Markera hur aktiviteter är knutna till andra aktiviteter

När projekten blir mer komplicerade kan stapeldelen av Gantt-schemat börja se rörig ut med flerfärgade staplar och sambandspilar kors och tvärs. För att reda ut röran rent visuellt kan du välja att visa en aktivitetssökväg som visar hur aktiviteter är knutna till varandra.

 1. Klicka på fliken Format i Gantt-schemat.

 2. Klicka på Aktivitetssökväg och välj sedan den relaterade aktivitet som du vill markera.

  • Föregående aktiviteter Aktiviteter som är länkade till och föregår den valda aktiviteten.

  • Driver föregående Aktiviteter som föregår och påverkar den valda aktiviteten direkt. När den drivande föregående aktiviteten flyttas, flyttas även den valda aktiviteten.

  • Efterföljande aktiviteter Uppgifter som är länkade till och följer den valda aktiviteten.

  • Driver efterföljande Aktiviteter som följer på och påverkas direkt av den valda aktiviteten. När den valda aktiviteten flyttas, flyttas även den drivna efterföljande aktiviteten.
   Bilden visar att både föregående och efterföljande aktiviteter är markerade i Gantt-schemat.
   Bild av en markerad aktivitet med aktivitetssökvägar

 3. Om du vill ta bort markeringen av linjen klickar du på Ta bort markering.

Tips för projekthantering    Aktivitetssökvägarna och de kritisk linje visar hur aktiviteterna påverkar varandra eller projektets slutdatum. Du kan visa en kritisk linje tillsammans med en vald aktivitetssökväg om du vill få en bättre inblick i hur aktiviteterna påverkar schemat i stort.

Här nedanför kan du se några före- och efterbilder. De visar tydligt hur aktivitetssökvägarna hjälper dig att förstå hur aktiviteterna påverkar varandra och projektets slutdatum.

Före

Ett schema utan aktivitetssökvägar.

Bild av ett schema utan aktivitetssökvägar

Efter

En vald aktivitet med föregående och efterföljande aktiviteter. När du väljer en aktivitet markeras sökvägen för aktiviteten, så att du direkt kan se vilka aktiviteter som är relaterade.

Bild på aktivitetens linje

Överst på sidan

Gäller för: Project Professional 2013, Project 2013 StandardHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk