Möten och samtal

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft-team hjälper > databaser och > möten och uppringning

Schemalägg eller anslut till ett möte och ring 1:1- eller gruppsamtal.

Videon Möte nu visar hur du startar ett möte, ansluter till ett möte och delar skrivbordet. En avskrift av berättandet i videon och procedurinformation visas också.

I det här avsnittet

Med möten

Att ringa samtal

Med möten

Teammöten är ett snabbt och enkelt sätt för personer i en kanal att gå från en konversation till ett improviserat möte.

Alla i teamet kan ansluta så att alla personer arbetar öppet. Teammöten inkluderar ljud, video och snabb delning. Ni har alltid tillgång till en mötesplats och behöver aldrig något rum eller någon projektor.

För att starta ett teammöte klickar du på ikonen Möte nu i en ny konversation:

Denna skärmbild visar ikonerna för väljaren för roliga saker, bifoga och möte i redigeringsrutan.

Eller behåll sammanhanget för konversationen och ta med de personer som du redan talar med genom att klicka på ikonen Möte nu i en befintlig konversation:

Denna skärmbild visar ikonerna för väljaren för roliga saker, bifoga och möte i ett meddelande.

Teammöten är öppna så alla i teamet kan ansluta. När du startar ett möte i en viss kanal kan hela teamet se att ett möte har börjat och ansluta från kanalen i fråga.

Denna skärmbild visar hur du ansluter till ett möte i en konversation.

Det finns tre sätt att ansluta till ett möte i Microsoft Teams:

  • Anslut från ett meddelande i en konversation:

    Den här skärmbilden visar hur du ansluter till ett möte.

  • Om du arbetar i en annan kanal och dina meddelanden inte visas för tillfället kan du ansluta till ett möte från ett meddelande som visas längst upp till höger i skärmen.

    Den här skärmbilden visar hur du ansluter till ett möte från ett meddelande.

  • Om du är upptagen i en chatt får du ett meddelande om att du är inbjuden till ett möte och kan ansluta direkt därifrån!

    Den här skärmbilden visar hur du ansluter till ett möte från ett popup-meddelande.

Du vet att ett teammöte pågår i en kanal när du ser den här inbjudan om att ansluta.

Denna skärmbild visar ett teammöte.

Där finns en förhandsvisning av innehåll som har visats och vilka som är med i mötet. Om mötet har rullats utanför bilden i konversationen får du en avisering i kanalen som ser ut så här:

Denna skärmbild visar mötesaviseringar.

Med privata schemalagda möten kan du ha planerade möten med utvalda personer istället för att lämna mötet öppet för alla i en kanal. Du kan schemalägga ett privat möte med vem som helst i din organisation – oavsett om personen är aktiv på Microsoft Teams eller inte.

För varje privat schemalagt möte som skapas påbörjas också en ny chattråd för alla som deltar i mötet. Du kan använda tråden för att dela mötesagendan eller viktiga filer. Du kan även använda den efter mötet för att följa upp vissa objekt, sammanfatta vad du fått reda på eller publicera frågor.

För att schemalägga ett eget privat möte klickar du på kalenderikonen på vänster sida i appen och väljer sedan Schemalägg ett möte. För att se till att mötet inte är öppet för en hel kanal väljer du Ingen i rullgardinslistan märkt Välj en kanal att mötas i. Sedan behöver du bara börja bjuda in personer!

Det finns några olika sätt att ansluta till ett privat schemalagt möte.

Klicka på kalenderikonen på vänster sida i appen så ser du en lista över alla dina möten för veckan. Leta reda på mötet du vill delta i och klicka sedan på Anslut.

Om ett möte du har blivit inbjuden till redan har börjat visas det i din lista med senaste chattar. Du kan ansluta genom att välja mötet i chattlistan och sedan klicka på Anslut från chattrubriken.

Du kan också ansluta till ett möte från en kalenderinbjudan i Exchange. Om du klickar på länken i din e-postinbjudan omdirigeras du till Microsoft Teams och kan ansluta till mötet därifrån.

För att schemalägga ett möte klickar du på Möten till vänster i appen.

Du ser en lista över alla dina aktuella planerade möten och under det alternativet Schemalägg ett möte. Om du vill skapa ett privat möten väljer du bara ”Ingen” i rullgardinsmenyn med titeln Välj en kanal att mötas i. Därefter behöver du bara börja bjuda in personer från deltagarlistan nedan, eller skriva in någons namn i fältet Bjud in personer.

Hitta en tid som passar alla genom att klicka på Schemaläggningsassistenten. Den visar allas tillgänglighet. Du kan även schemalägga ett återkommande möte genom att markera kryssrutan Upprepa. När du gjort det kan du välja hur ofta du vill mötet ska ske.

Ett annat alternativ är att schemalägga ett möte i en kanal som du redan följer. Detta innebär att mötet är öppet för alla i den kanalen och det blir enklare för dem att se att ett möte pågår och ansluta till det.

Ett sista alternativ är att schemalägga ett möte i en befintlig chatt genom att klicka på kalenderikonen under redigeringsrutan. Det tar dig till mötesformuläret. Alla i din chatt listas redan som inbjudna.

Videon Schemalägg möten visar hur du schemalägger ett möte och lägger till andra i det. En avskrift av berättandet i videon och procedurinformation visas också.

Om du är chatta med någon och vill schemalägga ett möte direkt från konversationen klickar du på Schemalägg möte-ikonen längst ned i meddelandefönstret. Dialogrutan Nytt möte visas med chatt deltagarna ifyllda som deltagare. Fyll i datum och tid, lägga till information eller en plats och bjuda in andra personer. När du är klar klickar du på Schemalägg ett möte, och du är klar.

Schemalägg mötesikonen är sjätte ikonen från vänster under rutan Skriv.

Privata möten visas endast för de inbjudna – alla i gruppen kan visa och delta i möten i en kanal. Om du vill schemalägga ett möte i en kanal går du till listrutan väljer du den kanal bör man träffas och välj den kanal du vill använda.

Om du är i en kanal och du vill ha en snabb videosamtal, klickar du på Ikonen för videosamtal. under Skriv ruta. Som startar ett brådskande videosamtal med alla i chatten (även om det är bara två för er). Du måste inaktivera videon feed när samtalet startar om du vill.

För att starta ett möte inifrån en kanal klickar du på Möte nu-ikonen Mötesikonen. precis nedanför redigeringsrutan. De personer du pratar med bjuds inte in automatiskt, men de visas i deltagarlistan.

Denna skärmbild visar en inbjudan till ett videomöte från ett meddelande.

Klicka på någon i deltagarlistan för att tala om att ett möte har startat. Du kan även använda sökfältet ovanför för att bjuda in andra teammedlemmar.

Mötet visas i din kanal och de som har gjort kanalen till favorit ser att det har startat. De kan när som helst ansluta till mötet och får då se en förhandsvisning av eventuellt material som har delats.

Du kan se alla kommande möten och bokningar för nästa vecka genom att klicka på kalenderikonen på vänster sida i appen. Då visas allt som schemalagts i Microsoft Teams och Exchange eller Outlook. Du får även alla uppgifter om specifika möten – vilka som ska delta, vilka som är inbjudna och vilka som organiserat dem.

Skrivbordsdelning gör att du kan se vad någon annan presenterar och det är ett enkelt sätt att arbeta tillsammans med ett delat dokument.

Denna skärmbild visar en delad skärm i ett videomöte.

Om du vill dela din skärm i ett möte eller visa någon annans skärm väljer du ikonen Skärmdelning.

Denna skärmbild visar knappen för skärmdelning.

Det är enkelt att parallellarbeta under ett möte – klicka bara utanför mötet så kan du ta reda på vad som pågår i andra kanaler eller hålla reda på dina meddelanden.

När du klickar bort dig från ett möte visas en samtalsskärm så att du kan gå tillbaka till mötesfönstret direkt om du vill!

Denna skärmbild visar mötesalternativ.

Du kan inte ansluta till ett möte från mobilprogrammet bara ännu. Om du vill göra det går du till-programmet.

Ditt ljud kanske är avstängt eller så kanske du inte har konfigurerat din mikrofon rätt.

Om du vill ändra inställningarna för högtalaren, mikrofonen eller kameran när du befinner dig i ett samtal klickar du på ikonen Inställningar längst upp till höger.

Foto av ljudinställningar för ett videosamtal

Inställningspanelen visas. Välj önskade alternativ för högtalaren, mikrofonen och kameran i listrutorna.

Att ringa samtal

I Microsoft Teams kan du ringa 1:1-samtal och gruppsamtal utan att vara värd för ett teammöte. De är privata och visas inte i någon teamkonversation. Poster för samtalet visas dock i din chatt.

Gå till din chattlista och klicka på Ny chatt-ikonen Redigeringsikonen. för att starta en ny konversation.

Skriv namnet eller namnen i fältet Till högst upp i din nya chatt.

Välj sedan videoikonen Ikonen för videosamtal. eller ljudikonen Ikonen för röstsamtal. för att påbörja ett samtal.

Denna skärmbild visar samtalsalternativen: video, ljud och lägg till person.

Du kan även starta ett 1:1-samtal från någons kontaktkort. Öppna det genom att trycka på personens avatar i en kanal eller från en sökning.

Just nu har Microsoft Teams inte stöd för Skype för företag-certifierade bordstelefoner. Många USB-anslutna bordstelefoner fungerar som enkla alternativa högtalare/headset/mikrofoner för Teams-samtal, men avancerade telefonfunktioner kanske inte fungerar som väntat.

Om du vill parkera ett samtal eller möte klickar du på mer-ikonen i samtalsfönstret. Alla i samtalet meddelas om att de parkerats och du kan återuppta samtalet genom att klicka på Återuppta eller Återanslut. När du är parkerad kommer du inte att kunna se eller höra någon annan i samtalet och de kommer inte att kunna se eller höra dig heller. Om du delar din skärm inaktiveras delningen tillfälligt medan du är parkerad. Allt återgår till det normala när du återupptar samtalet.

Om du vill vidarekoppla ett samtal klickar du på mer-ikonen i samtalsfönstret. Skriv in namnet på den person du vill vidarebefordra samtalet till och välj sedan henne eller honom från personväljaren. Klicka på Vidarekoppla så är det klart! Tänk bara på att du endast kan vidarekoppla samtal när du befinner dig i en 1:1-konversation.

Det går att vara upp till 50 personer i samma videosamtal.

En av de bra sakerna med möten och samtal i Microsoft Teams är att du kan ringa flera samtal samtidigt. Om du redan befinner dig i ett samtal kan du acceptera eller starta ett nytt när som helst. Ditt nuvarande samtal parkeras och du tas direkt till den nya konversationen. Medan ett samtal är parkerat meddelas alla deltagare och de kan inte se eller höra dig.

Dina parkerade samtal visas till vänster i samtalsfönstret så att du när som helst kan gå tillbaka till dem.

Video-samtal är aktiverat automatiskt när du ansluter till ett oplanerat möte, eller om någon ringer dig från ett oplanerat möte. Du kan inte ändra den här inställningen, men du kan aktivera video av för ett samtal om du inte behöver den.

Video uppringande standardinställningar varierar för olika typer av samtal:

Samtalstyp av

Video-inställning

Icke schemalagt möte

Video på

Grupp eller 1:1-samtal

Frågar att ansluta till video

Schemalagt möte

Video av

Video-samtal är aktiverat automatiskt när du ansluter till (eller anropas från) ett oplanerat möte i en kanal.

Du kan inte ändra inställningarna video, men du kan stänga av din video när du befinner dig i samtalet om du inte behöver den.

Samtalstyp av

Video-inställning

Icke schemalagt möte

Video på

Grupp eller 1:1-samtal

Frågar att ansluta till video

Schemalagt möte

Video av

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×