Mål: Tilldela resurser till aktiviteter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Nu när resursinformation har skrivits in i projektet kan tilldela du resurser till specifika aktiviteter. Du kan sedan kontrollera om du vill se om några resurser är överbelagda eller underbelagda, lägga till anteckningar och kommunicera tilldelningar till gruppmedlemmar.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Tilldela resurser till aktiviteter

nummer 1 Tilldela en resurs eller en grupp     Tilldelningar är associationer mellan specifika aktiviteter och resurser som behövs för att slutföra. Fler än en resurs kan tilldelas till en aktivitet. Både arbetsresurser och materialresurser kan tilldelas aktiviteter. 

Nummer 2 Förfina resurstilldelningarna     Du kan justera tilldelningarna som du har gjort, kontrollera överbeläggningar och lösa överbeläggningar genom utjämning. 

Klicka på följande avsnitt i den ordning de visas:

 1. Visa resursarbetsbelastning och tillgänglighet om du vill hitta över- och underbelagda resurser i ett projekt eller över flera projekt och om de tilldelningar du har gjort har lett till konflikter.

 2. Justera en resurstilldelning   

  Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

  • Ersätt en resurstilldelning om du vill balansera arbetsbelastningen i en specifik tilldelning. Du kan också hålla koll på kostnaderna om du ersätter en dyr resurs med en billigare. Du kan vid behov öka kvaliteten om du ersätter en resurs av lägre kvalitet med en resurs av högre kvalitet.

  • Ta bort en resurstilldelning om en resurs är överbelagd under en viss tidsperiod.

  • Schemalägg återstående arbete med en aktivitet om du vill kontrollera vilka av flera resurser som gör vad av det återstående arbetet, eller när du vill ange exakt när det återstående arbetet ska vara färdigt.

 3. Lösa resursöverbeläggningar genom utjämning om du vill jämna ut arbetsbelastningen för resursen. Utjämning processen omplaneras automatiskt efter med hjälp av tillgängliga slack tid, dela aktiviteter och lägga till fördröjning tills överbeläggningarna har lösts. Observera att Utjämning ofta skjuter på projektets slutdatum.

Nummer 3 Lägg till en anteckning om resurstilldelningar     Du kan infoga en anteckning om du exempelvis vill beskriva projektets begränsningar eller antaganden. 

Nummer 4 Uppdatera resursinformation i en resurspool     Om du använder resurser från en resurspool kan uppdatera du resursernas tilldelningsinformation så att all information visas i resurspoolen. Detta kan hjälpa projektledaren eller resursansvarig söka efter överbeläggningar i flera projekt. 

Nummer 5 Kommunicera nya tilldelningar     Du kan kommunicera ändrade tilldelningar berörda resurser genom att skriva ut tilldelningsrapporter eller genom för att skicka dem elektroniskt med Microsoft Office Project Web Access. 

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×