Mål: Lösa resursbeläggningsproblem

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill få ut det bästa och det mesta från resurser måste du hantera deras arbetsbelastning så att du undviker överbeläggning och underbeläggning. Om du ändrar resursernas tilldelningar ska du kontrollera hur ändringarna påverkar det totala scheman, så att du uppnår projektmålen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Lantmätare med utrustning

nummer 1 Lösa resursöverbeläggningar     När en resurs har tilldelats för mycket arbete i en given period, är det effektivaste sättet att omfördelar eller schemalägga om arbetet att Undersök alla all relevant information och bestäm vilka samband att göra.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Förskjut en aktivitet genom att ändra dess ledtid eller fördröjning när resursen har tilldelats fler aktiviteter än vad som kan utföras under en viss tidsperiod. Det enklaste sättet att komma till rätta med överbeläggningen är att fördröjning någon av dessa aktiviteter, helst en med lägre prioritet än de andra. Om du gör en förskjutning som är kortare än eller lika lång som aktivitetens slack påverkas inte projektets slutdatum.

 • Byt ut resurser i ett projekt automatiskt genom att använda Resursersättningsguiden för att söka efter vissa resurser utifrån behovet av kvalifikationer för aktiviteterna i projektet, kvalifikationerna hos resurserna i företagets resurspool och dessa resursers tillgänglighet.

 • Kontrollera resurstillgängligheten under hela projektet om du vill öka den tid som resursen kan arbeta. Det enda sättet som en resurs kan slutföra allt tilldelat arbete under ett projekt är oftast att öka tiden mellan de datum som resursen är tillgänglig, eller ange tillgänglighet för fler enheter. Kontrollera om resursen är tillgänglig så att det går att lösa överbeläggningar under en viss period.

 • Hitta en resurs med ledig tid genom att filtrera igenom en lista med företagsresurser efter kvalifikationer och tillgänglighet.

 • Avbryt arbetet med en aktivitet så att den delen startar senare i schemat. Om arbetet kan delas upp lika mellan resurserna, behöver du bara tilldela en till resurs till aktiviteten så tilldelas resurserna automatiskt lika delar av aktiviteten i Microsoft Office Project 2007.

 • Minska aktivitetens varaktighet om du vill minska aktivitetens omfattning. Du kan minska aktivitetens varaktighet (om inget faktiskt arbete har registrerats) när du vill minska den mängd arbete som behövs från den tilldelade resursen för att slutföra aktiviteten. Om faktiskt arbete har registrerats måste du manuellt minska återstående arbete på aktiviteten.

 • Tilldela en till resurs för att dela upp arbetet på en aktivitet mellan en resurs som redan är tilldelad aktiviteten och en annan resurs eller andra resurser.

 • Ersätta en resurstilldelning med en annan resurs som är bättre kunna slutföra uppgiften på tid (till exempel snabbare eller större utrustning eller en person med fler tillgängliga tid).

 • Ta bort en resurstilldelning från en överbelagd resurs.

Nummer 2 Lösa resursöverbeläggningar med utjämning     I Project 2007 kan du automatiskt utjämna arbetsbelastningen för en överbelagd resurs genom att förskjuta eller dela aktiviteter tills resursen inte längre är överbelagd.

Nummer 3 Lösa underbeläggningarna     Om du vill behålla aktiviteternas måste du se till att resurser som har tilldelats till fungerar konsekvent i hela projektet och är inte lite att göra när arbete krävs.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Kontrollera resurstillgängligheten under hela projektet om du vill minska mängden arbete för en resurs. Om resursen inte behövs så mycket som planerat, kan du begränsa resursens tillgänglighet och sänka projektkostnaderna genom att minska resursens arbetstid, förkorta tiden som resursen är tillgänglig och ange mindre enhetstillgänglighet under projektet.

 • Ändra aktivitetens varaktighet om aktivitetens omfattning har ökat. Du kan öka aktivitetens varaktighet (om inget faktiskt arbete har registrerats) när du vill ändra den mängd arbete som behövs från den tilldelade resursen för att slutföra aktiviteten. Om faktiskt arbete har registrerats måste du manuellt registrera det återstående arbetet på aktiviteten.

 • Tilldela en resurs till en till aktivitet om du vill öka resursens arbetsbelastning.

 • Ersätta en resurstilldelning med en underbelagd resurs att fördela arbetet mellan gruppmedlemmar.

 • Ta bort en resurstilldelning från en underbelagd resurs så att resursen har mer tillgänglig tid som kan tilldelas större aktiviteter.

Nummer 4 Utvärdera resultaten av resursjusteringar     När du har utjämnat scheman och rättat till alla överbeläggningar och underbeläggningar bör du gå igenom schemat och se till att du fortfarande följer budget och det planerade slutdatumet för projektet och tillhörande projekt.

Klicka på alla följande avsnitt som är tillämpliga:

 • Granska resursarbetsbelastningar om du vill kunna se att du löste de överbeläggningar och underbeläggningar som du ville ordna och se om några andra resurser är överbelagda eller inte fullt utnyttjade nu.

 • Avgör om projektets slutdatum har ändrats om du anger en originalplan för projektet och vill visa tidsskillnaden mellan originalplanens slutdatum och slutdatumet för det aktuella schemat.

 • Visa den kritiska linjen om du vill kunna kontrollera om kritisk linje ändrades när du löste eventuella överbeläggningar eller underbeläggningar. Nu visas eventuellt andra datum, andra aktiviteter och andra resurser som har att göra med den kritiska linjen.

Nummer 5 Jämföra två versioner av ett projekt och rapportera skillnaderna     Om du har sparat en säkerhetskopia av planen kan du jämföra specifika fält för att kontrollera ändringarna som du har gjort.

Nummer 6 Informera om tilldelningsändringar     Du kanske vill registrera de ändringar som görs av resurstilldelningar och varför de görs så att du kommer ihåg detaljerna ifall du senare skulle arbeta i ett liknande projekt eller genomföra en erfarenhetsövning i slutet av projektet.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×