Markera ett meddelande som läst eller oläst

Markera ett meddelande som läst eller oläst

Namn på olästa meddelanden i Inkorgen inbox visas med fet stil. Om du klickar på ett meddelande och sedan klickar på något annat visas inte namnet med fet stil längre. Det indikerar att meddelandet har lästs.

Det kan dock hända att du vill göra namnet fetstilt igen så att du enkelt hittar meddelandet vid ett senare tillfälle. Det går även att markera meddelanden som lästa utan att öppna dem.

 • Högerklicka på meddelandet och klicka sedan på Markera som läst eller Markera som oläst. Du kan även trycka på Ctrl+Q för att markera det som läst och Ctrl+U för att markera det som oläst.

  Tips:  Om du vill markera flera meddelanden samtidigt som lästa eller olästa klickar du på det första meddelandet, håller ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på resterande meddelanden, och väljer sedan önskat alternativ.

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa eller olästa

Du kan snabbt markera alla meddelanden i en mapp som lästa eller olästa.

 1. Gå till mappfönster och klicka på mappen.

  Obs!:  Det går inte att markera flera mappar.

 2. Klicka på valfritt e-postmeddelande i meddelandelistan och markera sedan allt i mappen genom att trycka på Ctrl+A.

 3. Klicka på Start > Oläst/läst.

  Klicka på Oläst/läst på fliken Start.

Automatisk markering av meddelanden som lästa

Du kan även ange att meddelanden endast ska markeras som lästa när du har öppnat dem i läsfönstret.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Klicka på Läsfönster under Outlook-fönster.

 3. Markera kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret.

Ändra hur snabbt meddelanden ska markeras som lästa

Om du vill kan du ange att det ska ta längre tid innan meddelanden markeras som lästa. Till exempel kan du ange att det ska ta 30 sekunder innan ett meddelande som du klickar på ska markeras som läst i Outlook.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

  Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Klicka på Läsfönster under Outlook-fönster.

 3. Markera kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret.

 4. I rutan Vänta n sekunder innan Outlook-objektet markeras som läst skriver du antalet sekunder som du vill att det ska ta innan ett meddelande som du klickar på i läsfönstret markeras som läst.

Markera meddelanden som lästa eller olästa

 1. Markera ett eller flera meddelanden som du vill markera som läst eller oläst.

  Hur markerar jag fler än ett meddelande?

  • Om du vill markera flera intilliggande objekt klickar du på det första objektet, håller ned SKIFT och klickar sedan på det sista objektet.

  • Om du vill markera flera objekt som inte ligger intill varandra klickar du på det första objektet, håller ned CTRL och klickar sedan på övriga objekt.

 2. Klicka på fliken Start och sedan på Oläst/läst i gruppen Taggar.

  Kommandot Olästa/lästa i menyfliksområdet

  Om du markerar ett meddelande som oläst när du har svarat på eller vidarebefordrat det så visas meddelandesymbolen fortfarande som ett öppet kuvert. Det betraktas dock som oläst när det gäller sortering, gruppering och filtrering.

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa eller olästa

Du kan snabbt markera alla meddelanden i en mapp som lästa eller olästa. Du kan inte markera flera mappar.

Markera som läst

 1. Klicka på mappen i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Markera alla som lästa i gruppen Rensa på fliken Mapp.

Kommandot Markera alla som lästa i menyfliksområdet

Markera som oläst

 1. Klicka på mappen i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på ett meddelande i meddelandelistan och tryck på CTRL + A.

 3. Klicka på fliken Start och sedan på Oläst/läst i gruppen Taggar.

Kommandot Olästa/lästa i menyfliksområdet

Automatisk markering av meddelanden som lästa i läsfönstret

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Avancerat och sedan på Läsfönstret under Outlook-fönster.

 4. Markera kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret och skriv ett tal i rutan Vänta n sekunder innan Outlook-objektet markeras som läst.

Markera meddelanden som lästa eller olästa manuellt

 1. Markera de meddelanden du vill ändra.

 2. Hur gör jag?

  • Om du vill markera intilliggande objekt klickar du på det första objektet, håller ned SKIFT och klickar på det sista objektet.

  • Om du vill markera flera objekt som inte ligger intill varandra klickar du på det första objektet, håller ned CTRL och klickar på övriga objekt.

  • Om du vill markera alla objekt klickar du på Markera alla på menyn Redigera.

   Obs!: Om du ändrar vy för objekten kan det bli enklare att markera specifika objekt. Om du till exempel vill markera alla meddelanden som har samma ämne i mappen som innehåller meddelanden klickar du på Visa, pekar på Ordna efter och klickar sedan på Konversation. Markera de meddelanden du vill ändra i vyn.

  Gör något av följande på menyn Redigera:

  • Om du vill markera ett meddelande som läst klickar du på Markera som läst.

  • Om du vill markera ett meddelande som oläst klickar du på Markera som oläst.

  • Om du vill markera alla meddelanden i en mapp som lästa klickar du på Markera alla som lästa.

Obs!:  Om du markerar ett meddelande du svara på eller vidarebefordrat som oläst fortsätter meddelandesymbolen att visas som ett öppet kuvert. Det betraktas dock fortfarande som oläst när det gäller sortering, gruppering och filtrering.

Automatisk markering av meddelanden som lästa i läsfönstret

 1. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg och klicka sedan på fliken Övrigt.

 2. Klicka på Läsfönstret.

 3. Markera kryssrutan Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret och skriv ett tal i rutan Vänta n sekunder innan Outlook-objektet markeras som läst.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×