Länka importerade data till former automatiskt

Guiden Länka automatiskt innehåller tre huvudsteg:

 1. Placera former i en ritning och lägg till data i deras Formdata-dialogruta som matchar data i datakällan.

  Du kan till exempel placera en form för en anställd i en ritning och lägga till ett anställningsnummer för varje form. Mer information om hur du registrerar data i formens Formdata-dialogruta finns i Lägga till data i former.

 2. Importera data från en extern datakälla med guiden Dataväljare.

  Du kan till exempel importera ett kalkylblad med anställningsinformation som innehåller en kolumn med anställningsnummer. Mer information om hur du importerar data finns i Importera och länka externa data till former.

 3. Matcha rader i datakällan med former i ritningen med guiden Länka automatiskt (Data-menyn, Länka automatiskt).

  I det här exemplet ska du matcha anställningsnumret i formerna med kolumnen Employee ID i dina importerade data för att ta reda på hur formerna ska matchas mot rader.

  Obs!: Om inga data importeras med guiden Dataväljare är kommandot Länka automatiskt nedtonat.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×