Ladda ned och installera Windows PowerShell 3.0

Om du använder Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012, bör du redan ha Windows PowerShell 3.0. Detta beror på att det här programmet är förinstallerat med dessa operativsystem.

Om du kör Windows 7 eller Windows Server 2008 R2, kanske du också kör Windows PowerShell 3.0. Det kan dock vara så att du kör version 2.0 istället — den version som ursprungligen medföljer dessa operativsystem. Om du vill ta reda på vilken version av Microsoft PowerShelll du använder gör du följande på din Windows 7- eller Windows Server 2008 R2-dator:

 1. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Windows PowerShell och sedan på Windows PowerShell.

 2. Skriv följande kommando i konsolen PowerShell och tryck sedan på Retur:

  Get-Host | Select-Object Version
 3. Information liknande följande information bör sedan visas i konsolfönstret:

  Version
  -------
  3.0

Om det returnerade versionsnumret är 3.0, så kör du Windows PowerShell 3.0. Om det returnerade versionsnumret inte är 3.0, så måste du installera Windows PowerShell 3.0. Du kan ladda ned Windows Management Framework 3.0, som inkluderar Windows PowerShell 3.0, från Microsoft Download Center.

När du har verifierat att Windows PowerShell 3.0 är installerat måste du kontrollera att PowerShell har konfigurerats för att köra fjärrskript. Om du vill göra det startar du PowerShell som en administratör. På Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 eller Windows Server 2012 R2 gör du följande:

 1. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Windows PowerShell, högerklicka på Windows PowerShell och klicka sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan User Account Control visas klickar du på Ja för att verifiera att du vill köra PowerShell med administratörsbehörighet.

Om du kör Windows 8, slutför du den här proceduren i stället:

 1. Gå till snabbknappsfältet, klicka på Sök och högerklicka sedan på Windows PowerShell. Du kan komma åt snabbknappsfältet snabbt på alla Windows 8-datorer (pekskärm eller inte pekskärm) genom att hålla ned Windows-tangenten och trycka på C.

 2. Klicka på Kör som administratör i verktygsfältet längst ned på skärmen.

 3. Om dialogrutan User Account Control visas klickar du på Ja för att verifiera att du vill köra PowerShell med administratörsbehörighet.

När du har kört PowerShell, måste du ändra körningspolicyn så att fjärrskripts tillåts. In PowerShell-konsolen skriver du följande kommando och trycker sedan på Retur:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned –Force

Meddelanden: 

 • När du kör föregående kommando kan du ha fått följande felmeddelande:

 • Set-ExecutionPolicy: Åtkomst till registernyckeln 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Micrsoft.PowerShell' har avslagits.

 • Det här felmeddelandet visas vanligtvis om du inte kör PowerShell med administratörsbehörighet. Stäng sessionen av PowerShell och starta en ny session som en administratör.

Om du vill verifiera att körningspolicyn har konfigurerats korrekt skriver du följande i ledtexten PowerShell och trycker sedan på Retur:

Get-ExecutionPolicy

Om du får tillbaka följande värde har allt konfigurerats korrekt:

RemoteSigned

Om du inte för närvarande kör Windows PowerShell 3.0 behöver du också ladda ned och installera Windows Management Framework 3.0 från Microsoft Download Center. Detta är ett installationspaket som inkluderar Windows PowerShell 3.0 och Windows Remote Management (WinRM) 3.0. Detta installationspaket kan vara obligatoriskt om du kör Windows 7 och inte ännu har uppdaterat till Windows PowerShell 3.0. Om du kör Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 8 eller Windows 8.1, bör du inte behöva installera Windows PowerShell 3.0. Windows PowerShell 3.0 är förinstallerat på dessa operativsystem.

Innan du installerar Windows Management Framework 3.0:

 • Kontrollera att du har laddat ned korrekt version av installationspaketet. Om du kör 64-bitars versionen av Windows 7, laddar du ned filen Windows6.1-KB2506143-x64.msu. Om du kör 32-bitars versionen av Windows 7, laddar du ned filen Windows6.1-KB2506143-x86.msu.

 • Om du kör Windows 7 på datorn ska du kontrollera att du har installerat Windows 7 Service Pack 1.

Om du är osäker på vilken version av Windows du kör eller om du inte är säker på om du har installerat Windows 7 Service Pack 1, klickar du på Start, högerklickar på Dator och klickar sedan på Egenskaper. Den här informationen rapporteras i dialogrutan System.

Om du vill installera Windows Management Framework 3.0, slutför du följande procedur:

 1. Dubbelklicka på installationsfilen .MSU (antingen Windows6.1-KB2506143-x64.msu eller Windows6.1-KB2506143-x86.msu).

 2. I guiden Hämta och installera uppdateringar på sidan Läs dessa licensvillkor (1 av 1), klickar du på Jag godkänner.

 3. När installationen är klar klickar du på Starta om nu för att starta om datorn.

När datorn har startats om kontrollerar du att Windows PowerShell kan starta och att programmet kan köras med administratörsbehörighet. Så här gör du:

 1. Klicka på Start, klicka på Alla program, klicka på Tillbehör, klicka på Windows PowerShell, högerklicka på Windows PowerShell och klicka sedan på Kör som administratör.

 2. Om dialogrutan User Account Control visas klickar du på Ja för att verifiera att du vill köra PowerShell med administratörsbehörighet.

När PowerShell-konsolen visas bör du verifiera att WinRM-tjänsten körs och har konfigurerats korrekt. Om du vill verifiera att tjänsten körs skriver du följande kommando i ledtexten PowerShell och trycker sedan på Retur:

Get-Service winrm

Information om WinRM-tjänsten kommer sedan att visas på skärmen:

Status  Name        DisplayName
------  ----        -----------
Running winrm       Windows Remote Management (WS-Manag...

Om tjänsten Status inte är lika med ”Körs”, startar du WinRM-tjänsten genom att skriva följande kommando och sedan trycka på Retur:

Start-Service winrm

När tjänsten har startats kör du följande kommando för att se till att WinRM använder grundläggande autentisering:

winrm set winrm/config/client/auth '@{Basic="True"}'

Information liknande följande information kommer att visas på skärmen:

Auth
  Basic = true
  Digest = true
  Kerberos = true
  Negotiate = true
  Certificate = true
  CredSSP = false

Om grundläggande autentisering har ställts in på sant kan du börja använda PowerShell för att ansluta till Skype för företag – Online.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×