Markera i Power View

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Att markera är ett sätt att undersöka en delmängd av mina data samtidigt som jag kan visa hela datauppsättningen. Markerade data framhävs och omarkerade data nedtonas. Genom att markera en datapunkt visas dess anslutning (eller brist på anslutning) med dina resterande data.

Tack vare metadata i den underliggande Datamodell använder Power View relationerna mellan de olika tabellerna och fälten i modellen för att få objekt i ett blad att markera varandra.

Markeringen sparas inte med rapporten. Om du sparar arbetsboken och öppnar den på nytt finns alltså tidigare markering inte kvar.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Markera eller filtrera

Markeringen filtreras inte; Det markerar det som redan visas. Filtrering, å andra sidan, tar bort data. Men markeringar är nära integrerat med filtrering – och är ofta resultatet av kors filtrering. Beroende på vilken visualisering som är källan (som gör att du har markerat eller filtrerat) och vilken visualisering som ska användas som mål (markeras eller filtreras), kommer mål visualiseringen att antingen filtreras eller markeras. Om det är markerat kallas detta ibland för 1. dubbel markering.

Filtrera i Power View

Lägga till markering

Välj en eller flera staplar eller sektorer i ett diagram på ett Power View-blad som har andra diagram eller kartor.

Om du vill markera flera värden håller du ned Ctrl och klickar på värdena. Om du vill avmarkera värdena klickar du inuti källvisualiseringen men inte på ett värde.

Om du till exempel väljer en stapel i ett diagram (korsfilter) markeras andra kopplade diagram och kartor på samma blad.

  • Om du väljer flera värden i det liggande stapeldiagrammet på samma blad markeras stapeldiagrammet, cirkeldiagrammet och kartan.

  • I de fall markeringen inte tillämpas på alla staplar eller sektorer i ett diagram visas de tidigare värdena nedtonade så att du får en helhetsbild, och inte bara ser de värden som påverkats av markeringen.

  • Jämna staplar utan markering fortsätter visas. På så sätt kan du se de fall där det markerade objektet från källvisualiseringen inte representeras i målet.

    Markera i Power View

Markera diagram med aggregeringar som baseras på medelvärden

När du har en visualisering med medelvärden är den markerade markeringen högre än medelvärdet. Det här stapeldiagrammet tittar på det genomsnittliga mark området för deltagande land/regioner per år. Land området i USA är större än genomsnittet, så när du klickar på USA blir det markerade fältet smalare, så du kan fortfarande se det nedtonade total-fältet.

Markera medelvärden i Power View

Mer information finns i

Filtrera och markera i Power View

Power View: Utforska, visualisera och presentera dina data

Videoklipp om Power View och Power Pivot

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×