Makroinstruktionen KörSQL

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda KörSQL för att köra en Microsoft Office Access 2007redigeringsfråga med hjälp av motsvarande SQL-uttryck. Du kan också köra en datadefinitionsfråga.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd. Mer information om hur du aktiverar makron finns i länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen KörSQL har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

SQL-kommando

SQL-kommandot för redigerings- eller definitionsfrågan som du vill köra. Kommandot får innehålla högst 255 tecken. Detta är ett obligatoriskt argument.

Använd transaktion

Välj Ja om du vill ta med den här frågan i en transaktion. Välj Nej om du inte vill använda en transaktion. Standardvärdet är Ja. Om du väljer Nej för det här argumentet kanske frågan kan köras snabbare.

Kommentarer

Använd redigeringsfrågor när du vill lägga till, ta bort och uppdatera poster och spara en frågas resultatuppsättning som en ny tabell. Använd definitionsfrågor när du vill skapa, ändra och ta bort tabeller och när du vill skapa och ta bort index. Med instruktionen KörSQL kan du utföra dessa åtgärder direkt från ett makro utan att behöva använda lagrade frågor.

Om du måste skriva ett SQL-kommando som är längre än 255 tecken använder du metoden RunSQL för objektet DoCmd i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan skriva SQL-kommandon på upp till 32 768 tecken i VBA.

Access-frågor är egentligen SQL-kommandon som skapas när du designar en fråga med hjälp av designrutnät i frågefönster. I tabellen nedan anges de redigeringsfrågor och definitionsfrågor som finns i Access samt deras motsvarande SQL-kommandon.

Frågetyp

SQL-kommando

Instruktion

Tilläggsfråga

INSERT INTO

Ta bort

DEL

Tabellfrågor

SELECT...INTO

Uppdatera

UPDATE

Datadefinition (SQL-specifik)

Skapa en tabell

CREATE TABLE

Ändra en tabell

ALTER TABLE

Ta bort en tabell

DROP TABLE

Skapa ett index

CREATE INDEX

Ta bort index

DROP INDEX

Du kan också använda en IN-sats tillsammans med dessa kommandon om du vill ändra data i en annan databas.

Obs!: För att köra en välj fråga eller korsfråga från ett makro använder väljer du argumentet Visa i ÖppnaFråga att öppna en befintlig fråga eller korsfråga fråga i Databladsvy. Du kan också köra befintliga redigeringsfrågor och SQL-specifika frågor på samma sätt.

Tips!

Om du vill visa SQL-motsvarigheten till en Access-fråga klickar du på SQL-vyVisa-menyn (i statusfältet). Du kan använda listan över SQL-uttryck som modeller för att skapa frågor ska köras med KörSQL. Duplicera ett SQL-uttryck i argumentet SQL-uttryck för KörSQL har samma effekt som att köra Access-frågan i frågefönstret.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×