Makroinstruktionen ÖverförSharePointLista

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd instruktionen ÖverförSharePointLista när du vill importera eller länka data från en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd. Mer information om hur du aktiverar makron finns i länkarna i avsnittet Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen ÖverförSharePointLista har följande argument.

Åtgärden argume nt

Beskrivning

Överföringstyp

Välj typ av överföring.

 • Välj Importera kan du kopiera Windows SharePoint Services 3.0-data till en tabell i Microsoft Office Access 2007. Uppdateringar av data i Office Access 2007 påverkar inte data i Windows SharePoint Services. Uppdateringar av data i Windows SharePoint Services påverkar heller inte data i Access.

 • Välj Länka om du vill skapa en länkad tabell i Access som länkar till data i Windows SharePoint Services. Uppdateringarna av data i Access återspeglas i Windows SharePoint Services. Uppdateringar av data i Windows SharePoint Services återspeglas också i Access.

Webbplatsadress

Ange den fullständiga sökvägen till SharePoint-webbplatsen.

List-ID

Ange namnet eller GUID för listan som ska överföras. Obligatoriskt argument.

Vy-ID

Ange GUID för vyn av listan som du vill använda. Låt argumentet vara tomt om du vill överföra alla rader och kolumner i listan.

Tabellnamn

Ange namnet som ska visas för tabellen eller den länkade tabellen i Access.

Hämta uppslagsvärden för visning

Välj Ja om du vill överföra värden för uppslagsfält i stället för det ID som används för att utföra uppslaget.

Kommentarer

 • Den här instruktionen har samma effekt som att klicka på SharePoint-lista i gruppen Importera på fliken Externa data. Argumenten för instruktionen motsvarar de val du gör i guiden Hämta externa data.

 • När du vill köra instruktionen ÖverförSharePointLista i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden ÖverförSharePointLista för objektet DoCmd.

 • Om du anger en lista eller vy som inte finns, inträffar inget fel men inga data överförs.

 • Ett GUID är en unik hexadecimal identifierare för en lista eller en vy. Du måste skriva ett GUID i följande format, där "F" är ett hexadecimalt tal (0 till och med 9 eller A till och med F).

{FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF}

Så här skaffar du ett GUID för en lista eller en vy från SharePoint-webbplatsen:

 1. Öppna listan i Windows SharePoint Services.

 2. Om vyn som du vill ha inte visas klickar du på pilen vid listrutan Visa och väljer önskad vy.

 3. Klicka på pilen vid listrutan Visa och markera Ändra den här vyn.

  Adressen i webbläsarens adressfönster innehåller GUID:er för både listan och vyn. Listans GUID anges efter Lista= och vyns GUID anges efter Vy=. I adressen representeras emellertid varje { (vänster klammerparentes) av strängen %7B, varje - (bindestreck) representeras av strängen %2D och varje } (höger klammerparentes) representeras av strängen %7D. Exempel:

http://MySite12/_layouts/ViewEdit.aspx?List=%7B2A82A404%2D5529%2D47DC%2DAE13%2DAC1D9BC0A84F%7D&View=%7B357B4FE6%2D44CF%2D4275%2DB91F%2D46558301579B%7D

Innan du kan använda GUID:er från adressen som argument i den här makroinstruktionen måste du byta ut alla %7B-strängar mot tecknet {, byta ut alla %2D-strängar mot tecknet - och alla %7D-strängar mot tecknet }. Ta inte med tecknet & som anges efter strängen %7D i listans GUID.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×