Markera inställningar för hur data ska visas och lagras i databasen

Du kan ange allmänna alternativ för alla framtida Access-databaser genom att välja önskade alternativ i kategorin Allmänt i dialogrutan Access-alternativ. Allmänna alternativ kan till exempel användas för att ange hur vissa användargränssnitt ska visas för användarna eller som vilket standardfilformat som ska användas, eller var databasmapparna finns på databasanvändarens dator.

Obs!: Inställningar som ändras från kategorin Allmänt kan gälla både för Microsoft Access 2010 och för andra Microsoft Office 2010-program som du har installerats.

dialogrutan Access-alternativ som visar kategorin Allmänt för globala inställningsalternativ

Vad vill du göra?

Ange visningsalternativ

Ange standardformat och standardplats för nya databasfiler

Anpassa ditt exemplar av Microsoft Office

Ange visningsalternativ

Klicka på Alternativ under Access och ändra sedan visningsalternativen.

 • När alternativet Aktivera dynamisk förhandsgranskning har markerats kan du förhandsgranska hur en funktion påverkar dokumentet medan du placerar muspekaren över de olika alternativen.

 • Låt Använd alltid ClearType vara markerat om du vill att text ska visas så att den är lätt att läsa. Om du avmarkerar det här alternativet måste du starta om Access 2010 för att den nya inställningen ska börja gälla.

  Obs!: ClearType-inställningen gäller även andra Office-program som du har installerat.

Du kan peka på ett kommando eller alternativ i menyfliksområdet om du vill se ett skärmtips om syftet med den knappen och alla tillgängliga kortkommandon för det alternativet. Om du vill dölja skärmtipsen markerar du ett skärmtipsschema som passar dina behov bland alternativen i Format för skärmtips:

 • När Visa funktionsbeskrivningar i skärmtips har valts visas en beskrivning av knappen eller alternativet i menyfliksområdet om du placerar muspekaren över det alternativet eller den knappen.

 • När Visa inte funktionsbeskrivningar i skärmtips har valts visas namnet på knappen eller alternativet, men ingen beskrivning.

 • När Visa inte skärmtips har valts visas varken namn eller beskrivning av knappen eller alternativet i menyfliksområdet om du placerar muspekaren över det alternativet eller den knappen.

 • Färgschema används för att välja antingen färgschemat blå, silver eller svart för dina Access-databaser.

Överst på sidan

Ange standardformat och standardplats för nya databasfiler

När du har angett följande alternativ används de standardalternativen i nya databaser som skapas. Välj en version av Access för nya databaser, en plats på hårddisken för nya databasmappar och en anpassad sorteringsordning.

 • Använd Standardfilformat om du vill ange eller ändra det filformat som används i Access när du skapar en ny databas. Om din databas ska delas av flera användare ska du ta hänsyn till vilken version av Access som de andra användarna har installerat på sina datorer så att de kan använda alla funktioner i databasen.

  Obs!: Du måste stänga aktuella databasen och öppna den på nytt för att det angivna alternativet ska börja gälla.

 • Du kan ange eller ändra standardmappen för lagring av nya databaser och filer genom att ange mappnamnet i textrutan Databaskatalog eller genom att klicka på Bläddra för att leta upp mappen.

 • Markera Sorteringsordning för ny databas om du vill ändra den alfabetiska standardsorteringsordningen. Standardalternativet är Allmänt. Om du vill återställa sorteringsordningen för en befintlig databas markerar du det språk som du vill använda och kör sedan en komprimeringsåtgärd för databasen. Du måste stänga aktuella databasen och öppna den på nytt för att det angivna alternativet ska börja gälla.

Överst på sidan

Anpassa ditt exemplar av Microsoft Office

 • Ange ditt namn eller namnet på en annan användare i textrutan Användarnamn.

 • Ange dina initialer eller initialerna för en annan användare i textrutan Initialer.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×