Mål: Beräkna kostnader

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Med Microsoft Office Project 2007 kan du beräkna kostnaderna för de resurser och aktiviteter som behövs för att slutföra projektet. För att beräkningarna ska vara realistiska kan du behöva granska historiska data och använda dessa som grund när du anger kostnadsinformationen i Project. Därefter granskar och justerar du kostnaderna och skapar en verklig budget. Vilken beräkningsmetod som är den bästa beror på projektets omfattning, hur stor noggrannhet som krävs och praxis i organisationen.

Tips: Den här artikeln ingår i en serie artiklar i Projektöverblick som beskriver flera olika projektledningsaktiviteter. Vi kallar aktiviteterna för mål därför att de är ordnade efter projektledningens livscykel: Skapa en plan, följa upp och hantera ett projekt samt avsluta ett projekt.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Ett band sätts in

nummer 1  Granska historiska data     Genom att granska kostnadshistoriken för likartade projekt kan du underlätta beräkningen av kostnaderna för det aktuella projektet.

Nummer 2  Ange kostnadsinformation      Du kan använda kostnadsberäkningar i Project 2007 genom att ange kostnader för resurser, aktiviteter eller båda.

Klicka på relevant länk nedan.

 • Ange kostnader och avgifter för resurser om du vill beräkna totalkostnader för resurser, tilldelade aktiviteter eller hela projektet med hjälp av Project 2007. Du måste ange kostnader och avgifter per tillfälle för resurser, till exempel för personer och utrustning.

 • Ange fasta aktivitetskostnader för användning eller inköp av resurser, till exempel utrustning. Dessa fasta kostnader kan sedan införlivas i Project 2007 i totalkostnaden för sammanfattningsaktiviteter och hela projektet.

 • Ange materialkostnader och andra omkostnader om du planerar att använda förbrukningsbara resurser, till exempel kontorsmaterial, eller kostnader som bara förekommer en gång, till exempel flygavgift. Du kan beräkna totalkostnaden för dessa materialresurser och kostnadsresurs i Project 2007 utifrån de originalkostnader och kvantiteter som du anger.

 • Ändra kostnadstabellerna för en resurstilldelning om du vill tillämpa de resurskostnader som du har angett i andra kostnadstabeller.

Nummer 3  Granska planerade kostnader      När du har angett kostnader för resurser eller aktiviteter, eller båda, kan du granska dem och se om de behöver justeras för att möta kostnadsmålen.

Klicka på relevant länk nedan.

 • Visa totalkostnader om du vill verifiera de totalkostnader som har beräknats i Project 2007 utifrån den kostnadsinformation som du har angett.

 • Exportera kostnadsinformation till Microsoft Office Excel 2007 eller andra program för analys av kostnaderna.

 • Skapa en visuell rapport om du vill använda Microsoft Office Visio 2007 eller Excel 2007 för att skapa rapporter så att du kan analysera och rapportera kostnader i alla faser av projektplaneringen.

Nummer 4  Optimera kostnader     Innan du använder kostnadsberäkningen som budget för projektet kan du justera totalkostnaderna så att beräkningen blir så realistisk som möjligt.

Klicka på relevant länk nedan.

 • Ersätt en resurstilldelning med en annan resurs som är billigare eller som du anser kan slutföra arbetet tidigare.

 • Ta bort en resurstilldelning när färre personer kan slutföra arbetet utan att behöva extra tid.

 • Minska avgiftsbaserade kostnader genom att använda olika kostnader för olika typer av arbeten eller olika materialnivåer.

 • Minska fasta kostnader genom att minska eller ta bort fasta utgifter (t ex resekostnader) som inte är viktiga för slutförandet av aktiviteten.

 • Utforska kostnadsavvikelser genom att använda olika kostnadsvyer så att du snabbt kan fokusera på de aktiviteter eller tilldelningar där kostnaderna drar iväg.

 • Analysera projekt- och resursprestanda med Microsoft Office Project Server 2007 med hjälp av vyerna Pivottabell och Pivotdiagram som hjälper dig att förstå tillståndet i organisationen.

Föregående mål  | Nästa mål

Visa alla mål i Projektöverblicken

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×