Lösenordsskydda ett dokument

Du kan förhindra att obehöriga användare öppnar ett dokument eller att de ändrar dokumentet även om de har behörighet att öppna det.

Varning!   När du skapar ett lösenord för ett dokument bör du skriva ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe. Om lösenordet går förlorat går det inte att öppna eller få tillgång till det lösenordsskyddade dokumentet.Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac får innehålla maximalt 15 tecken. Det går inte att öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i Windows-versionen av Excel eller Word om lösenordet innehåller fler än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du den person som angav lösenordet i Windows-versionen att ange ett kortare lösenord.

I Word krypteras inte data som är dolda i ett dokument. En användare som har tillräckligt mycket tid och kunskap kan ändra data i alla dokument som han eller hon har tillgång till. Du kan förhindra att data ändras, och skydda konfidentiell information, genom att begränsa åtkomsten till alla Word-dokument som innehåller sådan information. Du gör detta genom att lagra dokumenten på platser där endast behöriga användare kan komma åt dem.

Gör något av följande:

Kräv att ett lösenord anges innan ett dokument öppnas

 1. Öppna det dokument som du vill ska skyddas.

 2. Klicka på InställningarWord-menyn.

 3. Klicka på Säkerhet under Personliga inställningar  Knappen Alternativ för Säkerhet.

 4. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord för att öppna och klicka på OK.

 5. Skriv lösenordet igen i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka på OK.

 6. Klicka på Spara  Knappen Spara.

  Tips   Om du vill ta bort ett lösenord markerar du allt innehåll i rutan Lösenord för att öppna och trycker på DELETE .

Kräv att andra användare anger ett lösenord innan de kan ändra ett dokument

Du kan lägga till ett lösenord så att endast behöriga användare kan göra ändringar i ett dokument. Användare som inte har behörighet att ändra dokumentet kan fortfarande öppna det och därefter spara det med ett annat filnamn.

 1. Öppna det dokument som du vill ska skyddas.

 2. Klicka på InställningarWord-menyn.

 3. Klicka på Säkerhet under Personliga inställningar  Knappen Alternativ för Säkerhet.

 4. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord för skrivskydd och klicka på OK.

 5. Skriv lösenordet igen i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka på OK.

 6. Klicka på Spara  Knappen Spara.

  Tips   Om du vill ta bort ett lösenord markerar du allt innehåll i rutan Lösenord för skrivskydd och trycker på DELETE .

Skydda dokument under granskning

När du förbereder ett dokument för granskning kan du ange att andra kan ändra dokumentet endast genom att infoga kommentarer, eller genom att infoga kommentarer och spårade ändringar med ombearbetningsmarkeringar. För ökad säkerhet kan du tilldela ett lösenord så att du är säker på att användare inte kan ta bort den här skyddstypen.

 1. Öppna det dokument som du vill ska skyddas.

 2. På fliken Granska, under Skydd, klickar du på Dokument.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Kontrollera att alla ändringar spåras så att du kan granska dem. Användarna kan inte acceptera eller ignorera ändringar, eller stänga av spårningen av ändringar.

Klicka på Spårade ändringar

Tillåta att användare lägger till kommentarer

Klicka på Kommentarer

Begränsa ändringar i formulär så att användare kan fylla i fälten utan att av misstag göra ändringar i själva formuläret

Klicka på Formulär

Förhindra att användare gör ändringar

Klicka på Skrivskydd

Ändra lösenord för ett dokument

 1. Öppna dokumentet som du vill ändra lösenord för.

 2. Klicka på InställningarWord-menyn.

 3. Klicka på Säkerhet under Personliga inställningar  Knappen Alternativ för Säkerhet.

 4. Markera allt innehåll i rutan Lösenord för att öppna eller i rutan Lösenord för skrivskydd.

 5. Skriv det nya lösenordet och klicka på OK.

 6. Skriv lösenordet igen i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka på OK.

 7. Klicka på Spara  Knappen Spara.

  Tips   Om du vill ta bort ett lösenord markerar du allt innehåll i rutan Lösenord för att öppna eller i rutan Lösenord för skrivskydd och trycker på DELETE .

Se även

Skydda din integritet

Gäller för: Word for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk