Makroinstruktionen ÖppnaFunktion

I ett Microsoft Access-projekt använder du instruktionen ÖppnaFunktion när du vill öppna en användardefinierad funktion i Databladsvy, Designvyn, SQL-textredigeringsvyn (för en användardefinierad skalär- eller tabellfunktion) eller förhandsgranska. Den här instruktionen kör den användardefinierade funktionen när den öppnas i databladsvyn. Du kan också välja datainmatningsläge för den användardefinierade funktionen och begränsa de post som den användardefinierade funktionen visar.

Obs!: Åtgärden är inte tillåten om databasen inte är betrodd. Mer information om att aktivera makron finns under Se även i den här artikeln.

Inställning

Instruktionen ÖppnaFunktion har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Funktionsnamn

Namnet på den användardefinierade funktionen som ska öppnas. Rutan Funktionsnamn under Instruktionsargument i makroverktyget innehåller alla användardefinierade funktioner i den aktuella databasen. Detta är ett obligatoriskt argument.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen Funktion i en biblioteksdatabas, letar Microsoft Office Access 2007 först efter funktionen med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Visa

Den vy där den användardefinierade funktionen öppnas. Klicka på Datablad, Design, Förhandsgranska, Pivottabell eller Pivotdiagram i rutan Visa. Standardvärdet är Datablad.

Dataläge

Den användardefinierade funktionens datainmatningsläge. Detta gäller bara för användardefinierade funktioner som öppnas i databladsvyn. Klicka på Lägg till (användaren kan lägga till nya poster men inte visa eller redigera befintliga poster), Redigera (användaren kan visa eller redigera befintliga poster och lägga till nya) eller Skrivskydd (användaren kan bara visa poster). Standardvärdet är Redigera.

Kommentarer

Den här instruktionen motsvarar att dubbelklicka på en användardefinierad funktion i navigeringsfönstret, eller att högerklicka på funktionen i navigeringsfönstret och sedan välja en vy.

Om du växlar till designvyn medan den användardefinierade funktionen är öppen tas inställningen för argumentet Dataläge bort för den användardefinierade funktionen. Den här inställningen används inte, även om användaren går tillbaka till databladsvyn.

Tips!    

  • Du kan välja en användardefinierad funktion från navigeringsfönstret och dra den till ett makros åtgärdsrad. Då skapas automatiskt en ÖppnaFunktion-instruktion som öppnar den användardefinierade funktionen i databladsvyn.

  • Om du inte vill visa systemmeddelandena som vanligtvis visas när en användardefinierad funktion körs (som anger att det är en användardefinierad funktion och hur många poster som påverkas), använder du instruktionen VisaVarningar för att förhindra att dessa meddelanden visas.

När du vill köra instruktionen ÖppnaFunktion i en VBA-modul (Visual Basic for Applications) använder du metoden OpenFunction för objektet DoCmd.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×