Markera data för ett diagram i Excel för Mac

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Skapa ett diagram, det första steget är att markera data – över en uppsättning celler. Ibland kanske du inte vill visa alla dina data. Du kan välja vilka så att du kan välja specifika kolumner, rader eller celler att inkludera.

När du har markerat dina data går du till fliken Infoga och väljer Rekommenderade diagram.

Tips: Ibland är inte informationen i Excel ordnad på ett sätt som låter dig skapa den typ av diagram som du vill använda. Lär dig att ordna data för specifika typer av diagram.

Om du vill markera

Gör så här

Flera angränsande kolumner

Placera markören i kolumnrubriken för den första kolumnen och klicka och håll ned musknappen samtidigt som du drar för att markera angränsande kolumner.

Flera angränsande rader

Placera markören i radrubriken för den första raden och klicka och håll ned musknappen samtidigt som du drar för att markera angränsande rader.

Delar av rader eller kolumner

Placera markören i cellen längst upp till vänster och klicka och håll ned musknappen medan du drar till cellen längst ned till höger.

Allt innehåll i en tabell

Placera markören var som helst i tabellen.

Allt innehåll i ett namngivet område

Placera markören var som helst i det namngivna området.

Du kan välja specifika rader, kolumner eller celler att inkludera – om dina data inte har formaterats som en tabell.

Tips: 

  • Om dina data är formaterade som en tabell och du vill välja icke intilliggande information för ett diagram, måste du först konvertera tabellen till ett normalt område. Placera markören i tabellen och på fliken tabell och välj Konvertera till område.


  • Välj Konvertera till intervall på fliken Tabell

Om du vill markera

Gör så här

Data i diskontinuerliga rader eller kolumner

Placera markören på den första raden eller kolumnen. Tryck på KOMMANDO och markera de andra raderna och kolumnerna du vill ha.

Du kan även göra det här genom att dölja rader eller kolumner i ett kalkylblad. När du tar fram raderna eller kolumnerna igen visas de automatiskt i diagrammet.

Data i celler som inte ligger intill varandra

Placera markören i den första cellen. Tryck på KOMMANDO och markera de andra cellerna du vill ha.

Skapa en sammanfattning kalkylblad om du vill hämta data från flera kalkylblad tillsammans och skapa diagrammet från arbetsboken Sammanfattning. Kopiera data från varje källkalkylbladet för att skapa arbetsboken Sammanfattning, och sedan på Klistra in-menyn väljer du Klistra in länk. Med Klistra in länk när informationen uppdateras i kalkylbladen källa uppdateras sammanfattning kalkylbladet och diagrammet också.

Till exempel om du har ett kalkylblad för varje månad kan du göra en 13 kalkylblad för hela året, som innehåller data från alla de månatliga kalkylblad som du vill använda i diagrammet.

Ett annat sätt att skapa ett diagram är att välja den typ av diagram som du vill använda och sedan ange de data som ska tas med. Du kan även ändra dataområdet efter att du har skapat diagrammet.

Obs!: Du måste markera data som är sammanhängande och angränsande.

Gör så här:

  1. Gå till fliken Infoga och välj den diagramtyp du vill använda.

  2. Gå till fliken Diagramdesign och klicka på Välj data.

    Klicka på Markera data på fliken Diagramdesign

  3. Klicka i rutan Diagramdataområde och markera sedan data i kalkylbladet.

    Markera dataintervallet för ett diagram

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×