Ladda ned och installera modulen Anslutningsprogram för Skype för företag – Online

Skype för företag – Online-anslutningsmodul inkluderar New-CsOnlineSession cmdlet, som gör det möjligt att skapa en fjärrstyrd Windows PowerShell-session som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast stöds på 64-bitars datorer (se Konfigurera datorn för hantering av Skype för företag – Online och Windows PowerShell för mer information), kan laddas ned från Microsoft Download Center på https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39366. Ladda ned filen SkypeOnlinePowershell.exe och slutför sedan följande procedur:

  1. Dubbelklicka på filen SkypeOnlinePowershell.exe.

  2. I konfigurationsguiden Skype för företag – Online, Windows PowerShell, på sidan Licensvillkor för programvara från Microsoft väljer du Jag accepterar villkoren i licensavtalet och klickar sedan på Installera. Om dialogrutan User Account Control visas, klickar du på Ja för att fortsätta installationen.

  3. På sidan Slutfört Skype för företag – Online, modulen Windows PowerShell klickar du på Slutför.

Konfigurationsprogrammet kopierar Skype för företag – Online-anslutningsmodul (och cmdlet:en New-CsOnlineSession) på datorn. Om du vill få åtkomst till modulen startar du en Windows PowerShell-session med administratörsbehörighet och kör sedan följande kommando:

Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"

Om du inte vill skriva det här kommandot varje gång du startar Windows PowerShell, kan du lägga till kommandot till din Windows PowerShell-profil. Om du vill göra det skriver du följande kommando i ledtexten Windows PowerShell och trycker sedan på Retur:

notepad.exe $profile

När Anteckningar visas lägger du till följande rad längst ned i kommandona som redan finns i profilen (om det finns några):

Import-Module SkypeOnlineConnector

Spara filen. Nästa gång du startar Windows PowerShell, importeras Skype för företag – Online-anslutningsmodul automatiskt. Du bör vara medveten om att du får ett felmeddelande och att modulen inte laddas om du inte kör Windows PowerShell med administratörsbehörighet.

Förutom att installera Skype för företag – Online-anslutningsmodul, installerar SkypeOnlinePowershell.exe även tre ytterligare komponenter: 1) Identity Service Client Runtime Library (IDCRL), används för att hantera klientautentisering till Skype för företag – Online; 2) .NET Framework 4.5; och 3) Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) package (version 11.0.50727). .NET Framework 4.5 innehåller den infrastruktur som används för att bygga och köra .NET-programmen, inklusive Windows PowerShell. Visual C++ Redistributable package installerar körningskomponenterna Visual C++ för datorer som inte har Microsoft Visual Studio 2012 installerat.

Om du vill verifiera versionsnumret för den anslutningsmodul som för närvarande är installerad på datorn öppnar du kontrollpanelen, öppnar Programs och funktioner och kontrollerar sedan versionsnumret för Skype för företag – Online, modulen Windows PowerShell.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×