Markera en figur eller andra objekt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Markera objekt, figurer, bilder eller textrutor för att ändra eller flytta dem. Storlekshandtag visar att en figur eller objekt har markerats.

Markera objekt genom att klicka på den. Om du inte kan markera objektet klickar du på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och gör något av följande:

Markera i gruppen Redigering

 • Om du vill markera all text i dokumentet klickar du på Markera alla.

 • Om du vill markera objekt som är dolda, som är staplade eller som ligger bakom text klickar du på Markera objekt. Du markerar ett objekt genom att klicka när pekaren blir en markeringspil Vit pekare med korspil när du för den över ett objekt. Om du vill markera flera objekt samtidigt håller du ned Ctrl när du klickar på objekten.

 • Om du vill markera text med liknande formatering klickar du på Markera all text med liknande formatering.

 • Om du vill öppna åtgärds fönstret där du kan välja, markera flera, Visa, dölja eller ändra ordning på objekt klickar du på markerings fönsteroch klickar sedan på de alternativ du vill använda. (Det här alternativet är inte tillgängligt i Word 2007.)

Obs!: I Word 2007 fungerar inte kommandot markering på infogade bilder. Vi föreslår att du infogar bilderna på en arbets yta. När du infogar figurer och bilder på en arbets yta kan du markera dem genom att dra en ruta över objekten. Mer information finns i lägga till en ritning i ett dokument.

Markera objekt genom att klicka på den. Om objektet inte markeras klickar du på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Startoch gör något av följande:

Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start

 • Om du vill markera objekt som är dolda, staplade eller som ligger bakom text klickar du på Markera objekt och drar en ruta över objekten.

 • Om du vill öppna åtgärds fönstret där du kan välja, markera flera, Visa, dölja eller ändra ordning på objekt klickar du på markerings fönsteroch klickar sedan på de alternativ du vill använda.

Markera objekt genom att klicka på den. Om du inte kan markera objektet klickar du på Markera i gruppen Redigering på fliken Start och gör något av följande:

Markera i gruppen Redigering

 • Om du vill markera alla objekt och platshållare på bilden klickar du på Markera alla.

 • Om du vill markera objekt som är dolda, staplade eller som ligger bakom text klickar du på Markera objekt och drar en ruta över objekten.

 • Om du vill öppna markerings fönstret där du kan markera, Visa, dölja eller ändra ordning på objekt klickar du på markerings fönsteroch klickar sedan på de alternativ du vill använda.

Tips för att markera figurer och objekt

Om du vill

Gör följande

Markera flera objekt.

Håll ned Skift eller CTRL medan du klickar på objekten.

Markera ett objekt som ligger under andra objekt och lyft det högre i stapeln med objekt.

Markera det översta objektet och tryck på TABB.

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

Markera det översta objektet och tryck sedan på SKIFT + TABB.

Markera objekt som ingår i en grupp.

Markera gruppen och gör något av följande:

 • Om du vill markera ett objekt klickar du på det.

 • Om du vill markera flera former i en grupp håller du ned Skift eller CTRL medan du klickar på formerna.

Ta bort ett objekt i taget från markeringen.

Håll ned Skift eller CTRL medan du klickar på varje objekt.

Se även

Gruppera och avgruppera former, bilder och andra objekt

Markera objekt, figurer, bilder eller textrutor för att ändra eller flytta dem. Storlekshandtag visar att en figur eller objekt har markerats.

Använda markeringsfönstret

Om det inte räcker med att klicka för att markera, eller om du har många objekt för att hålla reda på, kan du prova markerings fönstret enligt beskrivningen nedan.

(Den här funktionen är tillgänglig i nyare versioner av Office för Mac. Den är inte tillgänglig i Office för Mac 2011. I Office för Mac 2011 kan du också prova dynamisk omordning. Mer information finns i hantera objekt och lager .

 1. Markera ett av objekten du vill hantera.

 2. Välj ... Fliken format som visas i menyfliksområdet när du markerar objektet och väljer sedan markerings fönster (eller ordna > markering).

  Visar fliken Figurformat i PowerPoint 2016 för Mac

 3. Markerings fönstret öppnas med alla objekt i listan och du kan göra något av följande:

  • Dra ett objekt uppåt eller nedåt i listan för att ändra ordningen.    I exemplet nedan från PowerPoint flyttar den böjda kopplingen till överkanten av listan också framåt framför de två oval formerna (och allt annat på bilden).

   Visar kopplingen bakom två cirklar Visar kopplingen längst ned i listan i markeringsfönstret

   Kopplingen är längst ned i listan och är bakom de två ovala figurerna.

   Visar två cirklar med en böjd koppling Visar markeringsfönstret i PowerPoint 2016 för Mac

   När kopplingen flyttas högst upp i listan visas den framför de två oval formerna.

  • Välj för att visa eller dölja objekt i markerings fönstret.    Om du vill dölja ett objekt klickar du på ögon ikonen i markerings fönstret som visar att objektet visar Ikonen Visa i markeringsfönstret . Ikonen ändras till en enkel ikon som indikerar att objektet är dolt Visar ikonen som indikerar att ett objekt är dolt från vyn. Om du vill visa objektet igen klickar du helt enkelt på den dolda ikonen Visar ikonen som indikerar att ett objekt är dolt så visas objektet igen.

   Visar dölja-funktionen i markeringsfönstret i Office 2016 för Mac

   Kopplingen i exemplet ovan är dold och visas inte på bilden.

  • Gruppera eller dela upp grupper med objekt i markerings fönstret.    Om du väljer flera objekt med kommando + klicka kan du gruppera dem eller dela upp dem genom att välja gruppera objekt i menyfliksområdet på fliken format .

   Visar ikonen Grupp i PowerPoint 2016 för Mac

Se även

Hantera objekt och lager med dynamisk omordning i PowerPoint för Mac

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×