Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Med villkorsstyrd formatering blir det enkelt att markera vissa värden eller göra vissa celler lätta att identifiera. Detta ändrar utseendet på ett cellområde baserat på ett eller flera villkor. Du kan använda villkorsstyrd formatering för att markera celler som innehåller värden som uppfyller ett visst villkor. Du kan också formatera ett helt cellområde och variera det exakta formatet efter hur värdet i varje cell varierar.

Temperaturinformation med villkorsstyrd formatering som visar värdena för de högsta 10 % respektive de lägsta 10 %

Blad som innehåller villkorsstyrd formatering

Temperaturinformation med villkorsstyrd formatering som använder en trefärgsskala

Trefärgsskala med rött, grönt och blått

Gör något av följande:

Använda villkorsstyrd formatering

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det hela kalkylblad där du vill använda villkorsstyrd formatering.

 2. På fliken Start, under Format klickar du på Villkorsstyrd formatering.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Gör något av följande:

Om du vill markera

Gör du så här

Värden i specifika celler. Exempel är datum efter denna vecka, eller tal mellan 50 och 100, eller de lägsta 10 % av poängen.

Peka på Markera cellregler eller Regler för över/under och klicka sedan på lämpligt alternativ.

Relationen för värden i ett cellområde. Placerar ett färgband över cellen. Exempel är jämförelser mellan priser eller invånarantal i de största städerna.

Peka på Datastaplar och klicka sedan på önskad fyllning.

Relationen för värden i ett cellområde. Använder en färgskala där intensiteten hos cellens färg speglar värdets placering i förhållande till områdets högsta eller lägsta värde. Ett exempel är försäljning i olika regioner.

Peka på Färgskalor och klicka sedan på önskad skala.

Ett cellområde som innehåller tre till fem grupper med värden, där varje grupp har ett eget tröskelvärde. Exempelvis kanske du tilldelar en uppsättning med tre ikoner för att markera celler som representerar försäljning under 800 000 kr, under 600 000 kr och under 400 000 kr. Eller så kanske du skapar ett klassificeringssystem för bilar med fem klassificeringar och använder en uppsättning med fem ikoner.

Peka på Ikonuppsättningar och klicka sedan på en uppsättning.

Använda villkorsstyrd formatering i text

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det hela kalkylblad där du vill använda villkorsstyrd formatering.

 2. På fliken Start under Format klickar du på Villkorsstyrd formatering, pekar på Markera cellregler och klickar sedan på Text som innehåller.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Ange den text som du vill markera och klicka sedan på OK.

Skapa en anpassad regel för villkorsstyrd formatering

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det hela kalkylblad där du vill använda villkorsstyrd formatering.

 2. På fliken Start under Format klickar du på Villkorsstyrd formatering och sedan på Ny regel.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Markera ett format, t.ex. Trefärgsskala, markera önskade villkor och klicka sedan på OK.

Formatera endast unika celler eller dubblettceller

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det hela kalkylblad där du vill använda villkorsstyrd formatering.

 2. På fliken Start under Format klickar du på Villkorsstyrd formatering, pekar på Markera cellregler och klickar sedan på Dubblettvärden.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. På popup-menyn bredvid värden i det markerade området klickar du på unikt eller duplicerat.

Kopiera villkorsstyrd formatering till ytterligare celler

 1. Markera cellen som har den villkorsstyrda formatering du vill kopiera.

 2. Klicka på Format  Knappen Format i verktygsfältet Standard och markera sedan de celler dit den villkorsstyrda formateringen ska kopieras.

Sök efter celler som innehåller villkorsstyrd formatering

Om villkorsstyrd formatering endast används i en viss del av kalkylbladet, kan du snabbt leta reda på de celler som har formaterats så att du kan kopiera, ändra eller ta bort formateringen i de cellerna.

 1. Klicka på valfri cell.

  Om du endast vill söka efter celler med ett specifikt villkorsstyrt format, börjar du genom att klicka i en cell som innehåller det formatet.

 2. Klicka på Gå tillRedigera-menyn och sedan på Special.

 3. Klicka på Villkorsstyrda format.

  Om du endast vill söka efter celler med det specifika villkorsstyrda format som används i den cell som du markerade i steg 1, klickar du på Samma under Dataverifiering.

Ta bort villkorsstyrd formatering från en markering

 1. Markera de celler som innehåller den villkorsstyrda formatering som du vill ta bort.

 2. På fliken Startunder Format klickar du på Villkorsstyrd formatering, pekar på Radera regler och klickar sedan på önskat alternativ.

  Fliken Start, gruppen Format

  Tips: Om du vill ta bort alla villkorsstyrda format och alla andra cellformat för de markerade cellerna pekar du på RaderaRedigera-menyn och klickar sedan på Format.

Ändra en regel för villkorsstyrd formatering

Du kan anpassa standardreglerna för villkorsstyrd formatering så att de passar dina behov. Du kan ändra jämförelseoperatorer, tröskelvärden, färger och ikoner.

 1. Klicka i det område som innehåller den regel för villkorsstyrd formatering som du vill ändra.

 2. På fliken Startunder Format klickar du på Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Markera regeln och klicka sedan på Redigera regel.

 4. Gör de önskade ändringarna, klicka på OK och sedan på OK en gång till.

Ta bort en regel för villkorsstyrd formatering

Du kan ta bort villkorsstyrda format som du inte behöver längre.

 1. Klicka i det område som innehåller den regel för villkorsstyrd formatering som du vill ändra.

 2. På fliken Startunder Format klickar du på Villkorsstyrd formatering och sedan på Hantera regler.

  Fliken Start, gruppen Format

 3. Markera regeln och klicka sedan på Ta_bort_markerad_regel .

 4. Klicka på OK.

Se även

Använda datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar för att markera data

Använda skuggning eller markering på varannan rad

Skapa och tillämpa ett anpassat talformat

Använda dataverifiering i celler

Koder för talformat

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×