Länka till SQL Server-data

Du kan arbeta med data som är lagrade i en SQL Server-baserad databas antingen genom att länka till uppgifterna eller genom att importera dem till en Access-databas. Att länka är ett bättre alternativ om du delar uppgifterna med andra, eftersom informationen då lagras på en central plats och du kan visa de senaste uppgifterna, lägga till eller redigera uppgifterna och köra frågor eller rapporter i Access.

Obs!    Den här artikeln gäller inte för Access-program – den sortens databas som du utformar med Access och publicerar online. Mer information finns i Skapa ett Access-program.

Steg 1: Förbereda för länkning

 1. Kontakta vid behov databasadministratören för att få nödvändig anslutningsinformation.

 2. Identifiera de tabeller och vyer som du vill länka till i SQL-databasen. Du kan länka till flera objekt samtidigt.

Granska källinformationen och tänk på följande:

 • Access stöder upp till 255 fält (kolumner) i en tabell, vilket innebär att den länkade tabellen endast kommer att innehålla de första 255 fälten för det objekt som du länkar till.

 • De kolumner som är skrivskyddade i en SQL Server-tabell kommer att vara skrivskyddade även i Access.

 1. Skapa en länkad tabell i en ny databas genom att klicka på Arkiv > Nytt >Tom skrivbordsdatabas. Kontrollera att du har de behörigheterna som krävs för att lägga till data i databasen innan du länkar tabeller i en befintlig Access-databas.

  Obs!    En länkad tabell som du skapar i en befintlig Access-databas får samma namn som i källobjektet. Det betyder att om du redan har en tabell med samma namn läggs siffran "1" till i den nya, länkade tabellens namn, så att den till exempel får heta Kontakter1. (Om namnet Kontakter1 redan används får tabellen namnet Kontakter2 och så vidare.)

Steg 2: Länka till data

När du länkar till en tabell eller vy i en SQL Server-databas skapas det en ny tabell (en så kallad länkad tabell) som återspeglar källtabellens struktur och innehåll. Du kan ändra datauppgifterna i SQL Server, i databladsvyn eller i formulärvyn i Access. Ändringarna visas i både SQL Server och Access. Vill du däremot göra strukturella förändringar i den länkade tabellen, som till exempel att ta bort eller ändra kolumner, måste du göra det direkt i SQL Server och inte via Access.

 1. Öppna Access-måldatabasen.

 2. Klicka på ODBC-databas på fliken Externa data.

 3. Klicka på Länka till datakällan genom att skapa en länkad tabell > OK och följ sedan stegen i guiden. Klicka på filen i listan i rutan Välj datakälla om .dsn-filen du vill använda redan finns.

  Så här skapar du en ny DSN-fil:

  Klicka på Nytt> SQL Server > Nästa i rutan Välj datakälla.

  1. Skriv in ett namn på DSN-filen eller klicka på Bläddra.

   Obs!    Du måste ha skrivbehörighet till mappen för att kunna spara DSN-filen.

  2. Klicka på Nästa, granska den sammanfattande informationen och klicka sedan på Slutför.

   Följ stegen i guiden Skapa en ny datakälla till SQL Server.

 4. Klicka på OK. Klicka sedan på alla tabeller eller vyer som du vill länka till under Tabeller, och avsluta med att klicka på OK.

Om dialogrutan Välj unikt index visas betyder det att det inte gick att avgöra vilka fält som identifierar respektive rad i källdatauppgifterna. Markera i sådana fall det fält eller den kombination av fält som är unik för varje rad. Kontakta SQL Server-databasadministratören om du är osäker.

När länkningen är klar kan du se den nya länkade tabellen, eller tabellerna, i navigeringsfönstret.

Använd den senaste SQL Server-objektstrukturen

När du öppnar en länkad tabell eller källobjektet ser du de senaste uppgifterna, men för att du ska kunna se eventuella strukturella förändringar av ett SQL Server-objekt måste du uppdatera den länkade tabellen.

 1. Högerklicka i tabellen i navigeringsfönstret och klicka på Länkhanteraren på snabbmenyn.

 2. Markera kryssrutan vid varje länkad tabell som du vill uppdatera, eller klicka på Markera alla om du vill välja alla länkade tabeller.

 3. Klicka på OK > Stäng.

Obs!    Eftersom Access-datatyperna skiljer sig från SQL Server-datatyperna skapas länkarna till den lämpligaste datatypen för respektive kolumn. I Access kan du bara granska – inte ändra – de tilldelade datatyperna.

Mer information finns i Så här kan du dela med dig av en Access-databas.

Överst på sidan

Gäller för: Access 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk