Lägga till text på en sida

  1. Klicka på Text Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Start.

  2. Klicka någonstans på sidan eller klicka och dra för att skapa en textruta med önskad storlek.

  3. Skriv texten.

  4. Upprepa dessa steg för all text som du vill lägga till.

  5. När du vill växla tillbaka till normal redigering klickar du på Pekverktyg Bild av knapp i gruppen Verktyg på fliken Start.

Tips    Om du vill flytta eller ändra storlek på textrutorna kan du använda Pekverktyg, klicka på texten så att textrutans storlekshandtag visas och sedan dra storlekshantagen. När textrutan är markerad kan du ändra textens utseende med hjälp av kommandona i gruppen Tecken på fliken Start. Du kan också redigera textrutan på samma sätt som du ändrar en form, genom att exempelvis lägga till fyllnings- eller linjefärger eller effekter.

Gäller för: Visio 2013, Visio 2016 PreviewHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk