Länka eller bädda in en PowerPoint-bild

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du vill skapa en dynamisk länk mellan innehållet i ditt dokument och innehållet i en Microsoft Office PowerPoint-presentation kan du infoga innehållet som ett objekt. Till skillnad från när du klistrar in innehåll (t.ex genom att trycka på CTRL + V), när du infogar den som ett länkat eller inbäddat objekt du kan fortsätta att arbeta med den i ursprungsprogrammet.

Om du infogar bilden i dokumentet som ett PowerPoint-objekt, körs PowerPoint när du dubbelklickar i bilden och du kan arbeta med bilden med hjälp av PowerPoint-kommandon.

När du infogar en PowerPoint-presentation som ett objekt, visar enbart en bild i dokumentet. Dubbelklicka på PowerPoint-objekt för att visa olika bilder, och tryck sedan på RETUR om du vill köra bildspelet.

Vad vill du göra?

Förstå skillnaderna mellan länkade objekt och inbäddade objekt

Uppdatera länkade objekt

Ändra länkade eller inbäddade objekt

Infoga ett länkat objekt eller inbäddat objekt från en PowerPoint-presentation

Förstå skillnaderna mellan länkade objekt och inbäddade objekt

De huvudsakliga skillnaderna mellan länkade objekt och inbäddade objekt är var data lagras och hur du uppdaterar data efter att de placerats i målfilen.

Du placerar antingen en länk till objektet eller en kopia av objektet i dokumentet. Du kan infoga innehåll på det här sättet från valfritt program som stöder OLE-tekniken, det vill säga teknik för att länka och bädda in objekt.

En månadsrapport kan till exempel innehålla information som hanteras separat i en Microsoft PowerPoint-bild. Om du länkar rapporten till bilden, uppdateras data i rapporten varje gång som källfilen uppdateras. Om du bäddar in bilden i rapporten kommer rapporten att innehålla en statisk kopia av data.

Länkade och inbäddade objekt i ett Office för Windows-dokument

1. Inbäddade objekt

2. Länkade objekt

3. Källfil

Länkade objekt

När ett objekt är länkat uppdateras informationen när du ändrar källfilen. Den länkade informationen lagras i källfilen. I Word-filen, eller målfilen, lagras bara var källfilen finns och en representation av länkade data visas. Använd länkade objekt om du vill hålla nere filstorleken.

Länkning kan också vara bra att använda då du vill infoga information som lagras någon annanstans, till exempel information från någon annan avdelning och också när du vill hålla informationen i Word aktuell.

Inbäddade objekt

När du bäddar in ett PowerPoint-objekt ändras inte informationen i Word-filen om du ändrar källfilen från PowerPoint. Inbäddade objekt blir en del av Word-filen och är, när de infogats, inte längre en del av källfilen.

Eftersom informationen helt och hållet finns i ett Word-dokument, är det användbart att bädda in objekt när du inte vill att informationen ska återspegla ändringarna i källfilen, eller när du inte vill att de som får dokumentet ska behöva att uppdatera den länkade informationen.

Överst på sidan

Uppdatera länkade objekt

Som standard uppdateras länkade objekt automatiskt. Detta innebär att Word den länkade informationen uppdateras varje gång du öppnar Word-fil eller helst källfilen PowerPoint ändras medan Word-filen är öppen. Du kan ändra inställningarna för enskilda länkade objekt så att det länkade objektet inte uppdateras eller så att det uppdateras när dokumentet läsaren väljer att manuellt uppdatera den.

Du kan också göra så att länkarna inte uppdateras automatiskt i de dokument som du öppnar. Det kan du göra som en säkerhetsåtgärd, som förhindrar att dokument uppdateras med filer som kan komma från en icke betrodd källa.

Viktigt!: När du öppnar ett dokument som innehåller länkade objekt, uppmanas du att uppdatera dokumentet med data från de länkade filerna. Om du misstänker att de länkade filerna kommer från en icke betrodd källa klickar du på Nej i meddelandet.

Du kan permanent bryta en anslutning mellan ett länkat objekt och dess källfil för PowerPoint. När anslutningen har brutits, kan du inte längre redigera objekt i dokumentet. den blir en bild av PowerPoint-innehåll.

Uppdatera ett länkat objekt manuellt

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka på Redigera länkar till filer.

 2. Klicka på länken som du vill uppdatera manuellt och klicka sedan på Manuell uppdatering under Uppdateringsmetod för markerad länk. Du kan också trycka på CTRL+SKIFT+F7.

Förhindra att ett länkat objekt uppdateras

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka på Redigera länkar till filer.

 2. Klicka på länken som du inte vill ska uppdateras och markera sedan kryssrutan Låst under Uppdateringsmetod för markerad länk. Du kan också trycka på F11.

Obs!: Om du vill låsa upp länken klickar du på det länkade objektet och trycker sedan på CTRL+SKIFT+F11.

Förhindra att länkarna i alla dokument uppdateras automatiskt

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ...

 2. Klicka på Avancerat och rulla ned till Allmänt.

 3. Avmarkera kryssrutan Uppdatera automatiska länkar vid Öppna.

Bryta anslutningen mellan ett länkat objekt och dess källa

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka på Redigera länkar till filer.

 2. Klicka på den länk som du vill bryta anslutningen till och klicka sedan på Bryt länk. Du kan också trycka på CTRL+SKIFT+F9.

Överst på sidan

Ändra länkade eller inbäddade objekt

 1. Högerklicka på objektet och peka på kommandot för att arbeta med objektet på snabbmenyn.

  Namnet på kommandot varierar beroende på om objektet är en bild eller en hel presentation, och om objektet är länkat eller inbäddat. Om objektet till exempel är en länk till en presentation visas kommandot Länkat Bildobjekt, men om objektet är en inbäddad bild visas kommandot Bildobjekt.

 2. Klicka på Öppna eller Öppna länk beroende på om objektet är inbäddat eller länkat, och gör sedan ändringarna.

Om objektet är inbäddat gäller ändringarna bara för kopian som finns i dokumentet. Om objektet är länkats görs ändringarna i källfilen.

Överst på sidan

Infoga ett länkat objekt eller inbäddat objekt från en PowerPoint-presentation

Du kan länka eller bädda in en eller flera bilder, eller bädda in en hel presentation. När du bäddar in ett PowerPoint-presentationsobjekt i dokumentet körs PowerPoint-bildspelet när du dubbelklickar på presentationsobjektet i dokumentet. Du kan inte redigera presentationen i dokumentet. Presentationsobjektet kan bara bäddas in, inte länkas.

 1. Öppna både Word-dokumentet och PowerPoint-presentationen som innehåller de bilder du vill skapa ett länkat eller inbäddat objekt från.

 2. Växla till PowerPoint och välj hela presentationen eller bilderna som du vill ha.

  Obs!: Du väljer en bild genom att klicka på den i vyn Bildsortering. Om du vill välja ett intervall med bilder håller du ned SKIFT medan du klickar på den första och sista bilden i intervallet. Om du vill välja flera bilder som inte finns bredvid varandra, håller du ned CTRL medan du klickar på de bilder som du vill ha.

 3. Tryck på CTRL+C.

 4. Växla till Word-dokumentet och klicka sedan på det ställe där informationen ska visas.

 5. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka sedan på Klistra in special.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 6. Välj Microsoft Office PowerPoint-objekt i listan som.

 7. Klicka på Klistra in om du vill infoga ett inbäddat objekt eller på Klistra in länk om du vill infoga en länk till objektet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×