Makroinstruktionen UppdateraSkärm

Använd instruktionen UppdateraSkärm när du vill ange om eko ska aktiveras. Du kan till exempel använda den här instruktionen när du vill dölja eller visa resultatet av ett makro medan det körs.

Obs!: Åtgärden är inte tillåten om databasen inte är betrodd. Mer information om att aktivera makron finns under Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen UppdateraSkärm har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Skärmuppdatering

Klicka på Ja (aktivera skärmuppdatering) eller Nej (stänga av skärmuppdatering) i rutan Skärmuppdatering under Instruktionsargument i makroverktyget. Standardvärdet är Ja.

Statusfältstext

Den text som ska visas i statusfält när skärmuppdateringen stängs av. När skärmuppdateringen stängs av kan statusfältet till exempel visa "Makrot körs".

Kommentarer

När Microsoft Office Access 2007 kör ett makro uppdateras skärmen ofta med information som inte behövs för själva makrot. När du anger argumentet Skärmuppdatering till Nej, körs makrot utan att skärmen uppdateras. När makrot är klart aktiveras skärmuppdateringen automatiskt och fönstret uppdatera. Inställningen Nej för argumentet Skärmuppdatering påverkar inte makrots funktionalitet eller dess resultat.

Instruktionen UppdateraSkärm förhindrar visningen av modal dialogrutor (till exempel felmeddelanden) eller popup-formulär (till exempel egenskapssida). Du kan använda dialogrutor och popup-formulär när du samlar in eller visar information, även om skärmuppdateringen är avstängd. Om du vill förhindra visning av alla meddelanden eller dialogrutor utom felmeddelanderutor och dialogrutor som kräver att användaren anger information, använder du instruktionen VisaVarningar.

Du kan köra instruktionen UppdateraSkärm flera gånger i ett makro. På det sättet kan du ändra statusfältstexten medan makrot körs.

Om du stänger av skärmuppdateringen kan du använda instruktionen Timglas om du vill ändra muspekaren till en timglasikon (eller den ikon du har valt för "Upptagen") som anger att makrot körs.

När du vill köra instruktionen UppdateraSkärm i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden Echo för objektet DoCmd.

Exempel

Ange värdet på en kontroll med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar formuläret Lägg till produkter från en knapp i formuläret Leverantörer. Det visar hur instruktionerna UppdateraSkärm, Stäng, ÖppnaFormulär, SättVärde och GåTillKontroll används. Instruktionen SättVärde anger kontrollen Leverantörsnr i formuläret Produkter till den aktuella leverantören i formuläret Leverantörer. Instruktionen GåTillKontroll flyttar sedan fokus till fältet Kategorinr, där du kan börja registrera data för den nya produkten. Det här makrot ska kopplas till knappen Lägg till produkter i formuläret Leverantörer.

Instruktion

Argument: Inställning

Notering

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdatering medan makrot körs.

Stäng

Objekttyp: Formulär

Objektnamn: Produktförteckning

Spara: Nej

Stäng formuläret Produktförteckning.

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Produkter

Visa: Formulär

Dataläge: Lägg till

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret Produkter.

SättVärde

Objekt: [Formulär]![Produkter]![Leverantörsnr]

Uttryck: Leverantörsnr

Ange kontrollen Leverantörsnr till den aktuella leverantören i formuläret Leverantörer.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Kategorinr

Flytta till kontrollen Kategorinr.

Synkronisera formulär med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar formuläret Produktförteckning nere till höger i formuläret Leverantörer och visar aktuell leverantörs produkter. Det visar hur instruktionerna UppdateraSkärm, Meddelanderuta, GåTillKontroll, StoppaMakro, ÖppnaFormulär och FlyttaOchStorlek används. Det visar också hur villkorsuttryck används med instruktionerna Meddelanderuta, GåTillKontroll och StoppaMakro. Det här makrot ska kopplas till knappen Granska produkter i formuläret Leverantörer.

Villkor

Instruktion

Argument: Inställning

Notering

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdatering medan makrot körs.

ÄrNull([Leverantörsnr])

Meddelanderuta

Meddelande: Flytta till leverantörsposten vars produkter du vill visa och klicka sedan på knappen Granska produkter igen.

Ljudsignal: Ja

Typ: Ingen

Rubrik: Välj en leverantör

Visa ett meddelande om det inte finns någon aktuell leverantör i formuläret Leverantörer.

...

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Företagsnamn

Flytta fokus till kontrollen Företagsnamn.

...

StoppaMakro

Stoppa makrot.

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Produktförteckning

Visa: Datablad

Filternamn:

Where-villkor: [Leverantörsnr] = [Formulär]![Leverantörer]![Leverantörsnr]

Dataläge: Skrivskydd

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret Produktförteckning och visa den aktuella leverantörens produkter.

FlyttaOchStorlek

Höger: 1,98 cm

Ned: 4,57 cm

Placera formuläret Produktförteckning i det nedre högra hörnet av formuläret Leverantörer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×