Markera celler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Till skillnad från andra Microsoft Office-program, t.ex. Word, innehåller Excel ingen knapp som du kan använda för att markera alla eller enskilda delar av data i en cell.

Du kan emellertid imitera markeringar i en cell i ett kalkylblad genom att fylla cellerna med en markeringsfärg. Ett snabbt sätt att imitera en markering är att skapa en anpassad cellformatmall som du kan använda för att fylla celler med en markeringsfärg. När du sedan använder det cellformatet i markeringsceller kan du snabbt kopiera markeringsfärgen till andra celler med hjälp av Hämta format.

Om du vill göra vissa data i en cell mer synliga kan du visa dem med en annan teckenfärg eller ett annat format.

Vad vill du göra?

Skapa en cellformatmall för att markera celler

Använda Hämta format för att använda en markering i andra celler

Visa specifika data med en annan teckenfärg eller ett annat format

Skapa en cellformatmall för att markera celler

 1. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start .

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Om knappen Cellformat inte visas klickar du på Mer-knappen Bild av knapp bredvid rutan för cellformat i gruppen Format.

 2. Klicka på Nytt cellformat.

 3. Skriv ett namn på den nya formatmallen i rutan Namn.

  Tips: Skriv exempelvis Markering.

 4. Klicka på Formatera.

 5. Markera den färg du vill använda för markeringen på fliken Fyllning i dialogrutan Formatera celler och klicka sedan på OK.

 6. Stäng dialogrutan Format genom att klicka på OK.

  Det nya formatet läggs till under Anpassat i rutan för cellformat.

 7. Markera celler eller områden med celler som du vill markera i kalkylbladet.

  Markera en cell eller ett cellområde

  Om du vill markera

  Gör du så här

  En enstaka cell

  Klicka på cellen eller flytta till cellen med hjälp av piltangenterna.

  Ett cellområde

  Klicka i den första cellen i området och dra sedan till den sista cellen. Du kan också hålla ned SKIFT medan du trycker på piltangenterna om du vill utvidga markeringen.

  Du kan dessutom markera den första cellen i området och sedan trycka på F8 och utvidga markeringen med hjälp av piltangenterna. När du är klar med markeringen trycker du på F8 igen.

  Ett stort cellområde

  Klicka i den första cellen och håll sedan ned SKIFT och klicka i den sista cellen i intervallet. Du visar den sista cellen genom att rulla dit.

  Alla celler i ett kalkylblad

  Klicka på knappen Markera allt.

  Knappen Markera allt

  Om du vill markera hela kalkylbladet kan du också trycka på CTRL+A.

  Obs!: Om kalkylbladet innehåller data markeras det aktuella området om du trycker på CTRL+A. Tryck på CTRL+A en gång till om du vill markera hela kalkylbladet.

  Diskontinuerliga celler eller cellområden

  Markera den första cellen eller cellområdet och håll sedan ned CTRL medan du markerar de andra cellerna eller områdena.

  Du kan också markera den första cellen eller cellområdet och sedan trycka på SKIFT+F8 för att lägga till diskontinuerliga celler eller cellområden i markeringen. När du är klar med markeringen trycker du på SKIFT+F8 igen.

  Obs!: Du kan inte avbryta markeringen av en cell eller ett cellområde i en diskontinuerlig markering utan att avbryta hela markeringen.

  En hel rad eller kolumn

  Klicka på rad- eller kolumnrubriken.

  Kalkylblad där rad- och kolumnrubriker viss

  1. Radrubrik

  2. Kolumnrubrik

  Du kan också markera cellerna i en rad eller kolumn genom att markera den första cellen och sedan trycka på CTRL+SKIFT+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader och UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Obs!: I raden eller kolumnen som innehåller data markerar CTRL+SKIFT+PILTANGENT raden eller kolumnen fram till den sista cellen som används. Om du trycker på CTRL+SKIFT+PILTANGENT en andra gång markeras hela raden eller kolumnen.

  Intilliggande rader eller kolumner

  Dra över rad- eller kolumnrubrikerna. Du kan också markera den första raden eller kolumnen och sedan hålla ned SKIFT och markera den sista raden eller kolumnen.

  Diskontinuerliga rader eller kolumner

  Klicka på radrubriken i den första raden eller kolumnen i markeringen. Håll sedan ned CTRL medan du klickar på rad- eller kolumnrubrikerna i de övriga raderna eller kolumnerna som du vill lägga till i markeringen.

  Den första eller sista cellen i en rad eller kolumn

  Markera en cell i raden eller kolumnen och tryck sedan på CTRL+PILTANGENT (HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för rader, UPPIL eller NEDPIL för kolumner).

  Den första eller sista cellen i ett kalkylblad eller i en Microsoft Office Excel-tabell

  Tryck på CTRL+HOME för att välja den första cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista.

  Tryck CTRL+END för att välja den sista cellen i ett kalkylblad eller i en Excel-lista som innehåller data eller formatering.

  Celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet)

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+END om du vill utöka markeringen av celler till den sista cellen som används i kalkylbladet (nedre högra hörnet).

  Celler till början av kalkylbladet

  Markera den första cellen och tryck sedan på CTRL+SKIFT+HOME om du vill utöka markeringen av celler till början av kalkylbladet.

  Fler eller färre celler än den aktiva markeringen

  Håll ned SKIFT medan du klickar i den sista cellen som du vill ha med i den nya markeringen. Det rektangulära området mellan den aktiv cell och cellen som du klickar i blir den nya markeringen.

  Tips: Du avbryter markeringen av cellerna genom att klicka på en valfri cell i kalkylbladet.

 8. Klicka på Cellformat i gruppen Format på fliken Start .

  Tips: Om knappen Cellformat inte visas klickar du på Mer-knappen Bild av knapp bredvid rutan för cellformat i gruppen Format.

 9. Klicka på en ny cellformatmall under Anpassat.

  Tips: Anpassade cellformatmallar visas överst i listan över cellformatmallar. Om rutan för cellformat visas i gruppen Format och den nya cellformatmallen är en av de sex första cellformatmallarna i listan, kan du klicka direkt på cellformatmallen i gruppen Format.

Överst på sidan

Använda Hämta format för att använda en markering i andra celler

 1. Markera en cell som har formaterats med den markering du vill använda.

 2. Dubbelklicka på Hämta format Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start och dra sedan muspekaren över så många celler eller cellområden som du vill markera.

 3. När du är klar klickar du på Hämta format igen eller så trycker du på ESC för att inaktivera funktionen.

Överst på sidan

Visa specifika data med en annan teckenfärg eller ett annat format

 1. Markera de data du vill visa med en annan färg eller ett annat format i en cell.

  Så här markerar du data i en cell

  Markera innehållet i en cell

  Gör du så här

  I cellen

  Dubbelklicka på cellen och dra sedan över innehållet i den cell som du vill markera.

  I formelfältet Bild av knapp

  Klicka på cellen och dra sedan över innehållet i den cell som du vill markera i formelfältet.

  Med tangentbordet

  Tryck på F2 för att redigera cellen, använd piltangenterna för att gå till insättningspunkten och tryck sedan på Skift+piltangent för att markera innehållet.

 2. Gör något av följande i gruppen Tecken på fliken Start:

  • Om du vill ändra på textfärgen klickar du på pilen bredvid Teckenfärg Bild av knapp och klickar sedan på den färg du vill använda under Temafärger eller Standardfärger.

  • Om du vill använda den senast använda teckenfärgen klickar du på Teckenfärg Bild av knapp .

  • Om du vill använda en annan färg än de temafärger och standardfärger som visas klickar du på Fler färger och anger den färg som du vill använda på fliken Standard eller fliken Valfri i dialogrutan Färger.

  • Om du vill ändra formatet klickar du på Fet Bild av knapp , Kursiv Bild av knapp eller Understruken Bild av knapp .

   Tangentbordsgenväg du kan också trycka på CTRL + F, CTRL + jag eller CTRL + U.

 3. Bild av menyfliksområdet i Excel

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×