Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Med villkorsstyrd formatering är det enkelt att markera vissa värden och göra utvalda celler lätta att identifiera. Du ändrar helt enkelt utseendet på ett cellområde baserat på ett villkor. Du kan använda villkorsstyrd formatering för att markera celler där det finns värden som uppfyller ett visst villkor. Du kan även formatera ett helt cellområde och anpassa det exakta formatet till värdet i varje enskild cell.

Information om temperaturen med villkorsstyrd formatering som visar de högsta 10% och ned 10% värdena

Blad som innehåller villkorsstyrd formatering

Information om temperaturen med 3-färgskala villkorsstyrd formatering

Trefärgsskala med rött, grönt och blått

Använda villkorsstyrd formatering

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Knappen villkorsstyrd formatering

 3. Gör något av följande:

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Värden i särskilda celler. Några exempel: datum efter den här veckan, tal mellan 50 och 100 samt de nedre 10 procenten vid poäng.

  Peka på Regler för markering av celler eller Regler för över/under. Klicka på önskat alternativ.

  Förhållandet mellan värden i ett cellområde. Gör att ett färgat band visas längs cellen. Exempel: jämförelser av priser eller av befolkningen i de största städerna.

  Peka på Datastaplar och klicka på den fyllning du vill använda.

  Förhållandet mellan värden i ett cellområde. Här används en färgskala där intensiteten i cellfärgen visar huruvida värdet är högt eller lågt inom cellområdets skala. Ett exempel är försäljningen i olika regioner.

  Peka på Färgskalor och klicka sedan på den skala som ska användas.

  Ett cellområde som innehåller tre till fem värdegrupper, där varje grupp har en egen tröskel. Du kan till exempel tilldela en uppsättning med tre ikoner om du vill markera celler som indikerar försäljning under 676 000 kr, under 507 000 kr och under 340 000 kr. Eller så kan du tilldela ett klassificeringssystem med 5 betygssteg för bilar och då använda en uppsättning på fem ikoner.

  Peka på Ikonuppsättningar och klicka sedan på en uppsättning.

Fler alternativ

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Knappen villkorsstyrd formatering

 3. Peka på Regler för markering av celler och klicka sedan på Text som innehåller.

 4. Skriv den text som du vill markera och klicka sedan på OK.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Knappen villkorsstyrd formatering

 3. Klicka på Ny regel.

 4. Välj ett format (till exempel trefärgsskala), välj vilka villkor du vill använda och klicka sedan på OK.

 1. Markera det cellområde, den tabell eller det kalkylblad som du vill använda villkorsstyrd formatering på.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Knappen villkorsstyrd formatering

 3. Peka på Regler för markering av celler och klicka på Dubblettvärden.

 4. Klicka på unika eller duplicerade bredvid värden i det markerade området.

 1. Välj cellen med den villkorsstyrda formatering som du vill kopiera.

 2. Markera de celler där du vill kopiera villkorsstyrd formatering på fliken Start (eller Standard-verktygsfältet i Excel för Mac 2011) Format   Knappen Format .

Om du använder villkorsstyrd formatering på endast en del av bladet, kan du snabbt identifiera de celler som är formaterade och sedan kopiera, ändra eller ta bort formateringen i de cellerna.

 1. Klicka på en cell.

  Om du vill söka efter endast celler med en viss villkorsstyrd formatering, börjar du med att klicka på en cell där formatet ifråga används.

 2. Klicka på SökRedigera-menyn > Gå till, och klicka på Special.

 3. Klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Om du vill söka efter endast celler med viss villkorsstyrd formatering i den cell som du valde i steg 1 väljer du samma.

 1. Markera de celler som innehåller den villkorsstyrda formatering som du vill ta bort.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Knappen villkorsstyrd formatering

 3. Peka på Radera regler och klicka sedan på det alternativ som du vill använda.

  Tips: Om du vill ta bort all villkorsstyrd formatering och all annan cellformatering för markerade celler, går du till Redigera-menyn, pekar på Radera och klickar på Format.

Du kan anpassa standardreglerna för villkorsstyrd formatering som det passar dig. Du kan ändra jämförelseoperatorer, trösklar, färger och ikoner.

 1. Klicka i det område som innehåller den regel för villkorsstyrd formatering som du vill ändra.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Knappen villkorsstyrd formatering

 3. Klicka på Hantera regler.

 4. Markera regeln och klicka på Redigera regel.

 5. Gör önskade ändringar, klicka på OK och klicka sedan på OK igen.

Du kan ta bort villkorsstyrd formatering som du inte längre behöver.

 1. Klicka i det område som innehåller den regel för villkorsstyrd formatering som du vill ändra.

 2. Öppna fliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering.

  Knappen villkorsstyrd formatering

 3. Klicka på Hantera regler.

 4. Markera regeln och klicka sedan på Ta_bort_markerad_regel .

 5. Klicka på OK.

Se även

Använda datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar för att markera data

Använda dataverifiering för celler

Koder för talformat

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×