Låsa kolumnrubriker så att det blir enklare att rulla

Varför?

För att behålla kolumnrubriker synliga oavsett var i bladet du bläddrar.

Hur gör jag?

 1. Klicka på Visa > Normal.

  Klicka på Visa i Excel och klicka sedan på Normal

 2. Markera raden under kolumnrubrikerna.

  Markera raden under kolumnrubrikerna

 3. Klicka på Fönster > Lås fönsterrutor.

  Klicka på Fönster och sedan på Lås fönsterrutor

Tips

 • Du kan bara låsa rubriker i normal vy.

 • Om du låser fönsterrutor i ett blad som redan delats i fönsterrutor kommer hela det övre fönstret att låsas, i stället för bara rubrikraden.

 • Om du vill låsa upp kolumnrubriker klickar du på Fönster > Lås upp fönsterrutor.

 • Om du vill skriva ut kolumnrubrikerna på varje sida klickar du på Upprepa rubriker under Skriv ut på fliken Layout. I rutan Rader överst anger du de rader som innehåller rubrikerna.

Se även

Låsa rader och kolumner

Ändra kolumnbredd eller radhöjd

Få plats med mer text i kolumnrubriker

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×