Makroinstruktionen FlyttaOchStorlek

Om du har angett alternativen för dokumentfönster så att överlappande fönster används i stället för flikdokument, kan du använda instruktionen FlyttaOchStorlek när du vill flytta och ändra storlek på det aktiva fönstret. Information om hur du anger alternativ för dokumentfönster finns i avsnittet Kommentarer.

Inställning

Instruktionen FlyttaOchStorlek har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Höger

Den vågräta placeringen av fönstrets övre vänstra hörn, mätt från bakgrundsfönstrets vänsterkant. Ange placeringen i rutan Höger under Instruktionsargument i makroverktyget.

Ned

Den lodräta placeringen av fönstrets övre vänstra hörn, mätt från bakgrundsfönstrets överkant.

Bredd

Fönstrets nya bredd.

Höjd

Fönstrets nya höjd.


Om du låter argumentet vara tomt använder Microsoft Office Access 2007 fönstrets aktuella inställning.

Du måste ange ett värde för minst ett argument.

Obs!: Måtten är i tum eller centimeter, beroende på de nationella inställningarna på Kontrollpanelen i Windows.

Kommentarer

Om du vill konfigurera ett program till att använda överlappande fönster i stället för flikdokument, gör du så här:

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ.

  2. Klicka på Aktuell databas.

  3. Klicka på Överlappande fönster i området Programalternativ under Alternativ för dokumentfönster.

  4. Klicka på OK och stäng sedan och öppna databasen igen.

Den här instruktionen motsvarar att klicka på Flytta eller Storlek på fönstrets System-meny. Med hjälp av menykommandona kan du flytta och ändra storlek på fönstret med piltangenterna på tangentbordet. Med instruktionen FlyttaOchStorlek anger du mått för placering och storlek direkt. Du kan också använda musen när du flyttar och ändrar storlek på fönster.

Du kan använda den här instruktionen i valfritt fönster och i valfri vy.

Tips!

  • Om du vill flytta ett fönster utan att ändra storlek på det, anger du värden för argumenten Höger och Ned, men inte för argumenten Bredd och Höjd.

  • Om du vill ändra storlek på ett fönster utan att flytta det, anger du värden för argumenten Bredd och Höjd, men inte för argumenten Höger och Ned.

När du vill köra instruktionen FlyttaOchStorlek i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden MoveSize för objektet DoCmd.

Exempel

Synkronisera formulär med hjälp av ett makro

Följande makro öppnar formuläret Produktförteckning nere till höger i formuläret Leverantörer och visar aktuell leverantörs produkter. Det visar hur instruktionerna UppdateraSkärm, Meddelanderuta, GåTillKontroll, StoppaMakro, ÖppnaFormulär och FlyttaOchStorlek används. Det visar också hur villkorsuttryck används med instruktionerna Meddelanderuta, GåTillKontroll och StoppaMakro. Det här makrot ska kopplas till knappen Granska produkter i formuläret Leverantörer.

Villkor

Instruktion

Argument: Inställning

Notering

UppdateraSkärm

Skärmuppdatering: Nej

Stoppa skärmuppdatering medan makrot körs.

ÄrNull([Leverantörsnr])

Meddelanderuta

Meddelande: Flytta till leverantörsposten vars produkter du vill visa och klicka sedan på knappen Granska produkter igen.

Ljudsignal: Ja

Typ: Ingen

Rubrik: Välj en leverantör

Visa ett meddelande om det inte finns någon aktuell leverantör i formuläret Leverantörer.

GåTillKontroll

Kontrollnamn: Företagsnamn

Flytta fokus till kontrollen Företagsnamn.

...

StoppaMakro

Stoppa makrot.

ÖppnaFormulär

Formulärnamn: Produktförteckning

Visa: Datablad

Filternamn:

Where-villkor: [Leverantörsnr] = [Formulär]![Leverantörer]![Leverantörsnr]

Dataläge: Skrivskydd

Fönstervisning: Normal

Öppna formuläret Produktförteckning och visa den aktuella leverantörens produkter.

FlyttaOchStorlek

Höger: 1,98 cm

Ned: 4,57 cm

Placera formuläret Produktförteckning i det nedre högra hörnet av formuläret Leverantörer.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×