Makroinstruktionen UppdateraKontroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda instruktionen Uppdatera för att uppdatera data i en angiven kontroll på det aktiva objektet med hur du uppdaterar kontrollens källan till kontrollen. Om ingen kontroll anges uppdateras källan till själva objektet. Använd den här åtgärden så att det aktiva objektet eller någon av dess kontroller visar den mest aktuella informationen.

Inställning

Instruktionen UppdateraKontroll har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Kontrollnamn

Namnet på kontrollen som du vill uppdatera. Skriv kontrollnamnet i rutan Kontrollnamn under Instruktionsargument i makroverktyget. Du ska bara använda namnet på kontrollen, inte den fullständigt kvalificerade identifieraren (till exempel Formulär!formulärnamn!kontrollnamn). Låt det här argumentet vara tomt om du vill uppdatera källan till det aktiva objektet. Om det aktiva objektet är ett datablad eller resultatuppsättning från en fråga, måste du låta argumentet vara tomt.

Kommentarer

Instruktionen UppdateraKontroll utför något av följande:

  • Kör på nytt den fråga som kontrollen eller objektet baseras på.

  • Visar alla nya eller ändrade poster, och tar bort alla borttagna poster från tabell som kontrollen eller objektet baseras på.

Obs!: Instruktionen UppdateraKontroll påverkar inte postmarkörens placering.

Följande är kontroller som baseras på en fråga eller tabell:

  • Listrutor och kombinationsrutor.

  • Underformulär kontroller.

  • OLE-objekt, till exempel diagram.

  • Kontroller som innehåller mängdfunktioner för domäner, till exempel DSum.

Om den angivna kontrollen inte baseras på en fråga eller tabell, framtvingar den här instruktionen en beräkning av kontrollen.

Om du låter argumentet Kontrollnamn vara tomt, har instruktionen UppdateraKontroll samma effekt som att trycka på SKIFT+F9 när objektet är i fokus. Om en underformulär är i fokus, ställer den här instruktionen frågan på nytt enbart till underformulärets källa (liksom när du trycker på SKIFT+F9).

Obs!: Åtgärden som Uppdatera uppdateras källan till kontrollen eller objektet. Däremot instruktionen målar om kontroller i det angivna objektet men inte uppdatera databasen eller visa nya poster. Instruktionen VisaAllaPoster uppdaterar inte bara det aktiva objektet, men det tar bort alla filter som inte är nöjd med instruktionen Uppdatera .

Om du vill ställa en fråga på nytt till en kontroll som inte finns i det aktiva objektet måste du använda metoden Requery i en VBA-modul (Visual Basic for Applications), inte instruktionen UppdateraKontroll eller motsvarande Requery-metod för objektet DoCmd. Metoden Requery i VBA går snabbare än instruktionen UppdateraKontroll och metoden DoCmd.Requery. När du använder instruktionen UppdateraKontroll eller metoden DoCmd.Requery, stänger Microsoft Office Access 2007 dessutom frågan och läser in den igen från databasen, men när du använder metoden Requery körs frågan igen utan att den stängs och läses in på nytt. Observera att ADO-metoden (ActiveX Data Object) Requery fungerar på samma sätt som Access-metoden Requery.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×