Lägga till text på ett foto

Beroende på vilket Microsoft Office-program du använder kan du lägga till text på ett foto genom att använda antingen WordArt eller genom att rita en textruta och skriva texten i rutan. Du kan flytta WordArt-objektet eller textrutan över ditt foto och, beroende på vilket Microsoft Office-program du använder, rotera texten så att den passar fotot.

Den bästa metoden att använda beror på vad du vill åstadkomma och vilket Microsoft Office-program du använder. Vill du att texten ska se väldigt stiliserad ut? Försöker du att skapa effekter som liknar vykort? Är texten kort? I så fall kan WordArt vara det bästa valet.

WordArt - Hej!

Ett annat alternativ för att lägga till text på ett foto är att du ritar en textruta, skriver in texten där och gör rutans bakgrund och kontur genomskinliga. Du kan nu, liksom var som helst i övriga Microsoft Office, formatera texten i textrutan. Detta alternativ är särskilt användbart när du ska lägga till mer än bara ett eller två ord på ditt foto.

Textruta - Hej!

Vilket Office-version 2007-program använder du?

Excel 2007

PowerPoint 2007

Word 2007

Excel 2007

I Excel kan du lägga till text på ett foto antingen genom att använda WordArt eller genom att rita en ruta. Flytta din text över fotot och rotera den sedan till en vinkel som passar fotot. När du är färdig bör du gruppera texten och fotot så att texten ligger kvar på fotot även om du flyttar det.

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i kalkylbladet.

 2. Klicka på WordArt i gruppen Text på fliken Infoga och klicka på det textformat som du vill använda. Skriv sedan texten.

  Verktygsfält - WordArt

 3. Välj WordArt genom att klicka utanför dess kant, dra texten över fotot och rotera sedan texten, om du vill, tills vinkeln passar fotot.

 4. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets ytterkant så att båda objekten är markerade.

 5. Klicka på pilen bredvid Gruppera i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg, och klicka sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i kalkylbladet.

 2. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga, klicka var som helst i närheten av bilden och skriv sedan din text.

  Verktygsfält - Textruta

 3. Ändra textens teckensnitt och format genom att markera texten, högerklicka på den och sedan välja önskad formatering på snabbmeny.

 4. Klicka på textrutans ytterkant, dra texten över fotot och rotera sedan texten, om du vill, tills vinkeln passar fotot.

 5. Kontrollera att textrutan fortfarande är markerad och gör sedan följande i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg:

  1. Klicka på Figurfyllning, och klicka sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Kontur, och klicka sedan på Ingen kontur.

   Verktygsfält - Figurkontur

 6. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på textrutans ytterkant så att båda objekten är markerade.

 7. Klicka på pilen bredvid Gruppera i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg, och klicka sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Överst på sidan

PowerPoint 2007

I PowerPoint kan du lägga till text på ett foto antingen genom att använda WordArt eller genom att rita en ruta. Flytta texten över fotot och rotera den sedan till en vinkel som passar fotot. När du är färdig bör du gruppera texten och fotot så att texten ligger kvar på fotot även om du flyttar det.

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i presentationen.

 2. Klicka på WordArt i gruppen Text på fliken Infoga och klicka på det textformat som du vill använda. Skriv sedan texten.

  Verktygsfält - WordArt

 3. Välj WordArt genom att klicka på dess ytterkant, dra texten över ditt foto och rotera sedan texten, om du vill, tills vinkeln passar fotot.

 4. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets ytterkant så att båda objekten är markerade.

 5. Klicka på pilen bredvid Gruppera i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg, och klicka sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Kontrollera att du har infogat ett foto i presentationen.

 2. Klicka på Textruta i gruppen Text på fliken Infoga. Rita textruten där du vill ha den genom att dra och skriv sedan din text.

  Verktygsfält - Textruta

 3. Ändra textens teckensnitt och format genom att markera texten, högerklicka på den och sedan välja önskad formatering på snabbmeny.

 4. Klicka på textrutans ytterkant, dra texten över fotot och rotera sedan texten, om du vill, tills vinkeln passar fotot.

 5. Kontrollera att textrutan fortfarande är markerad och gör sedan följande i gruppen Figurformat på fliken Format under Ritverktyg:

  1. Klicka på Figurfyllning, och klicka sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Kontur, och klicka sedan på Ingen kontur.

   Verktygsfält - Figurkontur

 6. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på textrutans ytterkant så att båda objekten är markerade.

 7. Klicka på pilen bredvid Gruppera i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg, och klicka sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Överst på sidan

Word 2007

Du kan lägga till en text på ett foto i Word bara genom att rita en textruta. Du kan flytta texten men inte rotera den. När du är färdig bör du gruppera texten och fotot så att texten ligger kvar på fotot även om du flyttar det.

Använda WordArt för att lägga till text på ett foto

 1. Välj en insättningspunkt genom att klicka i ditt dokument.

 2. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och sedan på Ny arbetsyta.

  Verktygsfält - Konturer

 3. Klicka på arbetsyta och klicka sedan på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Verktygsfält - Bild

 4. Bläddra efter och dubbelklicka på det foto du vill använda.

 5. Klicka på WordArt i gruppen Text på fliken Infoga och klicka på det textformat som du vill använda. Skriv sedan texten.

 6. Välj WordArt genom att klicka utanför dess kant, dra texten över fotot och rotera sedan texten, om du vill, tills vinkeln passar fotot.

 7. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets ytterkant så att båda objekten är markerade.

 8. Klicka på pilen bredvid Gruppera i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg, och klicka sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Använda en textruta för att lägga till text på ett foto

 1. Välj en insättningspunkt genom att klicka i ditt dokument.

 2. Klicka på Figurer i gruppen Illustrationer på fliken Infoga och sedan på Ny arbetsyta.

  Verktygsfält - Konturer

 3. Klicka på arbetsyta och klicka sedan på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

  Verktygsfält - Bild

 4. Bläddra efter och dubbelklicka på det foto du vill använda och klicka sedan utanför arbetsytan.

 5. Klicka på Textruta och sedan på Rita textruta längst ned på menyn i gruppen Text på fliken Infoga.

 6. Skriv den text du vill ska visas i textrutan och dra sedan rutan till önskad plats.

 7. Ändra textens teckensnitt och format genom att markera texten och sedan välja önskad formatering på snabbmeny.

 8. Klicka utanför textrutans kant och dra sedan textrutan för att placera den på ditt foto.

 9. Kontrollera att textrutan fortfarande är vald och gör sedan följande i gruppen Textruteformat på fliken Format under Textruteverktyg:

  1. Klicka på Figurfyllning, och klicka sedan på Ingen fyllning.

  2. Klicka på Kontur, och klicka sedan på Ingen kontur.

   Verktygsfält - Textruteformat

 10. Klicka på fotots ytterkant, håll ned CTRL och klicka sedan på WordArt-objektets ytterkant så att båda objekten är markerade.

 11. Klicka på pilen bredvid Gruppera i gruppen Ordna på fliken Format under Ritverktyg, och klicka sedan på Gruppera.

  Verktygsfält - Gruppera

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×