Makroinstruktionen KörMakro

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd instruktionen KörMakro när du vill köra ett makro. Makrot kan finnas i en maktrogrupp.

Använd den här instruktionen om du vill

  • köra ett makro från ett annan makro

  • köra ett makro utifrån ett visst villkor

  • koppla ett makro till ett eget menykommando.

Inställning

Instruktionen KörMakro har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Makronamn

Namnet på makrot som ska köras. Rutan Makronamn under Instruktionsargument i makroverktyget innehåller alla makron (och makrogrupper) i den aktuella databasen. Om makrot finns i en makrogrupp visas det under makrogruppens namn i listan som makrogruppnamn.makronamn. Detta är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen KörMakro i en biblioteksdatabas, letar Microsoft Office Access 2007 efter makrot med det här namnet i biblioteksdatabasen men inte i den aktuella databasen.

Antal körningar

Det högsta antalet gånger som makrot körs. Om du låter det här argumentet vara tomt (och även argumentet Utvärdera uttryck vara tomt) körs makrot en gång.

Utvärdera uttryck

Ett uttryck som returnerar sant (-1) eller falskt (0). Makrot stannar om uttrycket returnerar falskt. Uttrycket beräknas varje gång makrot körs.

Kommentarer

Om du anger ett makrogruppnamn för argumentet Makronamn körs det första makrot i makrogruppen.

Den här instruktionen motsvarar att klicka på Kör makro på fliken Databasverktyg, välja ett makro och klicka på OK. Det här kommandot kör emellertid bara makrot en gång, medan instruktionen KörMakro kan köra ett makro hur många gånger som helst.

Tips!

Du kan använda argumenten Upprepa antal och upprepa uttryck för att ta reda på hur många gånger makrot körs:

  • Om du låter båda argumenten vara tomma körs makrot en gång.

  • Om du anger ett värde för Antal körningar men låter Utvärdera uttryck vara tomt, körs makrot angivet antal gånger.

  • Om du lämnar Upprepa antal tomt men anger ett uttryck för Repeat uttryck, körs makrot tills uttrycket utvärderas som Falskt.

  • Om du anger värden för båda argumenten, körs makrot det antal gånger som anges i Antal körningar eller tills Utvärdera uttryck returnerar falskt, beroende på vilket som inträffar först.

När du kör ett makro som innehåller instruktionen KörMakro, och det kommer till instruktionen KörMakro, körs det anropade makrot. När det anropade makrot är klart, fortsätter det ursprungliga makrot och nästa instruktion körs.

Obs!: 

  • Du kan anropa ett makro i samma makrogrupp eller en annan makrogrupp.

  • Du kan kapsla makron. Det innebär att du kan köra makro A, som i sin tur anropar makro B och så vidare. När det anropade makrot är klart fortsätter makrot som anropade det, och nästa instruktion i det makrot körs.

När du vill köra instruktionen KörMakro i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden RunMacro för objektet DoCmd.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×