter och affärskontakter sammanställs i avsnittet Kampanjresultat i vyn Spåra på marknadsföringskampanjposten.

 1. Klicka på MarknadsföringskampanjerBusiness Contact Manager-menyn i Outlook och markera sedan den kampanj du vill granska.

  Tips: Markera en vy som gör det enkelt för dig att hitta marknadsföringskampanjen under Aktuell vyVisa-menyn.

 2. Öppna formuläret för marknadsföringskampanjen. Klicka på Spåra på fliken Kampanj i gruppen Visa i menyfliksområdet.

  Vilken information som visas beror på vilken typ av marknadsföringskampanj som är vald, men du kan se det totala antalet nya konton, affärskontakter, leads och affärsmöjligheter som den här marknadsföringskampanjen resulterade i om du kopplar de individuella posterna till marknadsföringskampanjen. Om du vill ha mer information om varje totalsumma klickar du på Visa rapport.

  Mer information om att koppla enskilda poster till marknadsföringskampanjer så att resultaten spåras i den marknadsföringskampanj finns i länka ett konto, affärskontakt eller affärsmöjlighet post på en marknadsföringskampanj tidigare i det här avsnittet.

  Obs!: Om du har använt List Marketing Builder för att generera e-postmeddelanden kan spåra du också antalet studsar meddelanden, hur många gånger dina meddelanden har öppnats och hur många gånger som länkar i listan meddelanden har följt.

 3. Ange den faktiska kostnaden för marknadsföringskampanjen i rutan Faktisk kostnad.

Navigering i menyfliksområdet

Formuläret innehåller följande knappar i menyfliksområdet, som är en del av användargränssnittet Microsoft Office Fluent. Knapparna är specifika för Business Contact Manager för Outlook.

I gruppen

Klicka på

Om du vill

Visa

Allmänt

Ange och granska allmän information om marknadsföringskampanjen.

Visa

Spåra

Spåra, mäta och utvärdera resultatet av din marknadsföringskampanj.

Kampanj

Starta kampanj

Starta din färdiga marknadsföringskampanj.

Kampanj

Uppdatera data

Uppdatera spårningsdata för marknadsföringskampanjen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×